שנת 2018 הייתה ברובה, שנה טובה לכלכלה ולחברות, ופחות טובה לשווקים. שנת 2019 מראה בינתיים תמונה הפוכה לגמרי.

במהלך חודש ינואר היו לא מעט חדשות שליליות בעולם. כמו כן,  חברות בולטות פספסו את תחזיות האנליסטים או פרסמו אזהרות רווח וחתכו תחזיות קדימה. בארה"ב נשבר שיא השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה, השבתה שעל אף שבוטלה זמנית, היא טרם נפתרה סופית. להמשך השבתה ו/ או ניסיונות של הדמוקרטים לכבול את ידי הממשל בכל מחיר יהיו השלכות על הכלכלה.

אירופה ממשיכה בכיוון אחד, להאטה ואף מיתון, כאשר נתוני הצמיחה ומדדי מנהלי הרכש מצביעים על חולשה גם במדינות החזקות כגון גרמניה וצרפת. בבריטניה נראה שעניין הברקזיט הולך לדרך ללא מוצא, מה שמגדיל את הסיכוי ליציאה ללא הסכם או בחירות בהן יכולה תרזה מיי לאבד את השלטון (מבלי לדבר על מי שיתפוס את מקומה).

על פי נתונים המתפרסמים על הכלכלה הסינית, מדובר ככול הנראה על  האטה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם, כאשר כלכלנים רבים מעריכים כי הנתונים האמיתיים מדאיגים עוד יותר. כנראה שהעליות החודש ממחישות כמה השוק היה oversold בדצמבר.

דו"ח התעסוקה שפורסם בתחילת החודש היה מהחזקים ביותר בשנים האחרונות, הן ברמת כמות המשרות שנוספו והן בקצב עליית השכר. בפברואר שנה שעברה דו"ח תעסוקה חזק תדלק ירידות חדות בשווקים מתוך חשש להאצה בעליות הריבית ומדיניות מרסנת יותר של הבנק המרכזי. הפעם, התגובה של השוק, מצביעה על משהו מהותי שהשתנה בעת האחרונה. יו"ר ה FED למד טוב את הלקח והפך להיות קשוב מאוד לשווקים. בראיון משותף עם שני נגידי ה FED הקודמים הוא פשוט ישב וקרא מתוך דף מסרים כמו תלמיד מצטיין שמקריא לשוק בדיוק את מה שהוא רוצה לשמוע. החשש שה FED ירוץ לפני השוק והכלכלה עם הריבית ירד כעת מהפרק. בנוסף, החשש של השווקים ברבעון האחרון היה מהידרדרות הכלכלה למיתון. דו"ח התעסוקה הציג תמונה שמסירה חשש זה בטווח המיידי. אמנם דו"ח תעסוקה הינו Lagging Indicator, אולם העובדה שהוא עדיין בתהליך האצה ולא האטה מצביעה על כך שלא צפוי מיתון בקרוב. לפני כל המיתונים האחרונים חלה האטה בקצב גיוס העובדים לפחות 12 חודשים שקדמו למיתון.

על אף כל האמור לעיל  תוצאות הדיונים בין ארה"ב לסין, הם אלה שיובילו את השוק. פתרון מניח את הדעת לסכסוך, גם אם לא יפתור את כל היבטי הסכסוך, עשוי לתת ביטחון מחודש ללא מעט חברות שעד כה עוצרות השקעות ומנמיכות תחזיות על רקע חוסר הוודאות שהסיטואציה יוצרת. מנגד, התפוצצות השיחות והחרפה במדיניות המכסים תחריף עוד יותר את ההאטה העולמית ואת הפסימיות של החברות. מבחינת ארה"ב הסיכון הכמעט בלעדי היום הינו פוליטי, שכן מבחינת נתונים מחזוריים הכלכלה מתפקדת טוב מאוד, ללא סימנים להתחממות יתר ולחצים אינפלציוניים שמחייבים ריסון מצד הבנק המרכזי.


אירועים כלכליים מרכזיים מהחודש החולף

ארה"ב

דו"ח התעסוקה החודש היה מהחזקים ביותר בשנים האחרונות. בחודש האחרון נוצרו 312 אלף משרות חדשות, הרבה מעבר לצפי של 184 אלף ובהמשך לעדכון כלפי מעלה של 58 אלף משרות מהחודשים הקודמים. השכר השעתי עלה לקצב שנתי של 3.2%, מעל הצפי של 3%. שיעור האבטלה אמנם עלה, אולם עקב עליה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה.

