מגוון קרנות נאמנות לבחירתך

מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ-מט"ח

דולר מקומי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (0E) דולר אגרסיבית קרן נאמנות 5131230 לפרטים נוספים מגדל (0E) דולר אגרסיבית קרן נאמנות

אג"ח בארץ - חברות והמרה

חברות והמרה אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A)(!) אג"ח חברות Buy Side 5125695 לפרטים נוספים מגדל (1A)(!) אג"ח חברות Buy Side
מגדל‎ (0A) ‎צמודה 5116926 לפרטים נוספים מגדל‎ (0A) ‎צמודה
מגדל (‏A‏0)‏‎ ‎עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 5100680 לפרטים נוספים מגדל (‏A‏0)‏‎ ‎עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי
מגדל (‏‎0A‎‏)(!) אג"ח רכיב בטוחה 5112909 לפרטים נוספים מגדל (‏‎0A‎‏)(!) אג"ח רכיב בטוחה
מגדל פלטינום (0A)(!) אג"ח חברות 5104427 לפרטים נוספים מגדל פלטינום (0A)(!) אג"ח חברות
מגדל (00) אג"חA ‎‏ ומעלה – עד 3 שנים 5112669 לפרטים נוספים מגדל (00) אג"חA ‎‏ ומעלה – עד 3 שנים
מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה 5112677 לפרטים נוספים מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה
מגדל (0A)(!) אג"ח חברות 5104849 לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) אג"ח חברות
מגדל (1A) תיק השקעות קונצרני 5106190 לפרטים נוספים מגדל (1A) תיק השקעות קונצרני
מגדל (0A)(!) אג"ח רכיב בטוחה- מדורג 5103239 לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) אג"ח רכיב בטוחה- מדורג

חברות והמרה בסיכון גבוה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות 5126511 לפרטים נוספים מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות
מגדל (1B) (!) אג"ח High Yield 5118187 לפרטים נוספים מגדל (1B) (!) אג"ח High Yield

תל בונד-אחר

תל בונד צמוד מדד

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (00) אג"ח חברות מדורג 5117932 לפרטים נוספים מגדל (00) אג"ח חברות מדורג

תל בונד שקלי

אג"ח בארץ - כללי

אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (0B)(!) אג"ח מדינה – קונצרני Buy Side 5125687 לפרטים נוספים מגדל (0B)(!) אג"ח מדינה – קונצרני Buy Side
מגדל (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 5104831 לפרטים נוספים מגדל (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי
מגדל (0B) תיק השקעות ללא מניות 5120407 לפרטים נוספים מגדל (0B) תיק השקעות ללא מניות
מגדל (0A) אג"ח מאוזן לפדיון עד 2023 5106547

אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1B)י 10/90 Buy Side 5125406 לפרטים נוספים מגדל (1B)י 10/90 Buy Side
מגדל (1A) 10/90 תיק עד 3 שנים 5115332 לפרטים נוספים מגדל (1A) 10/90 תיק עד 3 שנים
מגדל 10/90 (1A) – קרן נאמנות 5102710 לפרטים נוספים מגדל 10/90 (1A) – קרן נאמנות
מגדל (1A)י 10/90 M.Q.Model 5105572 לפרטים נוספים מגדל (1A)י 10/90 M.Q.Model
מגדל (1B)(!) 10/90 פלוס 5118195 לפרטים נוספים מגדל (1B)(!) 10/90 פלוס
מגדל (1B) 10/90 פרימיום קרן נאמנות 5115282 לפרטים נוספים מגדל (1B) 10/90 פרימיום קרן נאמנות
מגדל (1B) תיק השקעות 5120423 לפרטים נוספים מגדל (1B) תיק השקעות
מגדל אפיקים (1A) אג"ח פלוס קרן נאמנות 5114681 לפרטים נוספים מגדל אפיקים (1A) אג"ח פלוס קרן נאמנות
מגדל (1C)(!) אפיקים אג"ח אקטיבית – קרן נאמנות 5108055 לפרטים נוספים מגדל (1C)(!) אפיקים אג"ח אקטיבית – קרן נאמנות
מגדל אפיקים אג"ח (1B)(!) – קרן נאמנות 5108030 לפרטים נוספים מגדל אפיקים אג"ח (1B)(!) – קרן נאמנות
מגדל (‏‎1B‎‏)(!) תשואה כוללת + 10%‏ 5106208 לפרטים נוספים מגדל (‏‎1B‎‏)(!) תשואה כוללת + 10%‏
מגדל (1A) תיק אג"ח אקטיבי 5122379 לפרטים נוספים מגדל (1A) תיק אג"ח אקטיבי
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 5102637

אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (2B)י 20/80 Buy Side 5125414 לפרטים נוספים מגדל (2B)י 20/80 Buy Side
מגדל (2B) אג"ח דינמית 5124789 לפרטים נוספים מגדל (2B) אג"ח דינמית
מגדל (‏‎2B‎‏) אג"ח ומניות עד 20% 5131099 לפרטים נוספים מגדל (‏‎2B‎‏) אג"ח ומניות עד 20%
מגדל (‏‎2B‎‏) תיק השקעות עד 15% 5112826 לפרטים נוספים מגדל (‏‎2B‎‏) תיק השקעות עד 15%
מגדל (2B) תיק השקעות פלוס 5122304 לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק השקעות פלוס
מגדל אפיקים (2C) אג"ח תשואה כוללת קרן נאמנות 5105259 לפרטים נוספים מגדל אפיקים (2C) אג"ח תשואה כוללת קרן נאמנות
מגדל 20/80 (2A) – קרן נאמנות 5104807 לפרטים נוספים מגדל 20/80 (2A) – קרן נאמנות
מגדל (2A) הכנסה חודשית קרן נאמנות 5131115 לפרטים נוספים מגדל (2A) הכנסה חודשית קרן נאמנות
מגדל ‏(‏‎2B‎‏)‏ עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 5104245 לפרטים נוספים מגדל ‏(‏‎2B‎‏)‏ עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט
מגדל 20/80 (2B) פרימיום קרן נאמנות 5113485 לפרטים נוספים מגדל 20/80 (2B) פרימיום קרן נאמנות
מגדל (2B)י 20/80 M.Q.Model 5118245 לפרטים נוספים מגדל (2B)י 20/80 M.Q.Model
מגדל (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 5102926 לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (2B)י 30/70 Buy Side 5125422 לפרטים נוספים מגדל (2B)י 30/70 Buy Side
מגדל (2B)י 25/75 פלוס 5101191 לפרטים נוספים מגדל (2B)י 25/75 פלוס
מגדל (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 5118799 לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
מגדל (2B)י תיק Total Return פלוס 5118385 לפרטים נוספים מגדל (2B)י תיק Total Return פלוס
מגדל (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 5102678 לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט

אג"ח כללי בארץ – חשיפה מירבית מעל 30% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (3C) תיק השקעות מנוהל 5124862 לפרטים נוספים מגדל (3C) תיק השקעות מנוהל
מגדל (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 5122361

אג"ח בארץ - מדינה

אג"ח מדינה כללי

ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (0A) מדינה בניהול שמרני 5115324 לפרטים נוספים מגדל (0A) מדינה בניהול שמרני
מגדל (‏B‏0)‏‎ ‎אג"ח מדינה ללא מניות 5131131 לפרטים נוספים מגדל (‏B‏0)‏‎ ‎אג"ח מדינה ללא מניות
מגדל (0A) אג"ח מדינה ללא חברות קרן נאמנות 5116140 לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח מדינה ללא חברות קרן נאמנות
מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס 5131479 לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס
מגדל (‏‎0A‎‏) אג"ח ממשלתי ללא חברות 5104419

עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 5103957 לפרטים נוספים מגדל (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט
מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10% 5131057 לפרטים נוספים מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10%

אג"ח מדינה כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (2B) אג"ח מדינה + 15% 5113683 לפרטים נוספים מגדל (2B) אג"ח מדינה + 15%

