קרנות סל

מגדל קרנות נאמנות מבית מגדל שוקי הון מתחדשת עם קרנות סל על מגוון מדדי מניות ומדדי אג"ח, במטרה לגוון למשקיע עם קרן מחקה הסחירה באופן שוטף במהלך היום ובעלת נזילות תוך יומית.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ-מט"ח

דולר מקומי

אג"ח בארץ - חברות והמרה

חברות והמרה אחר

חברות והמרה בסיכון גבוה

תל בונד-אחר

תל בונד צמוד מדד

תל בונד 20

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד 20 1149988 לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד 20

תל בונד 60

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (00) תל בונד 60 1149996 לפרטים נוספים MTF סל‏ (00) תל בונד 60

תל בונד צמודות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד צמודות 1150101 לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד צמודות

תל בונד תשואות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד תשואות 1150119 לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד תשואות

תל בונד שקלי

תל בונד שקלי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד שקלי 1150002 לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד שקלי

תל בונד שקלי אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד גלובל 1150135 לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד גלובל
MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי 50 1150168 לפרטים נוספים MTF סל‏ (00) תל בונד שקלי 50

אג"ח בארץ - כללי

אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

אג"ח כללי בארץ – חשיפה מירבית מעל 30% מניות

אג"ח בארץ - מדינה

אג"ח מדינה כללי

אג"ח מדינה צמוד מדד

צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 1150010 לפרטים נוספים MTF סל‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים

צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 1150069 לפרטים נוספים MTF סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים

אג"ח מדינה שקליות

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
‏MTF‏ סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות‏ 1149954 לפרטים נוספים ‏MTF‏ סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות‏

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים‏ 1149962 לפרטים נוספים MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים‏

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 1150051 לפרטים נוספים MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים

אג"ח ממשלתיות

אג"ח מדינה משולבת - עד 10% מניות

אג"ח מדינה משולבת - ללא מניות

אג"ח בארץ - שקליות

אג"ח שקליות בלבד

אג"ח שקליות כללי - ללא מניות

אג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות.

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות

אג"ח בחו"ל

אג"ח חשופת דולר

אג"ח חשופת מט"ח

אג"ח מוגנת מט"ח

אג"ח נקובת מט"ח

אג"ח מנוטרלת מט"ח

אג"ח חשופת דולר- IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX

אג"ח חשופת דולר - מדד אחר

אגד קרנות

אגד חוץ

ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות אחר

ממונפות בסיכון גבוה

מניות בארץ

מדד מניות

מניות כללי

ת"א 35.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (4A) ת"א 35 1150184 לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א 35

תל דיב

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (4A) תל דיב 1150291 לפרטים נוספים MTF סל (4A) תל דיב

ת"א 125.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (4A) ת"א 125 1150283 לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א 125

ת"א 90

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (4A) ת"א 90 1150259 לפרטים נוספים MTF סל‏ (4A) ת"א 90

מניות לפי ענפים

מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (4A) ת"א טק-עילית 1150267 לפרטים נוספים MTF סל‏ (4A) ת"א טק-עילית

מניות בארץ משולבת

מניות בחו"ל

לפי ענפים

מניות גאוגרפי

מניות כללי בחו"ל

מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח

ענפים אחרים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח 1150564 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח
MTF סל (S&P Utilities (4A מנוטרלת מט"ח 1150507 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Utilities (4A מנוטרלת מט"ח
MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח 1150457 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח
MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח 1150721 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח
MTF סל (S&P Financial (4A מנוטרלת מט"ח 1150598 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Financial (4A מנוטרלת מט"ח
MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח 1150689 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח
MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A מנוטרלת מט"ח 1150663 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A מנוטרלת מט"ח

ארה"ב- מניות Health Care

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Health Care (4A מנוטרלת מט"ח 1150432 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Health Care (4A מנוטרלת מט"ח

ארה"ב- מניות Technology

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח 1150481 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח

מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח.

שווקים מתעוררים כללי- MSCI EMERGING MARKETS

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (MSCI Emerging Markets (4D* 1150275 לפרטים נוספים MTF סל (MSCI Emerging Markets (4D*

אירופה גרמניה- DAX 30.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (DAX 30 (4D 1150861 לפרטים נוספים MTF סל (DAX 30 (4D

אירופה - מדד אחר.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (MDAX (4D 1150325 לפרטים נוספים MTF סל (MDAX (4D
MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4D 1150234 לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4D

ארה"ב - S&P 500.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P 500 (4D 1150333 לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 (4D

ארה"ב -RUSSELL 2000.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (RUSSELL 2000 (4D 1150242 לפרטים נוספים MTF סל (RUSSELL 2000 (4D

אירופה כללי - STOXX EUROPE 600

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (STOXX Europe 600 (4D 1150226 לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe 600 (4D

מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח.

ארה"ב- מניות Financial

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Financial (4D 1150382 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Financial (4D

ארה"ב- מניות Health Care.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Health Care (4D 1150390 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Health Care (4D

ענפים אחרים.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4D 1150358 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4D
MTF סל (S&P Consumer Staples (4D 1150366 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Staples (4D
MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4D 1150341 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4D
MTF סל (S&P Industrial (4D 1150408 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Industrial (4D

ארה"ב- מניות Technology.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P Technology (4D 1150424 לפרטים נוספים MTF סל (S&P Technology (4D

מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח

אירופה - מדד אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4A מנוטרלת מט"ח 1150630 לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4A מנוטרלת מט"ח
MTF סל (EURO STOXX Dividend 30 (4A מנוטרלת מט"ח 1150465 לפרטים נוספים MTF סל (EURO STOXX Dividend 30 (4A מנוטרלת מט"ח

אירופה גרמניה- MDAX

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (MDAX (4A מנוטרלת מט"ח 1150515 לפרטים נוספים MTF סל (MDAX (4A מנוטרלת מט"ח

אסיה יפן- NIKKEI 225

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח 1150531 לפרטים נוספים MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח

ארה"ב - RUSSELL 2000

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח 1150549 לפרטים נוספים MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח

ארה"ב - S&P 500

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח 1150572 לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח

אירופה כללי- STOXX EUROPE 600

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח 1150614 לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח

אירופה גרמניה- DAX 30

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (DAX 30 (4A מנוטרלת מט"ח 1150416 לפרטים נוספים MTF סל (DAX 30 (4A מנוטרלת מט"ח

מניות בחו"ל משולבת

מניות לפי ענפים בחו"ל

קרן כספית

כספית מט"חית

כספית שקלית

גמישות

גמישות

אחר

מק"מ

גיאוגרפי

אג"ח בארץ משולבת - כללי

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 20% מניות

אג"ח כללי בארץ משולבת- ללא מניות

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 30% מניות

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

* למידע אודות אחזקות מדד  MSCI EMERGING MARKETS >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)