כללי

שנת 2015 הסתכמה בצמיחה מתונה יותר מבשנתיים האחרונות. השיפור בצמיחה העולמית נבע מהמדינות המפותחות, עם השפעה משמעותית של המשך הרחבות כמותיות שהאיצו את קצב התאוששות הצמיחה. מנגד, חולשה מסוימת בקצב הצמיחה במדינות המתפתחות השפיעה באופן שלילי יותר על קצב הצמיחה העולמי. המדינות המתפתחות ובראשן סין ביצעו מספר צעדים מרחיבים במהלך השנה על מנת לשפר את קצב הצמיחה, בין עם על ידי נקיטת רפורמות מבניות והן על ידי הורדות ריבית. באירופה, המדיניות המוניטרית המשיכה להיות מרחיבה בין היתר על ידי המשך הורדות ריבית ותכנית רכישות אגרסיבית, כשמנגד בארה"ב החל הפדרל ריזרב בהעלאת הריבית עקב שיפור בנתוני המאקרו. קצב הצמיחה העולמי צפוי להשתפר במעט מבשנת 2015, הן על ידי שיפור בצמיחת הכלכלות המפותחות והן על ידי שיפור בכלכלות המתפתחות. קצב האינפלציה העולמי ממשיך להיות מתון, כשלא נראים בשלב זה לחצים אינפלציוניים הן מצד מחירי הסחורות והן לחצי שכר משמעותיים.

 

skira-snatit (2)

איור(1)- נתוני תוצר בעולם, מקור IMF

 

skira-snatit (4)

איור(2)- נתוני תוצר בעולם, מקור IMF

 

ארה"ב

הדיון סביב מועד העלאת הריבית ליווה את כלכלת ארה"ב לאורך שנת 2015. בחודש דצמבר שיעור הריבית עלה לראשונה מאז תחילת שנת 2009 מרמה של 0.0%-0.25% לרמה של 0.25%-0.5%. בהודעתו ציין הפד את המשך השיפור בשוק הדיור ואת השיפור הרב שחל בשוק העבודה בשנת 2015. כמו כן, שיעור האינפלציה עדיין רחוק מהיעד העומד על 2% בטווח הבינוני ושיקף את ירידת מחירי האנרגיה השנה.

 

skira-snatit (6)

מקור: בלומברג

 

בשנת 2015 כלכלת ארה"ב המשיכה להציג נתוני צמיחה במרבית האינדיקטורים, כפי שבא לידי ביטוי בנתוני הצמיחה, המשך שיפור מתון בשוק הדיור, המשך השיפור בשוק העבודה ובענפי התעשייה כפי שיורחב בהמשך.

ברבעון הראשון כלכלת ארה"ב רשמה צמיחה נמוכה של 0.6% בשיעור שנתי, אולם ברבעון השני והשלישי נרשמה התאוששות בקצב הצמיחה של 3.9% ו-2.0% בהתאמה אשר המשיכו את מגמת הצמיחה משנת 2014 (איור 3). לאור זאת בחודש אוקטובר עדכנה קרן המטבע הבינלאומית את תחזית הצמיחה לארה"ב לשנת 2015 מ-2.5% ל-2.6%. כמו כן, תחזית הצמיחה של הפד לשנת 2015 עודכנה כלפי מעלה בחודש ספטמבר לצמיחה של 2%-2.3% לאחר תחזית קודמת של 1.8%-2% כאשר מתחילת השנה צמח התוצר ב-1.6% והוא צפוי לעמוד בתחזיות הפד לשנת 2015.

skira-snatit (8)

איור (3)- נתוני תוצר, קצב שנתי

 

במהלך השנה שוק העבודה הראה סימני התאוששות, שיעור האבטלה ירד לרמה של 5% (נכון לנובמבר) מרמה של 5.6% בתחילת השנה (איור 5). כמו כן, מדד האבטלה U-6 (מדד אבטלה רחב אשר כולל בתוכו את שיעור האבטלה, אנשים שכבר אינם מחפשים עבודה אבל חיפשו במהלך 12 החודשים האחרונים ואנשים שעובדים המשרות חלקיות עקב צורך כלכלי) ממשיך במגמת הירידה ובחודש נובמבר עמד על 9.9% (הנתון הנמוך ביותר מאז חודש מאי 2008), זאת לאחר שעמד ברמה של 11.2% בתחילת השנה. תוספת המשרות החדשות למשק נשארה יציבה בשנת 2015 כאשר הממוצע הנע ל-12 החודשים האחרונים עמד בחודש נובמבר על 237 אלף משרות חדשות. בסקטור העסקי נרשמה תוספת של 2.3% משרות חדשות בהובלת ענף השירותים הפרטי שעלה ב-2.4% וענף הייצור הפרטי עלה ב-0.3%. הסקטור הציבורי עלה ב-0.4%. עקב האכילס של שוק העבודה הוא שיעור ההשתתפות הנמוך שנמצא ברמה של 62.5% זאת לאחר שעלה משפל היסטורי של 62.4% ושיעור התעסוקה שנמצא ברמה נמוכה של 59.3% (איור 4).

