קרנות סל

מגדל קרנות נאמנות מבית מגדל שוקי הון מתחדשת עם קרנות סל על מגוון מדדי מניות ומדדי אג"ח, במטרה לגוון למשקיע עם קרן מחקה הסחירה באופן שוטף במהלך היום ובעלת נזילות תוך יומית.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ-מט"ח

דולר מקומי

אג"ח בארץ - חברות והמרה

חברות והמרה אחר

חברות והמרה בסיכון גבוה

תל בונד-אחר

תל בונד צמוד מדד

תל בונד 20

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד 20 1149988

תל בונד 60

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (00) תל בונד 60 1149996

תל בונד צמודות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד צמודות 1150101

תל בונד תשואות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) תל בונד תשואות 1150119

תל בונד שקלי

אג"ח בארץ - כללי

אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

אג"ח כללי בארץ – חשיפה מירבית מעל 30% מניות

אג"ח בארץ - מדינה

אג"ח מדינה כללי

אג"ח מדינה צמוד מדד

צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל‏ (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 1150010

צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 1150069

אג"ח מדינה שקליות

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
‏MTF‏ סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות‏ 1149954

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים‏ 1149962

שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים 1150051

אג"ח ממשלתיות

אג"ח בארץ - שקליות

אג"ח שקליות בלבד

אג"ח שקליות כללי - ללא מניות

אג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות

אג"ח בחו"ל

אג"ח חשופת דולר

אג"ח חשופת מט"ח

אג"ח מוגנת מט"ח

אג"ח נקובת מט"ח

אגד קרנות

אגד חוץ

ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות אחר

ממונפות בסיכון גבוה

מניות בארץ

מדד מניות

מניות כללי

מניות לפי ענפים

מניות בחו"ל

לפי ענפים

מניות גאוגרפי

מניות כללי בחו"ל

מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח

קרן כספית

כספית מט"חית

כספית שקלית

גמישות

גמישות

אחר

מק"מ

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)