ב-10 לאפריל 2018 פורסם בעיתון "כלכליסט" כי שערוכי הנדל"ן של אחת מחברות הביטוח סידרו לחוסכים תשואה משופרת ב-2017. כעת, בתום רבעון ראשון 2018 נראה כי התמונה השתנתה. נכון להיום חברות הביטוח מנהלות בפוליסות חיסכון פרט, רכיב לא סחיר שנע בהתאם לפוליסה בין 0% לכ-35%. מהם אותם נכסים? מהם היתרונות והסיכונים שבהחזקתם? על זאת ועוד ננסה לענות.

נתחיל מהשאלה הבסיסית: מהם נכסים בלתי סחירים?

נכסים לא סחירים הם נכסים שלא נסחרים בבורסה. נכסים אלו יכולים להיות השקעות ישירות בתשתיות כגון: כביש 6 או מנהרות הכרמל, אג"ח שלא פתוחות לציבור,  קרנות השקעה פרטיות, מתן אשראי, קרנות הון סיכון וכדומה. דוגמא נוספת ומשמעותית של נכסים לא סחירים היא נכסי מקרקעין שונים – בנייני משרדים, קניונים, מרכזים לוגיסטיים וכיו"ב, שחברת הביטוח רוכשת באמצעות כספי החוסכים ומשכירה לעסקים.

כיום, חלק מאוד משמעותי בתיק הנכסים הלא סחירים של חברות הביטוח מושקע בנכסי נדל"ן מסחרי בארץ ובעולם ובהלוואות מסחריות.

כיצד משוערכים הנכסים הבלתי סחירים ובאיזו תדירות?

חברת "מרווח הוגן" היא החברה המשערכת כיום בתדירות רבעונית חוב לא סחיר עבור גופי החיסכון ארוך הטווח בישראל וחברות הביטוח. החברה מבצעת הערכה בנפרד לכל חוב לא סחיר המוחזק, בהתאם למאפיינים הספציפיים שלו. בנוסף שערוך נכסי הנדל"ן מתבצע לפחות אחת לשנה ע"י החברות המחזיקות בנכסים באמצעות שמאים.

לשערי הריביות בארץ ובעולם יש השפעה משמעותית על שיערוך הנכסים הלא סחירים ומכיוון שרוב הפרויקטים הינם לטווח ארוך הרי ששינוי נמוך יחסית בשערי ריבית ההיוון ישפיע משמעותית על שערוך הנכסים לטוב ולרע. בנוסף, לשווי נכסי הנדל"ן שבבעלות חברת הביטוח השפעה משמעותית על השערוך.

מהם היתרונות?

  • תשואה – לרוב, נכסים לא סחירים נושאים פוטנציאל תשואה גבוה יותר הנגזר מאופי הנכסים אל מול נכסים סחירים.
  • הכנסות מאשראי – חברת הביטוח יכולה להלוות כסף ממש כפי שהבנק מלווה בריביות המשתנות לפי טיב הלווה.
  • חשיפה לפרויקטים – באמצעות השקעה בנכס לא סחיר ניתן להיחשף לאפיקי השקעה אשר אינם נגישים לציבור הרחב כגון נדל"ן, קרנות הון סיכון, פרויקטים של תשתיות וכו'.
  • הגנה מסוימת מפני תנודתיות השווקים הפיננסיים – מאחר והנכסים משוערכים אחת לרבעון, הם חשופים פחות לתנודתיות מול נכסים סחירים.

מהם הסיכונים?

  • סיכון הריביתכל עוד התשואות חסרות הסיכון (הנגזרות מהריבית) בארץ ובעולם במגמת ירידה הרי ששערוך הנכסים יעלה, אולם כאשר התמונה מתהפכת והתשואות עולות שערוך הנכסים עלול לרדת ולפגוע בחוסכים.
  • סיכון הנזילותבמשבר אפשרי בו חוסכים יבקשו למשוך את השקעתם ממסלול חסכון בו רכיב משמעותי של נכסים לא סחירים עלול להיווצר מצב בו נכסים אלו יהיו פגיעים הרבה יותר מנכסים סחירים עקב מצוקת נזילות.
  • סיכון של אשראי הנכס הבודד בדומה למתן אשראי ללווה בבנק, מאחר ופעמים רבות מדובר בנכסים אשר מאפייני הסיכון הספציפי שלהם גבוהה (חברות הזנק , או פרויקטים עתירי מימון בשלבי הקמתם למשל).
  • "גמישות" בשערוך שוויו ההוגן של הנכס והעדר שקיפות לחוסךכאשר ההשקעה נמצאת "מאחורי הקלעים" הרי שלא בכל יום מחירה משתנה בהתאם לתנאי השוק, כפי שנעשה הדבר בשוק הסחיר בבורסה. מכאן שאין שקיפות מלאה על אופן שיערוך הנכס וגם על מהותו.
  • סיכון ענפיחלק משמעותי מהחלק הלא סחיר מושקע בנכסי נדל"ן מסחרי, ירידה במחירי נכסים אלו תשפיע לרעה על החוסכים.
  • סחירות מוגבלת – למרות שתיקי אשראי, פרוייקטי תשתיות, נכסי נדל"ן וכיו"ב ניתנים למכירה לגוף מוסדי אחר, עסקאות אלו לוקחות יותר זמן.

סיכום

להשקעה בנכסים לא סחירים קיימים יתרונות וחסרונות. כאשר מדובר בהשקעה לטווח ארוך כגון השקעה בקרן פנסיה או בקופ"ג, היתרונות של השקעה בנכסים הללו באים לידי ביטוי. אולם כאשר מדובר בהשקעה לטווח קצר יותר, כמו למשל באמצעות פוליסות חסכון פרט, יש לצד היתרונות גם סיכונים משמעותיים. הסיכונים מקבלים משנה תוקף , במיוחד כאשר צרכי הנזילות של הלקוח אינם תואמים את מאפייני הנזילות של השקעה בנכסים בלתי סחירים ולכן יש להתייחס בזהירות ולא בהכרח להעדיף פוליסות להם מרכיב גבוה לא סחיר.

 

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

 

לכתבות נוספות:

בחן את עצמך, איזה סוג משקיע אתה?

ניהול תיק השקעות, איך זה עובד?

5 סיבות לניהול כספכם עם חברת ניהול תיקי השקעות

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע”מ ("מגדל שוקי הון”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)