skira2015

 

מדד מנהלי הרכש בענף הייצור (איור 6) רשם ירידה חדה של 6.5 נקודות מתחילת השנה לרמה של 48.6 נקודות (נכון לחודש נובמבר), נתון המעיד על התכווצות של הפעילות התעשייתית לראשונה מאז חודש נובמבר 2012. רכיבי הייצור והזמנות חדשות ירדו למגמה שלילית ברמה של 48.9 ו-49.2 נקודות בהתאמה. בענף השירותים נרשמה ירידה מול המדד בתחילת השנה והוא עמד ברמה של 55.9 נקודות בחודש נובמבר לעומת 56.5 נקודות בתחילת השנה (בחודש נובמבר נרשמה ירידה חדה מרמה של 59.1 לרמה הנוכחית), נתון המעיד על התרחבות הפעילות זה החודש ה-70 ברציפות. רכיבי ההזמנות החדשות והתעסוקה נשארו במגמה חיובית ברמה של 57.5 ו-55 נקודות בהתאמה.

skira-snatit (14)

איור (6)- מדד מנהלי הרכש בענפי הייצור והשירותים

 

הייצור התעשייתי (איור 8) התאפיין במגמה שלילית בשנת 2015 ורשם ירידה של 1.2% בקצב שנתי (נכון לחודש נובמבר) לעומת קצב שנתי של 4.6% בתחילת השנה. בניתוח לפי ענפי התעשייה נרשמה ירידה של 8.2% בכרייה (מהווה כ-15.5% מסך המדד) וירידה של 7.6% בתשתיות חשמל וגז. מנגד, נרשמה עלייה של 6.9% במוצרי רכב, עלייה של 5.4% במוצרי אלקטרוניקה לבית ועלייה של 2.3% במוצרים כימיים (איור 7). שיעור הניצולת התעשייתית (איור 8) ירד לרמה של 77% (נתון הנמוך ב-2.6% מהממוצע בשנים 1972-2014), לאחר שהיה ברמה של 79% בתחילת השנה.

 

skira2015_1

מדד אמון הצרכנים של CB (איור 9) הבוחן למעלה מ-3,000 משקי בית וצרכנים ירד בשנת 2015 ב- 2.7 נקודות לרמה של 90.4 נקודות, זאת לאחר שבמהלך השנה עלה לרמה של 103.8 נקודות בחודש ינואר (הקריאה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2007). בחודש נובמבר נרשמה ירידה חדה במדד מרמה של 99.1 נקודות לרמה של 90.4 נקודות. שיעור החיסכון האישי מתוך ההכנסה הפנויה (איור 10) עלה מתחילת השנה ב-0.6% מרמה של 5% לרמה של 5.6% (נכון לחודש אוקטובר) ונמצא ברמתו הגבוהה ביותר מאז חודש דצמבר 2012.

skira2015_2

פריון העובדים בשנת 2015 ממשיך במגמת עלייה אותה החל בשנת 2009 (איור 11), אם כי במתינות המאפיינת את השוק החל משנת 2012. מתחילת השנה נרשמה עלייה של 1.1% בתפוקת העובדים לשעה כאשר עיקר העלייה נבעה בענפי הייצור התעשייתי וייצור מוצרים בני קיימא שעלו ב-1.6% ו-1.8% בהתאמה מתחילת השנה.

skira-snatit (24)

skira2015_3

קצב האינפלציה השנתי עומד על 0.4%, נכון לחודש נובמבר (איור 12). עיקר הירידה נרשמה במדדים של דצמבר 2014 וינואר 2015 על רקע הירידה החדה במחירי הנפט. מתחילת השנה עלה שיעור האינפלציה (מנוכה עונתיות) ב-0.8%. מדד הליבה שאינו כולל את סעיפי האנרגיה והמזון עלה במהלך שנת 2015 לקצב שנתי של 2% (נכון לחודש נובמבר), זאת לאחר שעמד על קצב שנתי של 1.7% בתחילת השנה. מדד מחירי ההוצאה הפרטית (איור 13) רשם עלייה של 1.3% בקצב שנתי (נכון לחודש אוקטובר) ותואם את תחזית הפד מחודש דצמבר שעומדת על 1.3% לשנת 2015 ונמוך מהצפי של הפד לטווח הארוך העומד על 2%. המשך עלייה בשכר הממוצע לשעה שעומד על 25.2 דולר נכון לחודש נובמבר (משקף עלייה מתחילת השנה של 2.6%) ושיפור בשוק העבודה יובילו ללחצים אינפלציוניים בשנים הבאות כאשר הפד צופה שמדד מחירי ההוצאה הפרטית ינוע בין 1.5%-1.7% בשנת 2016.