על אף נתונים יחסית טובים, יו"ר ה FED ממשיך בטון היוני. בניסוח הודעת הריבית החודש צויין כי ה FED ינקוט בגישה סובלנית יותר לגבי הריבית, על רקע עליה בסיכון להאטה גלובאלית, וכן כי רמת הריבית הנוכחית תואמת לסביבת הכלכלה. בנוסף, ה FED ציין כי הוא בוחן את המשך צמצום המאזן וכי יתכן שתהליך זה מתקרב למיצוי.

מדד ה ISM במגזר התעשייה ירד בחדות לרמה של 54.1 נקודות, לעומת 59.3 בחודש הקודם. מדובר בירידה החודשית החדה ביותר מאז אוקטובר 2008. עיקר הנפילה נובעת מירידה בהזמנות חדשות. במגזר השירותים חלה גם כן ירידה לרמה של 57.6 נקודות, לעומת צפי של 59.

שיעור האינפלציה ירד כצפוי לקצב שנתי של 1.9%, בעיקר בהשפעת ירידת מחירי הנפט. אינפלציית הליבה נותרה ללא שינוי בקצב שנתי של 2.2%.

אירופה

שיעור האינפלציה בגוש האירו ירד לקצב שנתי של 1.6%, לעומת 1.9% בחודש הקודם. עיקר הירידה מיוחסת למחירי האנרגיה. אינפלציית הליבה נותרה ללא שינוי ברמה שנתית של 1%.

שיעור הצמיחה בגוש האירו עמד ברבעון הרביעי של 2018 ברמה של 0.2%, בהתאם לצפי. הקצב השנתי ירד לרמה של 1.2%, לעומת 1.6% ברבעון הקודם.

מדדי מנהלי הרכש ממשיכים לגלוש לכיוון התכווצות בפעילות. המדד היצרני ירד לרמה של 50.5 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מיולי 2013. מדד השירותים ירד לרמה של 50.8 נקודות, הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2013.

המכירות הקמעונאיות הפתיעו לטובה ועלו 0.6% החודש, לעומת צפי של 0.1%. עדיין הקצב השנתי עומד על רמה נמוכה של 1.1% בלבד.

שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לרמה של 7.9%, השיעור הנמוך ביותר מאז אוקטובר 2008.

בבריטניה הניסיון להעביר את הסכם היציאה מהאיחוד בפרלמנט נחל כישלון מוחץ, דבר שמסבך מאוד את תהליך היציאה ועשוי להביא ליציאה ללא הסכם.

ישראל

חודש ינואר נפתח עם פרסום נתוני התמ"ג העדכניים לרבעון השלישי של 2018 שהצביעו על האטה בצמיחה בישראל בעיקר בסעיף הצריכה הפרטית ,ההשקעות בבנייה למגורים ובמכונות וציוד.

אולם, על אף נתוני התמ"ג  ישנם עוד מספר נתונים כלכליים אשר ציננו מעט את הציפיות להעלאת ריבית בישראל.

ו הירידה בסנטימנט הצרכנים בישראל בדצמבר, יחד עם הורדת תחזית הצמיחה לשנת 2019 הן ע"י בנק ישראל והן ע"י משרד האוצר מראים קושי להעלות את הריבית. אם לא די בכך, יש חשש לעלייה בגירעון התקציבי שיבוא לידי ביטוי בתקציב המדינה בשנת 2019.

במהלך חודש ינואר צפינו  בעלייה ניכרת באג"ח הממשלתיות, זאת על רקע פרסום הנתונים שהוזכרו לעי"ל. ביטוי נוסף לכך ניתן לראות בהנפקת המק"מ אשר העידה על ציפיות השוק לשתי העלאות ריבית. ציפיות אלה באו עקב התבטאותו הניצית של הנגיד החדש, פרופ' אמיר ירון, באשר למדיניות המוניטרית שהוא רואה לנגד עיניו בתקופה הקרובה – "חזרה לנורמאליות" אמר פרופ' ירון,  אך  כאשר בנק ישראל עדכן כי הוא ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בפועל ובראשן התבססות יעד האינפלציה באזור אמצע היעד ( בין 1% ל- 2% במונחים שנתיים ) טון הדיבור של הנגיד השתנה והפך יוני ומתון הרבה יותר בנוגע להעלאת הריבית בהמשך השנה.

