תקציב הביטחון בארה"ב לשנת 2018

תקציב הביטחון הכולל של ארה"ב לשנת 2018 צפוי להגיע ל-824.7 מיליארד דולר, השלישי בגובהו מאז 2003.
לאחרונה, משרד ההגנה האמריקאי הגיש בקשה לרכישת ציוד צבאי בשווי 33.5 מיליארד דולר והחברות הצבאיות משפשפות ידיים.

נתוני התקציב לשנה הפיסקאלית 2018 (כולל גם את התקופה שבין אוקטובר 2017 לספטמבר 2018) באשר לדרישת תוספת מצדו של משרד ההגנה האמריקאי התפרסמו בשבוע שעבר. מן הנתונים עולה כי תקציב הביטחון הכולל של ארה"ב צפוי להגיע ל-824.7 מיליארד דולר. חשוב להבין כי הוצאות הביטחון בארה"ב, הם ההוצאה הפדרלית (ממשלתית) השנייה בגודלה, אחרי הביטוח הלאומי, שמוערך בכטריליון דולר לשנה.

 

הסכום הנ"ל מורכב מארבעה חלקים:

 • תקציב בסיס – 574.5 מיליארד דולר, צפוי להיות מאושר ל-2018.
 • לחימת הצבא האמריקאי מעבר לים – 64.6 מיליארד דולר.
 • תמיכה ברשויות כגון: וותיקי הצבא, משרד החוץ, המשרד לביטחון פנים, FBI ולוחמת סייבר, משרד המשפטים, משרד האנרגיה-חטיבה גרעינית – 173.6 מיליארד דולר
 • מימון לוחמה זרה כנגד המדינה האסלמית – 12 מיליארד דולר.

 

הוצאות ממשלתיות לביטחון בין השנים 2015-2018 (מקור: The Balance.com)

Total Spending Support OCO Support Base DoD OCO DoD Base Budget
$736.4 $10.5 $165.6 $64.2 $496.1 2015 Actual
$767.3 $15.1 $171.9 $58.6 $521.7 2016 Enacted
$812.3 $19.4 $176.2 $70.1 $546.6 2017 Budget
$824.7 $12.0 $173.6 $64.6 $574.5 2018 Budget

 

משרד ההגנה האמריקאי ביקש את הגדלת התקציב לצורך המטרות הבאות:

 • הגדלה של כוח האדם בכל אחד מגופי ההגנה השונים
 • גידול במספר היחידות השונות ומערך האימונים
 • הגדלת השכר למשרתים בצבא ב-2.1%, ולכוח האדם האזרחי ב-1.9%.
 • הגדלת שטחי בתי המלאכה לבניית מספנות ומתחמי תחזוקה של מטוסים.
 • הגדלת התחמושת וכמות הטייסים בחיל האוויר.
 • הגדלה של כוח הסייבר הלוחם, לרבות אבטחת חלל, והשקעה במערכות מתקדמות.
 • הורדה של 25% בהוצאות מטה.
 • סגירה של בסיסים.
 • המשך רפורמת פרישה מרצון, והטבות עבור יוצאי צבא (סובסידיות על בתים, ביטוח בריאות חינם, ועוד')

 

סל הבקשות של הצבא האמריקאי מוסיף לגדול

חיל האוויר האמריקאי הגיש לאחרונה בקשה לקבלת 10.3 מיליארד דולר לשם רכישת 70 מטוסי F-35 חדשים מחברת לוקהיד מרטין. מדובר בהקצאה כחלק מתכנית בשווי 400 מיליארד דולר עבור סך כולל של 2,457 מטוסים. פרט לכך משרד ההגנה ביקש לרכוש מגוון רחב של כלי נשק בדמות מטוסי קרב, מפציצים, צוללות, ספינות, משחתות ורכבים טקטיים בשווי של 33.5 מיליארד דולר.

 

יעילות היא שם המשחק

משרד ההגנה האמריקאי יודע כי הוא צריך להתייעל. נכון לכתיבת שורות אלה, שליש מתקציב המשרד משמש עבור כוח אדם ותחזוקה, עד 2024 הוא צפוי להכפיל את עצמו בשל הוצאות על פרישת חיילים וביטוחים רפואיים. על מנת להתמודד עם הבעיה, על משרד ההגנה  להקטין את התלות שלו בעבודה מול חברות אזרחיות, אשר סך עובדיהן צמח ב-100 אלף בעשור האחרון. בנוסף עליו להקטין את ההוצאות שכר ואת עלויות ההטבות השונות באופן רוחבי.  כמו כן, על הצבא לסגור בסיסים לא נחוצים, ולצמצם כוח עודף (ע"פ הערכות משרד ההגנה, הכוח העודף עומד על 21%). המכשול הגדול כנגד נושא סגירת הבסיסים, הוא התנגדות הקונגרס לכל תכנית שעשויה להוביל לפיטורים המוניים.

 

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע”מ ("מגדל שוקי הון”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

 

 

 

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)