skira2015_4

שוק הדיור בארה"ב רשם שיפור מתון במהלך שנת 2015 . מדד קייס שילר (איור 14) השלים עלייה של 1.1% מתחילת השנה לרמה של 5.5% בקצב שנתי בחודש ספטמבר (עדיין נמצא ברמות נמוכות מאלו אשר היה בהם בשנת 2014), זאת לאחר קצב שנתי של 4.4% בתחילת השנה. קצב הגידול בהיתרי הבנייה (איור 15) המשיך גם בשנת 2015 עם עלייה של 19.7% (נכון לחודש נובמבר) מתחילת השנה, זאת בהמשך לעלייה של 5.4% בשנת 2014. התחלות הבנייה עלו ב-8.6% מתחילת השנה, זאת לאחר עלייה של 5.9% ו-4.5% בשנים 2013 ו-2014 בהתאמה. בשנת 2015 נרשם גידול בהוצאות לבנייה כאשר בחודש אוקטובר נרשמה עלייה של 13% בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של 3% בקצב שנתי בתחילת השנה.

skira2015_5

 

אירופה- עדיין בעיצומו של המשבר

שנת 2015 המשיכה את המגמה משנת 2014 כאשר ההתמודדות עם צמיחה שמתקשה להמריא בגוש האירו (1.2% מתחילת השנה) והמאמצים למנוע מיתון ודפלציה נמשכו ובאו לידי ביטוי במהלך חודש ינואר בו הכריז מריו דראגי על תוכנית רכישות בהיקף של מעל טריליון אירו (רכישת אג"ח ממשלתי בהיקף של 60 מיליארד אירו ברמה חודשית שהחלה בחודש מרץ ועתידה להסתיים בחודש ספטמבר 2016) והורדה היסטורית של הריבית על הפיקדונות לרמה שלילית של 0.2% במטרה לעודד את הצריכה בשווקים המדשדשים באירופה. בחודש דצמבר נקט דראגי בצעדים מרחיבים נוספים וזאת על מנת שסביבת האינפלציה תעלה לכיוון היעד של ה-ECB  שעומדת על 2% (איור 16) והרחיב את משך הזמן של תוכנית הרכישות עד לחודש מרץ 2017 (תוספת של 360 מיליארד אירו לתוכנית הרכישות), הרחיב את קשת האיגרות אותן יוכל לרכוש דבר שיאפשר ל- ECB לרכוש אג"ח שהונפקו על ידי מחוזות וממשלות מקומיות וביצע הורדה נוספת של הריבית על הפיקדונות לרמה שלילית של 0.3%. על פי הציפיות של ה-ECB התוצר בגוש האירו צפוי לצמוח ב-1.7% ו-1.9% בשנים 2016 ו-2017 בהתאמה ותחזית קצב האינפלציה עומדת על 1.1% ו-1.6% בשנים 2016 ו-2017 בהתאמה.

skira2015_6

במהלך חודשי הקיץ בין ההחלטות המוניטריות התמודדה כלכלת הגוש עם משבר חוב נוסף ביוון אשר הייתה קרובה פעם נוספת לחדלות פירעון. לאחר מו"מ בין יוון לנושיה הגיעו להסכמות בנוגע לחבילת חילוץ שלישית במספר מאז 2010 בהיקף של 86 מיליארד אירו וזאת תמורת וויתורים ורפורמות מרחיקות לכת כמעט בכל היבט בכלכלה היוונית.  הרפורמות כוללות בין היתר רפורמה במערכת המיסוי, קיצוץ בקצבאות פנסיה שמירה על יעדי תקציב וכיו"ב.

skira-snatit (38)

 

גרמניה- אינדיקטורים כלכליים מעורבים

כלכלת גרמניה הציגה שיפור מתון בצמיחה כפי שהשתקף בנתוני התוצר עם עלייה של 1.1% מתחילת השנה (נכון לרבעון השלישי), לעומת צמיחה של 0.8% בתקופה המקבילה אשתקד וצמיחה של 1.4% בשנת 2014. מצד אחד, מדדי מנהלי הרכש המשיכו להצביע על התרחבות בפעילות הן בענף הייצור והן בענף השירותים כאשר אלו עלו לרמה של 53 ו-55.4 בחודש דצמבר בהתאמה (איור 18). מצד שני, קצב הייצור התעשייתי ירד מתחילת השנה ב-1% וקצב ההזמנות ממפעלים ירד מתחילת השנה ב-2.5%. במהלך המחצית הראשונה של השנה עלה מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW לרמה של 54.8 נקודות בחודש מרץ ומאז נרשמה ירידה חדה לרמה של 1.9 נקודות בחודש אוקטובר שתוקנה לרמה של 16.1 נקודות בחודש דצמבר (איור 19). בשוק העבודה גרמניה הצליחה לשמור על שיעורי אבטלה נמוכים כאשר בחודש נובמבר נרשם שיעור אבטלה של 6.3%, הנמוך ביותר מזה שנים רבות.

