מניות הבכורה הגיעו לבורסה בתל אביב – למי הן מתאימות ומה ירוויחו מכך המשקיעים והחברות?

כחלק מרצון הבורסה לבצע צעדים שיובילו להגדלת נפח המסחר וכניסה של חברות חדשות לבורסה, אישר לאחרונה דירקטוריון הבורסה לחברות בישראל להנפיק מניות בכורה, לחברות ציבוריות הנכללות במדד ת"א – 125 או במדד ת"א – SME60, או ששווי השוק שלהן הינו 500 מיליון ₪ לפחות.

מה הן מניות בכורה ובמה הן שונות ממניות רגילות של החברה?

מניות בכורה הינן מניות אשר מקבלות זכות עדיפה לדיווידנדים, אך אינן מקנות זכויות הצבעה. העדיפות מתבטאת בכך שחלוקת דיבידנד לבעלי המניות הרגילות תתאפשר רק לאחר תשלום הדיבידנד לבעלי מניות הבכורה. בנוסף, על פי הנחיות הבורסה, מניות הבכורה תהיינה צוברות, כלומר, במידה ולא שולם הדיבידנד במועד שנקבע, הדיבידנד ייצבר עד לתשלומו. החברה יכולה גם להחליט כי מניות הבכורה תשתתפנה גם ברווחים של המניות הרגילות.

למעשה, המניות מקנות החזקה בהון, ונותנות עדיפות בקבלת דיווידנדים, אך הן נחותות מבחינת שליטה.

דוגמה מצוינת לשימוש במנגנון זה ראינו באפריל 2014, כשגוגל עשתה פיצול למניות שלהם ביחס של 2 ל-1. לאחר הפיצול, סוג אחד של מניות נשאר בעינו (GOOGL) אשר מוגדר כסוג (A), והסוג השני של המניות תחת הסימול (GOOG) הוגדר כ-סוג (C). ההבדל בין הסדרות הוא שלמניות מסוג A ניתנת זכות הצבעה ולמחזיקי מניות מסוג C לא עומדת זכות שכזו. כלומר מניות הבכורה מסוג C נחותות מבחינת שליטה. המהלך נועד לסייע לבעלי השליטה להשיג שליטה טובה יותר בחברה ולמנוע מצב של דילול מניות.

מניות בכורה – מה היתרונות הן מבחינת המשקיע והן מבחינת החברה?

היבט החברות – הורדת סיכון והגנה מפני דילול מניות ואיבוד שליטה בחברה. דרך זולה יותר לגיוס הון יחסית להנפקת מניות רגילות, תוך הימנעות מדילול זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרגילות. הנפקת מניות בכורה מאפשרת להקטין את המינוף של החברה מכיוון שמניות מסוג זה עשויות, בתלות במאפיינים שונים שלהן, להיחשב כהון (באופן מלא או חלקי). הדבר יכול לאפשר לחברות לגייס חוב נוסף או להפחית את עלות גיוס חוב חדש או לעמוד בהתניות פיננסיות שונות. בנוסף, מכשיר זה מקנה  גמישות פיננסית, למשל בתקופות שהחברה רוצה לממן את פעילותה, לבצע השקעות או לפרוע חובות, היא רשאית באמצעות מכשיר זה לדחות את תשלום הדיבידנד וזאת ללא כניסה למצב של חדלות פירעון.

היבט המשקיעים – כלי פיננסי נוסף שנמצא בין מניה לבין אג"ח. מהצד המנייתי – זכות לדיבידנד ומצד האג"ח – שלילת זכויות הצבעה והשפעה על החברה תוך הנאה מתזרים קבוע. המשקיעים נהנים מעדיפות בקבלת הדיבידנד- מניות בכורה מאפשרות קבלת דיבידנד לפני המניות הרגילות, והמשקיעים יודעים מהו שיעור הדיבידנד המובטח להם. המשקיעים רואים בכך הפחתה ברמת הסיכון שכן במקרה שהחברה תיכנס לקשיים, תהיה להם עדיפות. בארצות הברית היסטוריית תשואת הדיבידנד השנתית של מניות הבכורה גבוהה ממכשירים אחרים ובנוסף למניות הבכורה קורלציה נמוכה בהתייחס לאג"ח ומניות רגילות, דבר המאפשר למשקיע גיוון ההשקעות תוך הורדת הסיכון.

מניות בכורה – נתונים:

  • נכון לסוף דצמבר 2016, קיימות כ-4,500 סדרות של מניות בכורה בעולם.
  • לפי בלומברג בשנת 2016 שווי השוק של מניות בכורה הנסחרות בארה"ב נאמד ב־260 מיליארד דולר – ונמצא במגמת צמיחה.
  • קרן הריט האמריקאית CMCT, שנסחרת בנאסד"ק בשווי של 1.3 מיליארד דולר, צפויה להיות ההנפקה הראשונה בתל אביב שתשתמש בכלי של מניות בכורה לאחר שהגישה תשקיף לגיוס הממתין לאישור הרשות לני"ע.

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)