ארבעה חודשים בדיוק לקח לשוק המניות בארה"ב להתרומם מהתחתית של סוף דצמבר לשיא חדש. בניגוד לחודשים הקודמים בהם לעליות החדות התלוו לא מעט סימני שאלה ואף תמיהה על עוצמתן, החודש לעליות היה בסיס מוצק יותר. בראש ובראשונה עונת הדו"חות מסתמנת כמוצלחת ביחס לציפיות. ראוי לציון שהציפיות ירדו משמעותית לקראת הדו"חות, אולם בפועל שיעור ההפתעות החיוביות ברווח הינו גבוה מאוד (כ 78%). עד כה כמחצית מהחברות פרסמו את הדו"חות, ובינתיים הצמיחה ברווחים הינה חיובית קלה, בניגוד להערכות שצפו רבעון שלילי. שני סקטורים בהם הרווחיות ירדה משמעותית הינם אנרגיה וחומרי גלם, שמושפעים בעיקר מהתנודתיות של מחירי הסחורות. בנטרול שני ענפים אילו התמונה אף טובה בהרבה.

נתון נוסף שהפתיע לטובה הינו הצמיחה ברבעון הראשון, שעד לא מזמן צפו שתצביע על האטה משמעותית. נכון שהצמיחה ברבעון הראשון הושפעה בין היתר מגורמים זמניים, בעיקר עלייה במלאים והוצאות ממשלה, אולם עדיין נתון של 3.2% הינו הרבה מעבר למה שציפו. אם ברבעון בו חלה השבתת הממשל הארוכה ביותר ותנאי מזג אוויר קיצוניים התקבל נתון כזה, יש מקום לאופטימיות לגבי הרבעונים הבאים, כל עוד לא יהיו "רעשים" חריגים. הדבר נכון על אחת כמה וכמה אם יחסי הסחר בין ארה"ב לסין יחזרו לנורמליזציה. בהינתן שוק העבודה החזק ונתונים טובים נוספים שיצאו לאחרונה נראה שסייקל הצמיחה בארה"ב עדיין לא קרוב לסיום. גם אם על פי הגדרות טכניות נכנסנו לשלב "Late Cycle", נראה ששלב זה בארה"ב הינו רק בתחילתו, מה שאומר שמיתון ממש אינו נמצא מעבר לפינה.

לא רק בארה"ב ניתן למצוא מקום לאופטימיות, גם בסין נראים סימנים של שינוי מגמה. אמנם הנתונים בסין כידוע פחות אמינים, וכן סין רגישה יותר למלחמת סחר והאטה עולמית מאשר ארה"ב. אולם גופי השקעות רבים רואים בטווח הקרוב שינוי כיוון חיובי ומציינים את סין כמעניינת מאוד מבחינה השקעתית.

לכל האמור לעיל מצטרף אלמנט נוסף שתומך מאוד בשווקים והוא הריביות הנמוכות. על אף הזינוק לאחרונה במחירי הנפט והשיאים החדשים במדדי המניות, התשואות של האג"ח האמריקאי לא עולות ובאירופה ויפן ממשיכות לשהות בטריטוריה שלילית לאורך מרבית העקום. האינפלציה במרבית המקומות בעולם מרוסנת והבנקים המרכזיים הגדולים ממשיכים לנקוט בגישה מאוד מרחיבה. השילוב הזה של שיפור בנתונים וריביות נמוכות לטווח הנראה לעין הינו מרחב מחייה נוח ביותר עבור שוק המניות. המשקיעים מתמחרים ובונים על שיפור במחצית השנייה של השנה. הסיכון העיקרי לשוק המניות הינו אכזבה מהדו"חות והתחזיות של החברות ברבעונים הבאים.

 

אירועים כלכליים מרכזיים מהחודש החולף

ארה"ב

לאחר הנתון החלש בפברואר, קצב יצירת המשרות חזר למגמה חיובית. סך המשרות שנוצרו במרץ עמד על 196 אלף, מעל לצפי של 180 אלף. קצב עליית השכר התמתן ל 3.2% ברמה שנתית, לעומת 3.4% בחודש הקודם.