skira2015_7

 

צרפת- הקיפאון נמשך

הכלכלה הצרפתית לא הצליחה להתרומם בשנת 2015 והציגה נתוני צמיחה חלשים מתחילת השנה של 1.1% (נכון לרבעון השלישי) כאשר ברבעון השני נרשמה יציבות. שיעור החוב של צרפת כאחוז מהתוצר עלה לרמה של 95.5% בשנת 2014 והשלים עלייה של 27.4% משנת 2008. שיעור האבטלה עלה ב-0.3% מתחילת השנה לרמת שיא של 10.8% בחודש אוקטובר. הייצור התעשייתי לא מצליח לחזור לרמתו מהשנים 2009-2011, כאשר בחודש אוקטובר עמד שיעור הגידול על 3.6% בקצב שנתי (איור 20). מדדי מנהלי הרכש הן בענף הייצור והן בענף השירותים הצביעו על התרחבות מתונה בפעילות כאשר במהלך שנת 2015 עלו מעל רף ה-50 נקודות לראשונה מאז אפריל 2014 ועמדו ברמה של 50.6 ו-51 נקודות בהתאמה בחודש נובמבר.

skira2015_8

 

ספרד- תחילתה של צמיחה

ניצני ההתאוששות שכרמו עור וגידים בשנת 2014 באו לידי ביטוי בשנת 2015 כפי שמשתקף ממספר אינדיקטורים כלכליים. מתחילת השנה נרשמה צמיחה של 2.7% וצמיחה של 3.4% בקצב שנתי (שיעור גבוה ממרבית כלכלות הגוש). כמו כן, הרפורמות שבוצעו בשוק העבודה הספרדי מתחילות לשאת פרי כאשר שיעור האבטלה ירד מרמה של 23.8% בתחילת השנה לרמה של 21.2% ברבעון השלישי (איור 22). הייצור התעשייתי עלה מקצב שנתי של 0.4% בשנת 2014 לרמה של 4%  בקצב שנתי בחודש אוקטובר. מדדי מנהלי הרכש הן בענף הייצור והן בענף השירותים התנהלו במהלך כל שנת 2015 בטריטוריה חיובית המעידה על התרחבות הפעילות הכלכלית ועמדו ברמה של 53.1 ו-56.7 נקודות בהתאמה.

 

איטליה-  ניצני התאוששות ראשוניים

הכלכלה השלישית בגודלה בגוש האירו החלה להראות ניצני התאוששות בשנת 2015 שבאו לאחר תחילתן של מספר רפורמות כלכליות בשוק העבודה, במנהל הציבורי ותחום המיסים בראשותו של ראש הממשלה רנצי. לאחר 4 שנים בהן נרשמה התכווצות בכלכלה האיטלקית (2010-2014) בשנת 2015 נרשמה צמיחה של 0.9% מתחילת השנה (גבוה מתחזית ה-IMF לכל שנת 2015 העומדת על צמיחה של 0.8%). מעבר לתחילתן המוצלחת של הרפורמות נהנתה הכלכלה האיטלקית מההרחבה הכמותית עליה הכריז ה-ECB  אשר הובילה לירידה בשער האירו וחיזקה את היצואנים ושמרה על עליות מימון כמעט אפסיות.  שיעור האבטלה נמצא במגמת שיפור כאשר ירד מרמה של 12.7% בתחילת השנה לרמה של 11.5% בחודש אוקטובר, זאת במקביל לבעיות מבניות בשוק העבודה הדורשות טיפול דוגמת שיעור האבטלה של מעל 40% בקרב צעירים. מדד מנהלי הרכש בענף הייצור עלה לרמה של 54.9 נקודות בחודש נובמבר והשלים עלייה של 13.4% מתחילת השנה, בדומה למדד מנהלי הרכש בענף השירותים שעלה לרמה של 53.4 נקודות והשלים עלייה של 8.1% מתחילת השנה (איור 25).

skira2015_24-25

החזרי החוב העתידיים של מדינות הגוש על רקע פעילות הרכישות האינטנסיבית של ה – ECB:

skira2015_9

מזרח

skira-snatit (56)

מקור: בלומברג

 

