בקצרה על הסקטור

  • ההפנמה בשוק כי  גם בשנת 2016 ובשנת 2017 הריבית הפדרלית ותשואות האג"ח הארוכות ימשיכו להיות נמוכות תומכת באטרקטיביות הסקטור בעל המתאם השלילי לריבית .
  • מתחילת שנת 2016 הוא אחד הסקטורים בעלי התשואה הגבוהה ביותר.
  • השקעה בסקטור ממשיכה להיות אופציה להשקעה אטרקטיבית למשקיעים דפנסיביים המשקיעים לטווח ארוך המבקשים גיוון וביתא נמוכה לשוק ואינם צופים העלאת ריבית חדה בארה"ב. 
  •  בשל מאפיינים כגון: יציבות עסקית (תעשייה מפוקחת בעלת חסמי כניסה גבוהים), תנודתיות נמוכה יחסית, ודיבידנדים גבוהים, נהנה הסקטור מהביקוש לנכסים תזרימיים (ני"ע בעלי דיבידנדים/קופונים גבוהים) של האוכלוסייה המזדקנת בארה"ב (דור ה"בייבי בום").

למה תשתיות ולמה עכשיו?

  1. תשואת דיבידנד עקבית וגבוהה - סקטור התשתיות כיום מציע תשואת דיבידנד ממוצעת בשנים האחרונות של כ-3.5%-4% .גבוה מהתשואה הנוכחית גם  ממדד ה-P 500&S וגם ממדדBond   Barclays U.S Aggregate.
    (ראה תרשים 1)
  2. ריביות נמוכות היסטורית - על מנת לספק שירותים בסיסיים, החברות בסקטור צריכות באופן קבוע לשמר את המצב הקיים ולהשקיע באופן קבוע בתשתית ומכך הן בד"כ בעלות CAPEX גבוה. הריבית הנמוכה מאפשרות בשנים האחרונות השקעות הוניות בעלויות נמוכות מאוד ובנוסף תומך בתהליכי מיזוגים ורכישות סקטור.
  3. תשתיות המבוססות על פחם וגז - תחנות כוח הפועלות עדיין על פחם ממשיכות להיסגר בזו אחר זו בעקבות תקנות חדשות מחמירות של הרשות להגנת הסביבה. ירידת מחירי הגז הטבעי חיובית עבור חברות רבות בסקטור התשתיות. (ראה תרשים 2)

אתגרים אפשריים לסקטור

עליה חדה בריבית יכולה להוריד את ביקוש המשקיעים לסקטור זה:

ב-16 בדצמבר 2015, הבנק המרכזי האמריקאי העלה את הריבית הפדראלית בפעם הראשונה מזה תשע שנים, אבל התבטאויותיו ומצב הכלכלה הגלובלית מצביעות על כך שהעלאות ריבית נוספות תהיינה איטיות והדרגתיות. היסטורית, צפי לעליות חדות בשיעור הריבית בתקופת זמן קצרה עשויות לגרום מימושים בסקטור.

ביתא וסטיית תקן של הסקטור

סטיית התקן 3 שנים הינה 14.29

הבטא למדד ה-S&P 500 היא 0.61 בלבד

במדד כלולות 30 מניות

החברות המובילות במדד:

 

Exelon Corp 6 Duke Energy Corp 1
PG&E Corp 7 NextEra Energy Inc 2
PPL Corp 8 Southern Co/The 3
Sempra Energy 9 Dominion Resources Inc/VA 4
Public Service Enterprise Group Inc. 10 American Electric Power Co Inc. 5

 

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע”מ ("מגדל שוקי הון”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)