הצמיחה ברבעון הראשון היכתה משמעותית את התחזיות ועמדה על 3.2%. הצמיחה הובלה בעיקר ע"י גידול במלאים, ייצוא והוצאות ציבוריות. מדד הליבה של מחירי הצריכה המתפרסם עם נתוני הצמיחה, הצביע על התמתנות לרמה של 1.3% בלבד, לעומת 1.8% ברבעון הקודם.

המכירות הקמעונאיות עלו החודש בחדות ב 1.6%, לעומת צפי לעליה מתונה יותר של 0.9%. הקצב השנתי עלה לרמה של 3.6%.

מדד מנהלי הרכש בתעשייה עלה החודש מעל הצפי לרמה של 55.3 ומצביע עדיין על פעילות יציבה במגזר זה על אף עננת מלחמת הסחר. מדד מגזר השירותים ירד מתחת לצפי לרמה של 56 נקודות.

שיעור האינפלציה עלה ב 0.4%, לעומת צפי של 0.3%. עיקר העלייה נבעה ממחירי האנרגיה. אינפלציית הליבה עלתה ב 0.1%, פחות מהצפי של 0.2%. הקצב השנתי של אינפלציית הליבה ירד מעט ל 2%, לעומת 2.1% בחודש הקודם.

אירופה

המכירות הקמעונאיות בגוש האירו הפתיעו לטובה החודש ועלו ב 0.4%, לעומת צפי של 0.2%. הקצב השנתי עלה לרמה של 2.8%, לעומת 2.2% לפני חודש.

הצמיחה בגוד האירו עמדה ברבעון הראשון על 0.4%, לעומת צפי של 0.3%. הצמיחה השנתית עומדת על 1.2%, בדומה לקצב של הרבעון הקודם.

מדד מנהלי הרכש במגזר התעשייה נותר החודש ברמה נמוכה  של 47.8 נקודות. במגזר השירותים המדד ירד לרמה של 52.5 נקודות, מצחת לצפי של 53.2.

שיעור האינפלציה בגוש האירו עמד החודש על קצב שנתי של 1.4%, בהתאם לצפי. אינפלציית הליבה ירדה החודש לרמה שנתית של 0.8% בלבד.

שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לרמה של 7.7%, לעומת 7.8% בחודש הקודם.

ישראל

חודש אפריל לא התאפיין בשלל נתונים כלכליים, אולם ניתן להצביע על מספר נקודות עיקריות:

חודש אפריל נפתח עם נתוני גירעון הממשלה בחודש מרץ שעמד על 3.4% תוצר – שיפור קל לעומת 3.5% של חודש פברואר. בהינתן תחזית האוצר הנוכחית להכנסות ולהוצאות הממשלתיות הגירעון צפוי לגדול השנה.

בהיבט הצמיחה המקומית – הנתונים הכלכליים תומכים בהמשך צמיחה איתנה של המשק המקומי במיוחד על רקע העלייה במסירת כלי רכב במרץ, טרם העלאת המיסוי הירוק באפריל. זאת על רקע המשך שיפור מצבם של משקי הבית בישראל כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסקר אמון הצרכנים של הלמ"ס שמעיד כי מספרם של משקי הבית שמדווחים כי הוצאותיהם גדולות מהכנסותיהם ממשיך לרדת בעוד מספרם של משקי הבית שמדווחים כי סך הכנסותיהם גדול מסך הוצאותיהם ממשיך לצמוח.

החלטת הריבית לחודש אפריל – הועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להשאיר את הריבית על כנה תוך שהוא צופה כי טוואי העלאת הריבית נותר נמוך כפי שהיה עד כה והדגיש את הצורך בהמשך התבססות האינפלציה מעל לרף התחתון של הבנק , קרי 1.5% בשנה.