אג"ח מדינה צמוד מדד

אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A) מדד קרן נאמנות 5131172 לפרטים נוספים מגדל (1A) מדד קרן נאמנות
מגדל (1B) אפיקים צמודה – קרן נאמנות 5126719 לפרטים נוספים מגדל (1B) אפיקים צמודה – קרן נאמנות

צמודי מדד לטווח ארוך (מעל ארבע שנים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A) מדדית קרן נאמנות 5103254 לפרטים נוספים מגדל (1A) מדדית קרן נאמנות

צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A) צמוד בינוני 2-4 שנים 5131396 לפרטים נוספים מגדל (1A) צמוד בינוני 2-4 שנים

צמודי מדד לטווח קצר (עד שנתיים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות 5112842 לפרטים נוספים מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות

אג"ח מדינה שקליות

אג"ח ממשלתיות

אג"ח מדינה משולבת - עד 10% מניות

אג"ח מדינה משולבת - ללא מניות

אג"ח בארץ - שקליות

אג"ח שקליות בלבד

שקליות אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (00)M.Q.Model ‎‏ בונד שקלי ישראלי מדורג 5131412 לפרטים נוספים מגדל (00)M.Q.Model ‎‏ בונד שקלי ישראלי מדורג

שקליות לטווח ארוך (מעל שנתיים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל דיקלה (00) שקלים ארוכים קרן נאמנות 5101571 לפרטים נוספים מגדל דיקלה (00) שקלים ארוכים קרן נאמנות

שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (00) שקלית 1-2 שנים 5131370 לפרטים נוספים מגדל (00) שקלית 1-2 שנים

אג"ח שקליות כללי - ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (00) שקלית ללא מניות 5103676 לפרטים נוספים מגדל (00) שקלית ללא מניות
מגדל (0A)(!) מק"מ פלוס ללא מניות 5131073 לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) מק"מ פלוס ללא מניות
מגדל (0A) ריבית משתנה פרימיום קרן נאמנות 5101597 לפרטים נוספים מגדל (0A) ריבית משתנה פרימיום קרן נאמנות

אג"ח שקליות כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל אפיקים (2C)' 20/90 קרן נאמנות 5102959 לפרטים נוספים מגדל אפיקים (2C)' 20/90 קרן נאמנות
מגדל אפיקים (3D) פרימיום 5111711 לפרטים נוספים מגדל אפיקים (3D) פרימיום

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות.

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים פלוס 5117908 לפרטים נוספים מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים פלוס

אג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A) שקלית לריבית עולה 5103163 לפרטים נוספים מגדל (1A) שקלית לריבית עולה

אג"ח בחו"ל

אג"ח חשופת דולר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (0D)(!) אג"ח חו"ל לפדיון 2022 5102017
מגדל (1D) תיק השקעות דולרי עד שנתיים 5102215 לפרטים נוספים מגדל (1D) תיק השקעות דולרי עד שנתיים

אג"ח חשופת מט"ח

אג"ח מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (0A)(!) אג"ח חו"ל – מנוטרלת מט"ח 5125588

אג"ח נקובת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל ‏(‏‎0D‎‏)‏ עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 5116132 לפרטים נוספים מגדל ‏(‏‎0D‎‏)‏ עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי
מגדל (0D) אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר 5103585 לפרטים נוספים מגדל (0D) אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר

אג"ח מנוטרלת מט"ח

אג"ח חשופת דולר- IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX

אג"ח חשופת דולר - מדד אחר

אגד קרנות

אגד חוץ

אגד חוץ כללי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1D)(!) תיק + 10%- אגד חוץ 5120548 לפרטים נוספים מגדל (1D)(!) תיק + 10%- אגד חוץ

ממונפות ואסטרטגיות

ממונפות אחר

ממונפות בסיכון גבוה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת 5126438 לפרטים נוספים מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת
מגדל דיקלה (6A) מעו"ף כפליים קרן ממונפת 5103304 לפרטים נוספים מגדל דיקלה (6A) מעו"ף כפליים קרן ממונפת