סין- שינוי תמהיל הצמיחה

הכלכלה הסינית נמצאת בעיצומו של תהליך מבני עמוק של ירידה בפעילות התעשייתית ובהשקעות והתבססות על כלכלה מבוססת שירותים אשר מובילה לקצב צמיחה איטי יותר. נתוני התוצר (איור 26) הצביעו על צמיחה של 6.9% ברבעון השלישי (הנתון הנמוך ביותר מאז הרבעון הראשון ב-2009), כאשר קרן המטבע הבינלאומי צופה המשך ירידה בקצבי הצמיחה לרמה של 6.3% בשנת 2016. קשת הפעולות של הממשלה הסינית לעידוד הצריכה הפרטית כללו הורדה של שיעור הריבית על הלוואות (במהלך שנת 2015 בוצעו 5 הורדות ריבית של 0.25% לרמה של 4.35% בחודש אוקטובר) והורדת יחס הרזרבה של הבנקים המרכזיים מרמה של 19.5% לרמה של 17.5% באוקטובר. במהלך חודשי הקיץ שווקי המניות בסין ירדו בחדות עקב ניסיונות של הממשלה לרסן את המשקיעים ואת הבועה שנוצרה בשוקי המניות ע"י ריתוק הון והעלאת דרישת הביטחונות. הממשלה הסינית פעלה במספר דרכים על מנת לנסות לבלום את הירידות בין היתר על ידי מתן אישורים לקרנות הפנסיה להשקיע לראשונה בשוק המניות המקומי (סך הזרמה פוטנציאלית של 97 מיליארד דולר).

skira2015_26-27

האינדיקטורים הכלכליים הצביעו השנה על התמתנות בקצב הצמיחה. קצב עליית הייצור התעשייתי השנתי ירד לרמה של 6.2% בחודש נובמבר (איור 29) זאת לאחר קצב שנתי של 7.9% בתחילת השנה. קצב עליית המכירות הקמעונאיות ירד לרמה של 11.2% בחודש נובמבר, זאת לאחר שעמד על עלייה בקצב שנתי של 11.9% בתחילת השנה. מגמת ההתמתנות באה לידי ביטוי גם במדד מנהלי הרכש בענף הייצור שנמצא רוב השנה בטריטוריה המעידה על התכווצות התעשייה (למעט חודש פברואר) מתחת לרף 50 הנקודות. מאידך מדד מנהלי הרכש בענף השירותים מעיד על התרחבות בפעילות כאשר בכל שנת 2015 עמד ברמה הגבוהה מ-50 נקודות (איור 28).

skira2015_28-29

 

יפן- מיתון מתמשך

במהלך שנת 2015 המשיכה יפן בניסיונות הסרת איום הדפלציה וחילוץ הכלכלה מהמיתון בו היא שרויה. הבנק המרכזי ממשיך בתוכנית ההרחבה המוניטרית הכוללת רכישות של אג"ח ממשלתי בהיקף של 80 טריליון יין ברמה שנתית, רכישות של ETF בהיקף של 3 טריליון יין בקצב שנתי, רכישות של קרנות נדל"ן בהיקף של 90 מיליארד יין ורכישות של אג"ח קונצרני בהיקף של 3.2 טריליון יין בקצב שנתי זאת המטרה להשיג את יעד האינפלציה שעומד על 2% בטווח הארוך. תוכנית הרפורמות הרחבה של ראש הממשלה שינזו אבה שהחלה בשנת 2014 עדיין לא באה לידי ביטוי. מצד אחד, התוצר רשם עלייה מתונה של 1.2% מתחילת השנה לאחר התכווצות של 0.9% בשנת 2014 (איור 30). מצד שני, הצריכה הפרטית שמהווה כ-60% מהתוצר לא מצליחה להתרומם עם עלייה של 0.1% מתחילת השנה והיצוא (מנוכה עונתיות) נפל ב-4.4% מתחילת השנה עקב חולשתן של כלכלות מתעוררות.

skira2015_30-31

שיעור האינפלציה (איור 32) רחוק מיעד האינפלציה של הבנק המרכזי והסתכם ל-0.3% (נכון לאוקטובר) כאשר מדד הליבה שאינו כולל את רכיבי האנרגיה והמזון עלה בקצב שנתי של 0.7%. במהלך השנה בוטלה השפעת העלאת המע"מ (בקצב שנתי) שבוצעה באפריל 2014 במטרה להקטין את החוב הממשלתי הרחב שנמצא במגמת עלייה משנת 2007.

skira2015_32-33

החולשה ביצוא פגעה גם בייצור התעשייתי במהלך השנה שעלה מתחילת השנה ב-0.7%. מדד מנהלי הרכש בענף הייצור התנהל לאורך כל שנת 2015 בטריטוריה המעידה על התרחבות של הפעילות ועמד בחודש דצמבר ברמה של 52.5 נקודות (איור 35). בחודש אוקטובר ירד שיעור האבטלה לרמה הנמוכה ביותר מזה שנים רבות לרמה של 3.1% (איור 34).