את החודש סיימו נתוני הייצוא לרבעון האחרון של 2018 וסקר כוח האדם שהצביעו על המשך צמיחה מתונה גם ברבעון האחרון של שנת 2018 הן בהיקף הייצוא והן בקצב הגידול ביצירת משרות חדשות במשק וירידה קלה בשיעור התעסוקה בקרב גילאי 25-64.

בנימה אופטימית, ניתן להתבונן בנתוני ענף הנדל"ן שהצביעו על ירידה מתונה במחירי הדירות שבא יחד עם התאוששות בכמות העסקאות שבוצעו במשק בחודש דצמבר לאחר חודשים רבים של קיפאון בענף.

אחר

קרן המטבע העולמית הורידה את תחזית הצמיחה העולמית ל 3.5% בשנת 2019 ו 3.6% בשנת 2020. בקרן המטבע מציינים כי הסיכונים לתחזית נוטים כלפי מטה. מעבר להשפעות מלחמת הסחר שצוינו בעדכון הקודם, המשך הורדת תחזית הצמיחה מיוחס להתפתחויות שליליות בעיקר באירופה.


ביצועי האפיקים השונים בחודש החולף (בסוגריים מתחילת השנה)

מניות

לאחר "דצמבר המר" קיבלנו ינואר מתוק מאוד בפתיחת שנת 2019 בכל השווקים המרכזיים בעולם באופן רוחבי. מדד ה-S&P 500 עלה ב 7.9%, מדד ה-Eurostoxx 600 עלה ב 6.3% ומדד השווקים המתעוררים זינק ב 8.8%.

מבחינה סקטוריאלית, ענפי התעשייה והאנרגיה בלטו לטובה, כאשר חברות האנרגיה נדחפו על ידי העלייה החדה במחירי הנפט החודש. גם ענפי צמיחה כגון צריכה מחזורית ושירותי תקשורת בלטו לטובה. הסקטורים שפיגרו, באופן צפוי, הינם הדפנסיביים יותר כגון תשתיות, צריכה בסיסית ובריאות.

בשוק ההון המקומי, מדדי המניות המובילים לא נותרו אדישים ועלו בשיעור של כ- 6% בממוצע בהובלת מדדי המניות הקטנות שעלו בשיעור דו ספרתי נאה.

מטבעות ואג"ח

בשוק המטבעות לא חלו מגמות מיוחדות, כאשר הדולר ירד ב 0.45% מול סל המטבעות העולמי. אג"ח ממשלת ארה"ב עלה קלות, מצד אחד המגמה החיובית בשווקים לחצה את התשואות למעלה, אולם הטון היוני של ה FED הביא לבסוף לירידת תשואות מצד שני. אג"ח חברות עלה בחדות על רקע המגמה החיובית בשווקים. אג"חים בדירוג השקעה עלו ב 1.8% ואג"חים HY זינקו החודש בלא פחות מ 5.2%, תוך סגירת מרווחים משמעותית. השקל התחזק בחודש ינואר בשיעור של 2.83% מול הדולר על רקע המגמה האופטימית שאפיינה את שוקי ההון בעולם המתואמים עם היחלשות הדולר בעולם.

מדדי האג"ח המקומיים עלו אף באופן נאה – מדדי האג"ח הממשלתי השקלי הוביל את העליות באג"ח הממשלתי עם עלייה בשיעור של 2.27% ובסקטור האג"ח הקונצרני עלו מדדי התל בונד השקלי בשיעור של 1.29% ותל-בונד 60 הצמוד מדד עלה בשיעור של 1.47%.

 

הסקירה הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ("מגדל”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד פרסומה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הנמען. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או ללקוחותינו ו/או לחברות מקבוצת מגדל שוקי הון עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל.  לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא https://msh.co.il/migdal-capital-markets/fundsdisclosure/. התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מגדל בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מגדל כל חובה להודיע על שינוי כאמור. יצוין, כי התאגיד הקשור למגדל – מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינו עוסק בייעוץ השקעות.

 

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)