דרכי התקשרות

לממונה על פניות הציבור בקבוצת מגדל שוקי הון, לרבות חברת הקרנות, עו"ד ירון טל, ניתן לפנות באמצעות ערוצי ההתקשרות הבאים:

בדוא"ל:pniyot@msh.co.il
בפקס: 03-5106712
בכתובת: לידי הממונה על פניות הציבור, עו"ד ירון טל, ממונה האכיפה, מגדל שוקי הון, רח' סעדיה גאון 26, ת"א.

 

טיפול בפנייה

שעות פעילות

שעות פעילות הממונה הינן בימי עסקים, בין השעות 09:00-18:00

לוח זמנים לטיפול בפנייה

הממונה ישלח לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה. הממונה רשאי, במקרים מסוימים, להאריך את המועד למתן תשובה בתקופה נוספת, לפרק זמן סביר מתום התקופה האמורה לעיל. במקרה זה תשלח לפונה הודעה בדבר הארכת תקופת הטיפול בפניה.

פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור הפנייה:

  • אם הוא לקוח: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז, מספר חשבון, מעמדו בחשבון, תאריך הפנייה, פירוט הפנייה, טלפון, מייל, כתובת, מסמכים נלווים הקשורים לנושא הפנייה במידה וישנם.
  • אם אינו לקוח: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז, תאריך פנייה, פירוט הפנייה או התלונה, טלפון, מייל, כתובת, מסמכים נלווים הקשורים לנושא הפנייה במידה וישנם.
  • אם מעוניין להתלונן באופן אנונימי: יציין בשם פרטי ושם משפחה "אנונימי" ואם ירצה שתוחזר לו תשובה למקור התקשרות לא מזוהה, יציין מהו.

כללים לטיפול בפנייה:

  • הממונה מתחייב לבדוק את הפנייה/תלונה לעומק, תוך שימוש בכל המידע הרלבנטי לצורך בדיקתו.
  • פנייה שנשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני תענה בפקס או בדוא"ל, פנייה שנשלחה בדואר ישראל תיענה בדואר ישראל, אלא אם הלקוח יציין כתובת מייל שניתן להשיב אליה.
  • במקרים מסוימים הממונה ימנע ממתן תשובה לפונה (למשל, במקרה בו נושא הפניה קשור לעניין התלוי ועומד בבית משפט). במקרה זה תשלח לפונה הודעה בהתאם.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)