skira2015_34-35

ישראל- היצוא והייצור התעשייתי פגעו בצמיחת המשק

בשנת 2015 המשיכה מגמת הצמיחה המתונה במשק אשר אפיינה אותו גם בשנת 2014. על פי האומדנים הראשונים של הלמ"ס המשק צפוי לצמוח ב-2.5% בשנת 2015 (איור 36) לעומת צמיחה של 2.8% ו-3% בשנים 2014 ו-2013 בהתאמה. החולשה בשנת 2015 נבעה מהתכווצות ברכיב יצוא סחורות ושירותים שצפוי לרדת ב-2.1% בשנת 2015 לאחר עלייה של 2.6% בשנת 2014 וזאת כתוצאה מהתחזקות השקל מול הדולר במהלך השנה שפגעה ביצוא הישראלי. רכיב הצריכה הפרטית המהווה את מנוע הצמיחה של המשק המשיך לבלוט לחיוב במהלך השנה וצפוי לצמוח על פי הלמ"ס ב-4.1% בשנת 2015 על רקע שיעורי אבטלה נמוכים וסביבת ריבית נמוכה אשר תומכת בגידול הצריכה. קצב גידולו הממוצע של המדד המשולב (איור 37) עלה במעט בשנת 2015 (נכון לחודש נובמבר) לרמה של 0.23% מרמה ממוצעת של 0.19% בשנת 2014 בהובלת עלייה בסעיפי הפדיון בענפי המסחר, יבוא תשומות לייצור ושיעור המשרות הפנויות. מנגד, ירידה בסעיפי הייצור התעשייתי, יצוא סחורות ושירותים ויבוא מוצרי צריכה במהלך השנה קיזזו מקצב עלייתו.

skira2015_36-37

במהלך שנת 2015 הפחית בנק ישראל את שיעור הריבית פעם אחת (ריבית חודש מרץ) לרמת שפל היסטורית של 0.1% זאת על מנת להחזיר את האינפלציה לתוך היעד ולהחליש את השקל בכדי לתמוך ביצוא הישראלי כאשר על פי התחזית המאקרו כלכלית של בנק ישראל מחודש דצמבר רכיב היצוא בתוצר צפוי לעלות ב-4% בשנת 2016. נכון לחודש נובמבר שיעור האינפלציה השנתי החזוי (איור 38) עומד על קצב שלילי של 0.9% (זהה לירידה מתחילת השנה) נמוך מיעד האינפלציה של בנק ישראל. בנק ישראל צופה שהאינפלציה תסתכם ב-0.6% בסוף שנת 2016. במחצית הראשונה של השנה עלה שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה (איור 39)  לרמה של 1.1% בחודש יוני ובמחצית השנייה של השנה ירד מאל מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה לרמה של 0.3% נכון לחודש דצמבר. כמו כן, ממוצע החזאים לשנה הקרובה נמצא גם הוא מתחת לגבול התחתון של האינפלציה ברמה של 0.5% בחודש דצמבר.

skira2015_38-39

שוק הדיור הושפע בשנת 2015 באופן חד מהכבדת המיסוי על רוכשי "דירה נוספת" אשר החלה בסוף חודש יוני כאשר ברבעון השני של השנה נרשמה הרמה היסטורית הגבוהה ביותר של עסקאות בשוק הנדל"ן (36 אלפי דירות) בהובלת המשקיעים (12 אלפי דירות) זאת על רקע הקדמת הרכישות. ברבעון השלישי נרשמה ירידה חדה לעומת הרבעון השני (24 אלפי דירות) כאשר נרשמה ירידה של 70% בעסקאות של המשקיעים (3.9 אלפי דירות) לרמת שפל שלא נראתה מאז הרבעון הראשון של שנת 2003. הכבדת מס הרכישה על המשקיעים באה לידי ביטוי בעלייה של 26% בגובה המס הממוצע ברבעון השלישי לעומת הרבעון השני. בשנת 2015 הוחל בבנייתן של 36.5 אלפי דירות (מנוכה עונתיות) נכון לרבעון השלישי נתון המשקף עלייה של 6.5% לעומת התקופה המקבילה (איור 40). כמו כן, בשנת 2015 הסתיימה בנייתן של 33.7 אלפי דירות נתון המשקף עלייה של 6.6% לעומת התקופה המקבילה. מספר הדירות בבנייה פעילה הסתכם בסוף חודש ספטמבר ל- 97.7 אלף דירות (הנתון הגבוה ביותר מאז חודש ספטמבר 1997). בשנת 2015 עלה היקף נטילת המשכנתאות החדשות (איור 41) ועמד על ממוצע חודשי של 5.388 מיליארדי ₪ (נכון לחודש אוקטובר), זאת לאחר ממוצע נטילות חודשי של 4.3 ו-4.309 מיליארדי ₪ בשנים 2014 ו-2013 בהתאמה.