מניות בארץ

מדד מניות

יתר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4B) יתר 5126487 לפרטים נוספים מגדל (4B) יתר

ת"א 125

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (M.Q.MODEL (4A מניות ישראל 5131453 לפרטים נוספים מגדל (M.Q.MODEL (4A מניות ישראל

ת"א 35

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) ת"א 35 קרן נאמנות 5131354 לפרטים נוספים מגדל (4A) ת"א 35 קרן נאמנות

מניות כללי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side 5131271 לפרטים נוספים מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side
מגדל (4A) דיבידנד ישראל חייבת 5131214 לפרטים נוספים מגדל (4A) דיבידנד ישראל חייבת

מניות לפי ענפים

נדל"ן

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) נדל"ן קרן נאמנות 5131297 לפרטים נוספים מגדל (4A) נדל"ן קרן נאמנות

מניות בארץ משולבת

מניות בחו"ל

לפי ענפים

מניות גאוגרפי

אירופה מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) גרמניה מנוטרלת מט"ח 5116173 לפרטים נוספים מגדל (4A) גרמניה מנוטרלת מט"ח
מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מנוטרלת מט"ח 5104666 לפרטים נוספים מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מנוטרלת מט"ח

ארה"ב חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (M.Q.MODEL (4D מניות ארה"ב 5117536 לפרטים נוספים מגדל (M.Q.MODEL (4D מניות ארה"ב

ארה"ב מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב – מנוטרלת מט"ח 5103148 לפרטים נוספים מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב – מנוטרלת מט"ח

סין

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל דיקלה (4D) סין קרן נאמנות 5131438 לפרטים נוספים מגדל דיקלה (4D) סין קרן נאמנות

שווקים מתעוררים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4D) הודו קרן נאמנות 5103759 לפרטים נוספים מגדל (4D) הודו קרן נאמנות
מגדל (4D) שווקים מתעוררים 5131339 לפרטים נוספים מגדל (4D) שווקים מתעוררים
מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית קרן נאמנות 5100912 לפרטים נוספים מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית קרן נאמנות

מניות כללי בחו"ל

מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל אפיקים (4D) חו"ל קרן נאמנות 5120514 לפרטים נוספים מגדל אפיקים (4D) חו"ל קרן נאמנות

מניות כללי בחו''ל מוגנת מט''ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) טכנולוגיות חדשניות – מנוטרלת מט"ח 5116165

מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח

מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח.

מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח.

מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח

מניות בחו"ל משולבת

מניות לפי ענפים בחו"ל

ענפים אחרים בחו"ל

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4D) מניות סייבר 5131313 לפרטים נוספים מגדל (4D) מניות סייבר
מגדל (4D) מניות ביטחון עולמי 5117551

קרן כספית

כספית מט"חית

חשופת דולר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (0D) כספית דולר קרן נאמנות 5126990 לפרטים נוספים מגדל (0D) כספית דולר קרן נאמנות

נקובת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (OD) כספית נקובה בדולר $ – קרן נאמנות 5115001 לפרטים נוספים מגדל (OD) כספית נקובה בדולר $ – קרן נאמנות

כספית שקלית

כספית שקלית כללי

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (00) כספית מגמת ריבית 5122353 לפרטים נוספים מגדל (00) כספית מגמת ריבית
מגדל (00) כספית פרימיום קרן נאמנות 5103619 לפרטים נוספים מגדל (00) כספית פרימיום קרן נאמנות
מגדל (00) כספית שקלית קרן נאמנות 5102991 לפרטים נוספים מגדל (00) כספית שקלית קרן נאמנות

גמישות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4D) גמישה 5123799 לפרטים נוספים מגדל (4D) גמישה

גמישות

אחר

מק"מ

גיאוגרפי

אג"ח בארץ משולבת - כללי

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 10% מניות

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 20% מניות

אג"ח כללי בארץ משולבת- ללא מניות

אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 30% מניות

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)