תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנית חיסכון הוליסטית בהתאמה אישית, המתבססת על ניתוח מקצועי ומעמיק של ההיסטוריה הפיננסית של הלקוח, מאפשרת חיסכון בעלויות והגדלת פוטנציאל התשואה(*)

במרוצת השנים, גדל בהתמדה מספר וסוגי הביטוחים והחסכונות השונים שאנשים רוכשים עבור עצמם או בני משפחתם. החל ממכשירי חיסכון לטווח ארוך כגון ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה, דרך מכשירי חיסכון כגון קופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות חיסכון וגמל להשקעה, ועד ביטוחי בריאות, אובדן כושר עבודה ופוליסות פיצוי שונות. לרוב, מדובר במספר מוצרי ביטוח וחיסכון שונים שמנוהלים על ידי גופים שונים.

במוצרים הללו חלים מעת לעת מגוון שינויים, בין היתר, בדמי הניהול, בתנאי הכיסוי הביטוחי ועדכונים בהתאם להנחיות הרגולטורים. במקביל, גם היצע המוצרים בשוק גדל ומונפקים עוד ועוד מסלולי השקעה חדשים. בנוסף, במהלך השנים חל שינוי במצבם הפיננסי והאישי והעדפות ההשקעה של החוסכים והמבוטחים.

המשמעות היא שהמוצרים שבהם החסכונות הושקעו בתחילת הדרך כבר לא בהכרח מתאימים לצרכי הלקוח בחלוף הזמן, ועל כן נדרש לבצע בהם התאמות – לרבות בדמי הניהול, החשיפות, ומסלולי ההשקעה והמוצרים השונים.

בחינה מקצועית של ההיסטוריה הפיננסית, הביטוחית והפנסיונית של הלקוח, מאפשרת לנו לבנות תכנון פיננסי כולל והוליסטי בהתאמה אישית. בשירות זה נשאף לבצע אופטימיזציה של מסלולי השקעה והמוצרים השונים, שבדרך כלל מאפשרת גם חסכון בעלויות.

* אין באמור משום התחייבות ו/או הבטחה ו/או מצג כלשהו לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים או אבדן רווחים

סוגי מוצרים

קרן פנסיה

קופות גמל

קרנות השתלמות