הנחיצות בשבבים עלתה משמעותית בחסות הקורונה

רכבים אוטונומיים, בינה מלאכותית (AI), תקשורת הדור החמישי (5G) והאינטרנט של הדברים (IOT) נחשבים כיום לחוד החנית של המהפכה הטכנולוגית. התעשיות הללו הן רק חלק משלל פיתוחים טכנולוגיים שמתבססים על שבבים (מוליכים למחצה) – תעשייה בפני עצמה שהפכה להכרחית והנחוצה ביותר להתפתחות המהפכה הטכנולוגית.

בשנה האחרונה, בחסות משבר הקורונה, הנחיצות בשבבים עלתה באופן משמעותי. הדבר הוביל למחסור עולמי, אולם התעשייה הצליחה לצמוח למרות זאת. מדובר בצמיחה חיובית של 5.4% במהלך שנת 2020 (גבוהה מהצפי המוקדם), אשר נבעה מצמיחתן של חברות מחשוב הענן. התפרצות הקורונה הובילה, כידוע, לאימוץ מהיר של טכנולוגיות חדשות, כתוצאה מהמעבר לעבודה מהבית, לשהות המתמשכת בו ולצריכה באמצעים מקוונים. האמצעים הללו (לפטופים, טאבלטים וטלפונים ניידים) ודרכי השימוש בהם נשענים על מחשוב ענן. כלומר חברות הענן, ששגשגו במהלך השנה האחרונה, הביאו לעלייה ניכרת בביקוש למכשירי חשמל תומכי עבודה ולמידה מרחוק מחד, ולמחסור בשבבים מאידך.

על אף השיבושים באספקה ובייצור שחולל נגיף הקורונה, סך הכנסות תעשיית השבבים העולמית במהלך שנת 2020 היו 442 מיליארד דולר, כאשר גוף המחקר העולמי IDC צופה שהתעשייה תרשום צמיחה של 7.7% במהלך שנת 2021 ותגיע להכנסות של 476 מיליארד דולרים. אחד מהסגמנטים הצומחים ביותר בתעשייה הוא טלפונים תומכי תקשורת דור 5 (5G), שעל פי התחזיות עשוי לגדול ב-2021 ב-11.4% להכנסות של 128 מיליארד דולרים.

היבשת שהפכה למוקד החם ביותר עבור תעשיית השבבים היא יבשת אסיה, שבה ממוקמות החברות המובילות. מדינות כמו סין, טאיוואן, יפן ודרום קוריאה נהנות מכלכלה יבשתית המאופיינת בהתפתחות ניכרת, הובלה בפריסה אפקטיבית של רשתות תקשורת סלולרית וצמיחה מרשימה של ענף מחשוב הענן. סין וטאיוואן, שמחזיקות לבדן בכמעט מחצי שווי שוק השבבים העולמי,  בולטות בעיקר בגזרת חברות ה-ODM וחברות Foundry (קבלניות ייצור וחברות שאחראיות על תכנון ובניית השבב לפי מפרט של חברה אחרת) הודות לעלויות ייצור זולות ביחס למדינות המערב. יפן נחשבת למדינת מפתח בעולם בכל הקשור לאספקת חומרי גלם וטכנולוגיית ייצור עבור תעשיית השבבים, ואילו דרום קוריאה בולטת בכל הקשור לתעשיית כרטיסי מסך  עם זיכרון HBM  – זיכרון רוחב בפס גבוה.

חברת ייצור השבבים הגדולה והמובילה בעולם היא חברת TSMC הטייוואנית אשר אחראית על ייצור של למעלה מ-10,700 מוצרים לשימושים כמו מחשבים ומוצרי אלקטרוניקה. היא עומדת על תפוקה שנתית של כ-12 מיליון פרוסות שבבי סיליקון בקוטר 12 אינץ', ממפעלים שבעיקרם ברחבי טאיוואן וסין, ואף באמצע שנת 2020 הודיעה החברה על כוונתה להקים עד שנת 2024 מפעל לייצור שבבים בהשקעה של 12 מיליארד דולר באריזונה בארה"ב. חברה בולטת נוספת מטאיוואן היא UMC אשר מתמחה באמצעים מתקדמים לייצור מוצרים טכנולוגים רבים למספר רב של תעשיות באמצעות 12 מפעלי ייצור ברחבי אסיה, אשר מייצרים למעלה מ-750,000 פרוסות סיליקון בחודש.

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי (לרבות תשואה עודפת) ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ ("מנהל התיקים") ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בסקטורים ו/או בתחומים הנזכרים בה ו/או אחזקות בנכסים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים אלה, וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחומים ו/או בסקטורים הנזכרים בסקירה, אשר השקעותיהם יכללו ניירות ערך/נכסים פיננסיים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים הנזכרים בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים ו/או לסקטורים הנזכרים במסמך זה או למדדים ו/או סקטורים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת, ואין כל הכרח כי המגמות המתוארות בסקירה לגבי הסקטורים ו/או התחומים ו/או ניירות הערך ו/או המכשירים הפיננסיים הנזכרים בסקירה, תימשכנה בעתיד. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את המידע ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)