קצת על הסקטור

  • סקטור התעשייה כולל חברות המספקות מוצרי תעשייה, שירותים מסחריים, יצרניות מטוסים ומוצרים ביטחוניים, וכן חברות המספקות שירותי ייעוץ, כח אדם, ביטחון והדפסה.
  • הסקטור קורלטיבי מאוד לכלכלה האמריקאית ולביצועי מדד ה-S&P 500 ולאורך זמן אף מצליח להשיא עליו תשואה עודפת. הנתונים האחרונים בארה"ב הכוללים שיפור ב-ISM ובתפוקה התעשייתית מהווים רוח גבית לסקטור זה.

למה סקטור התעשייה ולמה עכשיו?

  • מאזני החברות מלאים במזומנים בריביות אפסיות –  מאזני החברות מלאים במזומנים, תוצאה של גיוסי חוב בריביות נמוכות, אלו מושקעים בנכסים סולידיים בד"כ בריביות אפסיות. מצב ייחודי זה מהווה פוטנציאל גבוה לביצוע שיחלוף ציוד ישן ולא יעיל ובציוד חדש על מנת להגדיל את הפרודוקטיביות ואת התשואה על ההון.
  • חשיפה לשווקים גלובליים הנמצאים בתהליכי הרחבה מוניטרית ופיסקלית –  מלבד הבנק המרכזי האמריקאי, הבנקים המרכזים במדינות השונות מיישמים מדיניות מרחיבה ותכניות QE על מנת לתמרץ את הכלכלה. בצד הפיסקלי, חלק מהמדינות מנסות לעזור ולהגביר את הפעילויות הכלכליות ואת הביקוש למוצרים תעשייתיים שונים באמצעות הסקטור הציבורי. מגמה זאת בנוסף להתייצבות הדולר תומכים בחברות הגדולות בסקטור דוגמת GE שהינן חברות גלובליות והכנסותיהן חשופות לשווקי חו"ל.

  • גידול בתקציב הביטחון האמריקאי –  תקציב הביטחון של ארה"ב שאושר לאחרונה הופך את המגמה החל מ 2015, ממגמה של קיצוצים בהוצאות (שהחלו בשנת 2012) לעלייה מחודשת שתמשיך לתמוך בחברות הביטחוניות בסקטור שכבר כיום נהנות מרוח גבית בשל המציאות הביטחונית העולמית הרעועה.
  • המשך ההאצה בפעילות הבניה בארה"ב –  הפעילות בענף הבנייה למגורים ולמסחר בארה"ב ממשיכה להיות פקטור דומיננטי בכלכלה האמריקאית. פעילות זאת עדיין נמצאת מתחת לרמות הממוצעת ארוכת הטווח, ומכך צפויה להמשיך ולתמוך בחברות בסקטור גם בשנים הקרובות.

אתגרים אפשריים לסקטור

הירידה החדה במהלך 2015 ותחילת 2016 במחירי הסחורות וכתוצאה מכך בשווקים
המתעוררים השפיעה על חברות בסקטור התעשייה המשמשות כיצרניות סחורות או פעילות
בשווקים המתעוררים בעיקר בסין.
יצרנים תעשייתיים בעלי חשיפה חזקה לסחורות, עשויים להמשיך להתמודד עם רוח נגדית גם
בשנה הקרובה, יחד עם זאת הפיזור התת סקטוריאלי בסקטור (חברות ביטחוניות, חברות
מתחום הבנייה וכו'.) והטייתן לפעילות מקומית אמריקאית מנטרל חלק גדול מהאפקט השלילי
אם יתרחש.

נתוני המדד

סטיית התקן 3 שנים הינה 12.97
היא 1.03 S&P 500 הביתא למדד ה
מס' המניות במדד: 67

חברות מובילות במדד
General Electric Co 1
3M Co 2
Honeywell International Inc. 3
United Technologies Corp 4
Boeing Co/The 5
Union Pacific Corp 6
United Parcel Service Inc. 7
Lockheed Martin Corp 8
Caterpillar Inc 9
FedEx Corp 10

נקודת כניסה – ניתן לראות כי כיום נמצא הסקטור מעל ממוצע נע 50 וממוצע נע 200 יום המהוות נקודות תמיכה.

usa_industrials3

בשני התרשימים הבאים ניתן להתרשם מרמת המכפילים בסקטור ובתתי הסקטורים השונים. רמת הכפילים היום בסקטור וברוב תתי הסקטורים דומה לרמה ב 2009-2010 מיד עם סיום המשבר ובשנים  2006-2007 בהן הריבית הייתה כ-4%. ב-10 השנים משנת 1996 ועד שנת 2005 רמת המכפילים בסקטור הייתה גבוהה יותר.

usa_industrials4

usa_industrials5

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע”מ ("מגדל שוקי הון”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)