skira2015_40-41

ברבעון הראשון של שנת 2015 הדולר נסחר ביציבות סביב ממוצע של  3.94 ₪ לדולר (איור 42), אך ברבעון השני של השנה חלה תפנית והדולר נחלש מול השקל ב-5.3% והגיע לשפל של 3.76 ₪ לדולר. במחצית השנייה של השנה חזר הדולר להיסחר ביציבות ברמה ממוצעת של 3.85 ₪ לדולר. בשנת 2015 המשיך בנק ישראל בתוכנית רכישות הדולרים במטרה לקזז את השפעות הפקת הגז על שער החליפין ורכש כ-2.585 מיליארד דולר (נכון לחודש נובמבר) כאשר בהצהרה מוקדמת הודיע הבנק שירכוש 3.1 מיליארד דולר בשנת 2015 ו-1.8 מיליארד דולר בשנת 2016.

skira2015_42-43

מדד מנהלי הרכש רשם במהלך שנת 2015 עלייה של 6.7 נקודות (איור 43) לרמה של 52.5 נקודות ונמצא כבר חודש שני ברציפות במגמה המעידה על התרחבות בפעילות הכלכלית (נכון לחודש נובמבר). רכיבי תפוקות ייצור ותעסוקה בלטו והגיעו לרמה של 57.5 ו-57.6 נקודות בהתאמה. הייצור התעשייתי (איור 44) הכולל תעשייה, כרייה וחציבה, רשם ירידה של 4.6% מתחילת השנה (מחירים קבועים, מנוכה עונתיות). בפילוח לפי עוצמה טכנולוגית נרשמה ירידה רוחבית בכל העוצמות כאשר ייצור טכנולוגיה עילית (איור 45) בלט לרעה עם ירידה של 9.6% מתחילת השנה (עיקר הירידה הגיעה במחצית השנייה של השנה עם ירידה של 14% בחודשים יולי-נובמבר).

skira2015_44-45

טכנולוגיה מעורבת עילית (איור 45) ירדה ב-2.6% מתחילת השנה על רקע השביתה בכיל שארכה כארבע חודשים במהלך המחצית הראשונה של השנה. מתחילת השנה עד חודש מאי נרשמה ירידה של 12.5% ולאחריה באה עלייה של 11.3% בחודשים מאי עד נובמבר. בפילוח לפי ענפי תעשייה נרשמה ירידה של 26.5% מתחילת השנה (נתונים מקוריים ב-$, מחירים שוטפים) בתעשיות ייצור כימיקלים ומוצריהם (איור 46). שיעור נצולת ייצור בתעשייה (איור 47) עלתה במהלך שנת 2015 ב-1.6% לרמה של 83.3%. שיעור הניצולת הגבוהה יותר נמצא בתעשיות טכנולוגיה עילית עם 85.2%, זאת לאחר ירידה של 3.4% בניצולת במהלך השנה.

skira2015_46-47

במהלך שנת 2015 ירד שיעור האבטלה (איור 48) מרמה של 5.7% בסוף שנת 2014 לרמה של 5.4% (נכון לחודש נובמבר). בחודש אפריל הגיע שיעור האבטלה לרמתו הנמוכה ביותר של 4.8%. במקביל, שיעור ההשתתפות בקרב בני 15 ומעלה נותר יציב במהלך השנה ברמה של 64%. נתוני מועסקים לפי היקף המשרה (איור 49) מספקים נתון שלילי על שוק העבודה כאשר מספר המועסקים בהיקף עבודה מלא עלה ב-1.3% מתחילת השנה (מנוכה עונתיות), לעומת מספר המועסקים בהיקף עבודה חלקי אשר עלה בשיעור גבוה יותר מתחילת השנה העומד על 2.1%.

skira2015_48-49

 

ישראל תחזית לשנת 2016

1.         סביבה מאקרו כלכלית עולמית – הנחות עבודה

לצורך אמידת תחזיות הצמיחה של המשק הישראלי, אנו מניחים המשך צמיחה מתונה, ובעיקר ב- G4 (ארה"ב, גוש האירו, אנגליה ויפן). כמו כן, אנו מניחים שלא צפויים לחצים אינפלציוניים בשנה הקרובה, לא מצד מחירי הסחורות ולא מצד לחצי שכר.
היקף סחר החוץ ממשיך להיות נמוך, אולם צפויה התאוששות מסוימת בשנת 2016. כמו כן, המדיניות המוניטרית עודנה מרחיבה במרבית השווקים.

