EY: Corporate interest in 5G and IoT up amid COVID-19

More than half or 52% of enterprises  have shown greater interest in 5G and IoT in the wake of the current COVID-19 pandemic, based on the latest EY Reimagining Industry Futures Study 2021, a global study involving over 1,000 companies across a range of sectors.

5G זו לא רק קפיצה טכנולוגית. זאת מהפכה.

בארה"ב, סין ואירופה כבר החל מרוץ בין השחקניות המובילות בפריסת תשתיות 5G, בניסיון לראות מי מביניהן תהיה הראשונה שתשתלט על שוק הסלולר החדש – שצפוי לשנות את העולם המודרני.

Invest in Qualcomm Before the 5G Cycle Kicks Off, Says 5-Star Analyst

Qualcomm has a strong leadership position for 5G that should not only result in strong share gains with leading smartphone OEMs but also provide an opportunity of up to 1.5x the dollar content of a similar 4G customer smartphone due to a combination of increased RF content and higher pricing for 5G.

Asia Pacific telcos to invest $331 billion in 5G in 2020-25

Mobile operators in Asia Pacific are expected to invest over $400 billion on their networks between 2020 and 2025, of which $331 billion will be spent on 5G deployments, according to the latest Asia Pacific edition of the GSMA’s Mobile Economy series.

3 Telecom Giants Positioned To Drive The 5G Revolution

The market has drifted into uncharted waters with the global pandemic creating an unprecedented level of ambiguity. High yielding stocks with the balance sheet health and/or cash-flows to maintain their dividend may be a safe place to put some of your cash to work

How 5G Rollouts May Get Boost from COVID-19

In the maelstrom of daily life grappling with COVID-19, the rollout of 5G, the fifth-generation network that features downloading speeds reportedly 100 times faster than that of 4G, may accelerate even as economic headwinds gather.

How 5G can help fight coronavirus

The novel coronavirus outbreak in China has highlighted the role that 5G can play in epidemic control as 5G thermal imaging supports contagion monitoring and it can accurately spot a moving object's temperatures in real-time without contact and issue abnormal temperature alerts

The promise of 5G

Consumers are largely satisfied with their current home and mobile internet services; however, there’s mounting frustration with overall reliability, speed and cost. As a nationwide deployment of 5G draws near, it becomes increasingly important to understand how consumers feel about their existing home and mobile broadband services and what they perceive about this next generation […]

קוואלקום רומזת: אפל תשיק אייפון 5G בשנה הבאה

ענקית השבבים צופה מכירות של כ-200 מיליון סמארטפוני דור חמישי ב-2020, מספר אליו יגיע שוק המובייל דרך מכשירי פרימיום; לפי קוואלקום, שפרסמה את ההערכה במסגרת שיחת משקיעים, אחד מגלי המכירות יגיע בסתיו, עת מושקים מכשירי אפל

חרם? וואווי במגעים עם חברות אמריקאיות למכירת הסכמי רישוי לדור ה-5

החברה הסינית לא יכולה למכור מוצרים לחברות בארה"ב בשל החרם, אבל בכל הנוגע למכירת רישיונות שימוש בטכנולוגיה – התמונה עשויה להיות שונה; במחלקת המדינה האמריקאית מביעים ספק: "אין שום דרך בה הספקיות וחברות התקשורת יוכלו לייצר בעצמן את הציוד הנדרש"

מבחינת אירופה אין חלופה ל־5G של וואווי

בזמן שנשיא ארה"ב מחרים את הענקית הסינית, באירופה חוששים כי ההתמקדות של מלחמת הסחר בטכנולוגיות דור 5 עלולה לעכב פריסת תשתיות ולפגוע בחברות מובילות. צרפת, בריטניה וגרמניה לא ממהרות בינתיים להצטרף לטראמפ

קוריאה השיקה את רשת ה-5G המלאה הראשונה בעולם

שלוש ספקיות סלולר מקומיות הקדימו את ורייזון האמריקאית שתכננה להשיק בארה"ב רשת דור חמישי במספר מצומצם של ערים. הרשת הקוריאנית תופעל ב-85 ערים במדינה ותאפשר מהירות גלישה גבוהה פי 20 מרשת 4G רק דבר אחד חסר שם עכשיו: מכשירים תומכי 5G

(1) ביום 1.8.20 הועברה פעילות המדדים של BlueStar Global Investors LLC ל-MV Index Solution. המדדים המוזכרים (להלן, יחד – “המדד של בעל הרישיוןTM”) הם רכושה הבלעדי וסימן מסחר רשום של MV Index Solutions, והם ניתנים לשימוש ברישיון למטרות מסוימות על ידי קרנות עוקבות של מגדל (קרנות מחקות). מוצרים המבוססים על המדד של בעל הרישיוןTM אינם ממומנים, מאושרים נמכרים או מקודמים על ידי MV Index Solutions, ו-MV Index Solutions אינה נותנת כל מצג בנוגע לכדאיות המסחר במוצרים אלה. (2)  בקרן שאינה מנוטרלת מט"ח – ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן המחושב במט"ח, ומשיעור השינוי במטבע בו מחושב נכס המעקב של הקרן.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

הכתבות והידיעות המובאות כאן הינן אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדו לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הכתבות והידיעות הובאו כמות שהן, כפי שפורסמו באמצעי התקשורת ו/או באתרים הרלוונטיים. אין הכתבות והידיעות מתיימרות להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בהן, ועל כן אנו מניחים כי הן ייקראו יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות הינן של הכתב/עורך הכתבה או הידיעה ואינן מטעמנו ולא נבדקו על-ידינו, ולא אנו ולא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותם או לדיוקם. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות נכונים למועד הכתבה/ידיעה בלבד, ועשויים להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין באמור כדי להווה ייעוץ/שיווק להשקעות ואין הוא בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בכתבות ובידיעות. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את האמור לעיל ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)