קרנות סל

מגדל קרנות נאמנות מבית מגדל שוקי הון מתחדשת עם קרנות סל על מגוון מדדי מניות ומדדי אג"ח, במטרה לגוון למשקיע עם קרן מחקה הסחירה באופן שוטף במהלך היום ובעלת נזילות תוך יומית.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ-מט"ח

דולר מקומי

אג"ח בארץ - חברות והמרה

חברות והמרה אחר

חברות והמרה בסיכון גבוה

תל בונד-אחר

תל בונד צמוד מדד

תל בונד 20

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד 20 1149988

תל בונד 60

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (00) תל בונד 60 1149996

תל בונד צמודות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד צמודות 1150101

תל בונד תשואות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד תשואות 1150119

תל בונד שקלי

תל בונד שקלי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד שקלי 1150002

תל בונד שקלי אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד גלובל 1150135
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי 50 1150168

אג"ח בארץ - כללי

אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

אג"ח כללי בארץ – חשיפה מירבית מעל 30% מניות

אג"ח בארץ - מדינה

אג"ח מדינה כללי

אג"ח מדינה צמוד מדד

צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 1150010

צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 1150069

אג"ח מדינה שקליות

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
‏MTF‏ סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות‏ 1149954

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים‏ 1149962

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 1150051

אג"ח ממשלתיות

אג"ח בארץ - שקליות

אג"ח שקליות בלבד

אג"ח שקליות כללי - ללא מניות

אג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות

אג"ח בחו"ל

אג"ח חשופת דולר

אג"ח חשופת מט"ח

אג"ח מוגנת מט"ח

אג"ח נקובת מט"ח

אג"ח מנוטרלת מט"ח

אג"ח חשופת דולר- IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX

אג"ח חשופת דולר - מדד אחר

אגד קרנות

אגד חוץ

ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות אחר

ממונפות בסיכון גבוה

מניות בארץ

מדד מניות

ת"א 90

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (4A) ת"א 90 1150259

מניות כללי

ת"א 35

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (4A) ת"א 35 1150184

תל דיב

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (4A) תל דיב 1150291

ת"א 125

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (4A) ת"א 125 1150283

מניות לפי ענפים

מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (4A) ת"א טק-עילית 1150267

מניות בחו"ל

לפי ענפים

מניות גאוגרפי

מניות כללי בחו"ל

מניות כללי בחו"ל - חשופת מט"ח

מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח

ענפים אחרים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4D 1150358
MTF סל (S&P Consumer Staples (4D 1150366
MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח 1150564
MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4D 1150341
MTF סל (S&P Industrial (4D 1150408
MTF סל (S&P Utilities (4A מנוטרלת מט"ח 1150507
MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח 1150457
MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח 1150721
MTF סל (S&P Financial (4A מנוטרלת מט"ח 1150598
MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח 1150689
MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A מנוטרלת מט"ח 1150663

ארה"ב- מניות Health Care

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Health Care (4D 1150390
MTF סל (S&P Health Care (4A מנוטרלת מט"ח 1150432

ארה"ב- מניות Technology

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Technology (4D 1150424
MTF סל (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח 1150481

מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח

שווקים מתעוררים כללי- MSCI EMERGING MARKETS

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (MSCI Emerging Markets (4D 1150275

מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח

אירופה כללי- STOXX EUROPE 600

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (STOXX Europe 600 (4D 1150226
MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח 1150614

אירופה גרמניה- DAX 30

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (DAX 30 (4D 1150861
MTF סל (DAX 30 (4A מנוטרלת מט"ח 1150416

אירופה - מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (MDAX (4D 1150325
MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4A מנוטרלת מט"ח 1150630
MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4D 1150234

מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח

ארה"ב- מניות Financial

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Financial (4D 1150382

מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח

אירופה - מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (EURO STOXX Dividend 30 (4A מנוטרלת מט"ח 1150465

אירופה גרמניה- MDAX

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (MDAX (4A מנוטרלת מט"ח 1150515

אסיה יפן- NIKKEI 225

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח 1150531

ארה"ב - RUSSELL 2000

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (RUSSELL 2000 (4D 1150242
MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח 1150549

ארה"ב - S&P 500

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P 500 (4D 1150333
MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח 1150572

קרן כספית

כספית מט"חית

כספית שקלית

גמישות

גמישות

אחר

מק"מ

גיאוגרפי

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

* למידע אודות אחזקות מדד  MSCI World >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)