 

לצורך אמידת הנתונים לגבי היקפי הסחר, השתמשנו בתחזיות של גופי המחקר הגדולים בעולם:

skira2015_10

2.         סביבת המאקרו בישראל – הנחות עבודה

א.   מדד מחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן בשנת 2016 צפוי לעלות ב- 0.8%. הגורם האינפלציוני העיקרי הנוכחי הוא מחירי השכירויות שאנו מניחים המשך עלייה בשנת 2016. מנגד, סעיף התחבורה והתקשורת ממשיך להיות גורם דיפלציוני, הן בעקבות ירידה במחירי הדלקים והן בעקבות רפורמות בתחבורה הציבורית שצפויים להוריד מדד המחירים בעיקר בחודש ינואר.

בהסתכלות שנתית על קצב האינפלציה, אנו צופים שהאינפלציה תחזור לטווח החיובי רק במחצית השנייה של שנת 2016 וכניסה לגבול התחתון של יעד האינפלציה רק ברבעון הראשון של 2017.

skira-snatit (106)

איור (50)- תחזית מדד המחירים לצרכן, תרומת סעיפים (סכומים מעוגלים)

 

skira-snatit (108)

איור (51)- תחזית מדד המחירים לצרכן, מונחים חודשיים (סכומים מעוגלים)

skira-snatit (110)

איור (52)-  קצב אינפלציה צפוי

 

ב.   ריבית

קצב האינפלציה השלילי והירידה בציפיות האינפלציוניות צפויות להוביל להמשך מדיניות מרחיבה בשנת 2016 ואנו לא רואים בשלב זה סיכוי להעלאת ריבית בשנת 2016, זאת על אף תחילת העלאת הריבית בארה"ב. תחילת העלאות ריבית צפוי רק לאחר שהציפיות האינפלציוניות לטווח הבינוני (שנתיים ו-5 שנים) ייכנסו למרכז טווח יעד האינפלציה.

 

ג.    סחר חוץ – סחורות ושירותים

היקף סחר החוץ של ישראל תלוי במידה משמעותית בהיקף הסחר העולמי. שיפור בהיקף הסחר העולמי יביא לשיפור בתמונת הסחר בישראל (איורים 53,54).

skira2015_53-54

מעבר להשפעת היקף הסחר העולמי, אנו מוצאים כי בסעיף ייצוא סחורות ושירותים קיים קשר חיובי גם לתוצר מדינות ה- G4 ולשער החליפין המעודדים ביקוש ליבוא מישראל. מנגד קיים קשר שלילי עם ריבית ה- G4 (ככל שהריבית יורדת, כך הביקוש לייבוא מישראל עולה).

ד.   מחירי דלקים

בתחזית שלנו, אנו לא מניחים שינויים במחירי הדלקים, אולם קיים קשר בין מחירי הנפט לייבוא חומרי הגלם, בפיגור קל. המשמעות היא שאנו צפויים להתמתנות מסוימת בייבוא חומרי גלם בסוף הרבעון הרביעי של 2015 ובתחילת שנת 2016 (איורים 55,56).

skira2015_55-56

ה.   השקעה בענפי המשק

על אף שבשנים האחרונות תמונת ההשקעות לא הייתה מעודדת במיוחד, עקב השקעה מועטת בהתחלות בנייה, אנו מעריכים שצפוי שיפור בקצב התחלות הבנייה בשנת 2016. כמו כן, אנו מעריכים שבהמשך השנה גם תמונת ייבוא מוצרי השקעה תשתפר, בעקבות השקעות שצפויות להיות באינטל.

1.     סביבת המאקרו בישראל – תוצאות התחזיות לשנת 2016

על סמך הנחות העבודה שהוצגו לעיל, להלן תוצאות האמידה שלנו לסעיפי התוצר השונים מול התוצאות בפועל אשר נמדדו לכל רכיב מרכיבי התוצר , כפי שנראה באיורים 57-62.

skira2015_57-58

skira2015_59-60

הטבלה הבאה מסכמת את הערכותינו מול תחזיות בנק ישראל:

skira2015_61-62skira2015_table4

כפי שניתן לראות, אנו צופים צמיחה מתונה בישראל בשנת 2016 של כ- 2.6%, עם שיפור קל מאוד בהשוואה לנתוני 2015 שצפויה להסתכם בכ- 2.4%. עיקר ההאטה שאנו צופים באה מצריכה פרטית שצפויה להתמתן מעט, בין היתר בעקבות חולשה מסוימת בשוק העבודה וייבוא מוצרים בני קיימא. מנגד, אנו צופים שיפור קל בתמונת סחר החוץ עם גידול בייצוא סחורות ושירותים ושיפור קל בהשקעות.

 

 

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע”מ ("מגדל שוקי הון”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)