בענף הנדל"ן – התחדשות העלייה ברמת הביקוש לדירות יחד עם ירידה במלאי הדירות החדשות הובילו לעלייה של 0.6% במדד מחירי הדיור בחודש מרץ , ייתכן כי על רקע הבחירות והקיפאון בתוכנית "מחיר למשתכן".

אחר

מגמת שיפור בנתונים בסין. הצמיחה עלתה מעט מעל הצפי ועמדה על 6.4% במונחים שנתיים, לעומת צפי של 6.3%. הייצוא, שירד בחדות בחודש הקודם, עלה החודש כ 14%.

קרן המטבע העולמית הנמיכה שוב את תחזית הצמיחה ל 3.3% השנה ו 3.6% בשנת 2020. הקרן צופה המשך האטה במחצית הראשונה של 2019 והאצה מסוימת החל מהמחצית השנייה. ההאצה מיוחסת להשפעת התמריצים של הממשל בסין, שיפור בסנטימנט של השווקים הפיננסיים והיחשלות ההשפעה של גורמים שליליים זמניים באירופה. לפי התחזית מאזן הסיכונים לצמיחה הגלובאלית עדיין נוטה כלפי מטה.

 

ביצועי האפיקים השונים בחודש החולף (בסוגריים מתחילת השנה)

מניות

האופטימיות של הרבעון הראשון נמשכה ביתר שאת גם באפריל. מדד ה S&P 500 עלה ב- 3.9% (17.5%), מדד ה-Eurostoxx 600 הוסיף 3.2% (16.7%) ואילו מדד השווקים המעוררים הסתפק בעליה צנועה יותר של 2% (12.1%). בישראל מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 3.57% בהובלת מניות הבנקים והביטוח שעלו בשיעור ממוצע של כ- 6.6% כל אחד.

ברמה הסקטוריאלית חלה אווירת Risk On מובהקת. העליות הובלו על ידי סקטור הפיננסים וסקטורים מוטי צמיחה כגון טכנולוגיה, שירותי תקשורת וצריכה מחזורית. הסקטורים הדפנסיביים הציגו תשואת חסר וכן סקטור הבריאות פיגר משמעותית מאחור עקב חשש מרפורמות במערכת הבריאות שיפגעו בחלק מהחברות הגדולות, בדגש על ביטוחי בריאות.

מטבעות ואג"ח

האווירה החיובית בשוק הביאה לעליית תשואות קלה באג"ח הממשלתי האמריקאי. התשואות ל 10 שנים עלו ב 10 נ.ב. החודש (18-). מגמת ה-Risk On הביאה החודש לירידת מרווחים נוספת באג"ח חברות. אג"חים בדירוג השקעה עלו כ-0.45% (4.3%) ואג"חים HY עלו החודש כ 1.3% (9.5%). בישראל, מדד האג"ח הכללי עלה בשיעור של 0.55% בהובלת האג"ח הארוכות הן באפיק השקלי – מדד שחר 5+ עלה בשיעור של 0.56% ומקבילו הצמוד מדד – גליל 5-10 עלה בשיעור גבוה יותר של 0.81%. עודף התשואה באפיק הצמוד מדד בא לידי ביטוי גם באג"ח הקונצרניות כאשר מדד תל בונד 60 עלה בשיעור של 0.88% לעומת מקבילו השקלי – תל בונד שקלי 50 שעלה בשיעור של 0.11% בלבד.

הדולר התחזק החודש ב-0.25% מול סל המטבעות העולמי (1.6%).

 

 

 

הסקירה הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ("מגדל”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד פרסומה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הנמען. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או ללקוחותינו ו/או לחברות מקבוצת מגדל שוקי הון עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל.  לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא https://msh.co.il/migdal-capital-markets/fundsdisclosure/. התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מגדל בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מגדל כל חובה להודיע על שינוי כאמור. יצוין, כי התאגיד הקשור למגדל – מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינו עוסק בייעוץ השקעות.

 

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)