בסוף שנת 2018 נכנסה לתוקף רפורמת קרנות הסל של רשות ניירות ערך, בהתאם לתיקון 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, שמטרתו הייתה להעביר את תעודות הסל למנגנון הפיקוח ההדוק יותר שחל על קרנות נאמנות. בעקבות הרפורמה כ-700 תעודות סל הפכו להיות קרנות נאמנות מסוג קרנות סל סחירות, לגביהן קיימת חובת עשיית שוק ואפשרות לקביעה של רצועת ביטחון מפני טעויות עקיבה בשיעור מוגבל, או שהפכו לקרנות מחקות פתוחות.

עד לקיום רפורמה זו, האלטרנטיבה לתעודות הסל הייתה הקרנות המחקות הפתוחות, שהן קרנות נאמנות על כל המשתמע מבחינה רגולטורית ומאוד דומות לקרנות הסל אך הן אינן נסחרות בבורסה.

 

שני מוצרי השקעה פאסיביים לבחירתכם – קרנות MTF

קרנות סל, שהינן קרנות מחקות סגורות הנסחרות בבורסה, וקרנות מחקות פתוחות, הינן מוצרי השקעה פסיביים שמטרתם לחקות את ביצועי מדד מסוים באמצעות חשיפה לנכסי הבסיס  שלו. מבחינה משפטית חשוב לציין כי קרן מחקה פתוחה או סגורה הינה קרן נאמנות לכל דבר ועניין ומפוקחת ע"י רשות ניירות ערך וע"י הנאמן לקרן. אולם, בשונה מקרן נאמנות מסורתית, בה שואף מנהל הקרן להשיג תשואה טובה יותר מנכס הייחוס שלה, המטרה בקרן מחקה פתוחה ובקרן סל היא לנסות לחקות את התשואה של מדד או סחורה המהווה את נכס המעקב שלה, דהיינו להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואת נכס המעקב שלה. יצוין, כי בשני סוגי הקרנות הנ"ל מנהל הקרן אינו מתחייב להשיג את מטרת הקרן ומדובר ב-Best Effort.

 

אז מה ההבדל העיקרי בין קרן סל לקרן מחקה פתוחה?

ההבדל העיקרי בין קרנות מחקות פתוחות לקרנות סל הוא שקרנות סל נסחרות בבורסה וקרנות מחקות פתוחות לא. משום שכך יש הבדל  באופן שבו ניתן לקנות/למכור אותן. קרנות מחקות פתוחות וקרנות סל ניתנות לרכישה ולפדיון באמצעות הבנקים  לפי המחירים שנקבעים להם בסוף יום המסחר,  ואילו קרנות סל בנוסף לכך, נסחרות בבורסה באופן רציף לאורך כל שעות המסחר תוך מעורבות ושיפור סחירות המבוצעת על ידי עושה שוק.

 

מהי רצועת ביטחון (דמי ניהול משתנים)?

רצועת ביטחון היא מנגנון סימטרי של דמי ניהול משתנים שכוללת הן רכיב של דמי ניהול חיוביים והן רכיב של דמי ניהול שליליים. במקרה בו בתקופת החישוב פער העקיבה בתשואת הקרן יהיה שלילי, מנהל הקרן יחזיר לקרן את הפער עד לגובה דמי הניהול המשתנים שנקבעו לקרן , ובמקרה ובו בתקופת החישוב פער העקיבה בתשואת הקרן יהיה חיובי, מנהל הקרן יקבל את הפער עד לגובה דמי הניהול המשתנים שנקבעו לקרן.

דמי ניהול משתנים נגזרים מההפרש בין תשואת הקרן לתשואת נכס המעקב שלה בתקופת החישוב.
ככלל, ניתן להעלות את דמי הניהול של מנהל הקרן (דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים) רק בתחילת שנה קלנדרית.

לנוחיותכם, סיכמנו את הדברים בטבלה:

  קרן מחקה פתוחה קרן סל
מסחר רכישה/פדיון בסוף יום המסחר בקרן באופן רציף בבורסה ובנוסף ברכישה/פדיון בסוף יום המסחר בקרן
ציטוטים רק ללקוח המנהל כספי אחרים מסוגים המוגדרים בתקנות ורק לעסקה ב-500 אלף ₪ ומעלה
פעילות ביום א' בקרנות חו"ל לא יתקיים יום מסחר בקרן סחירה בבורסה, אך ללא חובת עשיית שוק
מנגנון התחייבות Best Effort
החזרי ד"נ למוסדיים ניתן לתת החזרי דמי ניהול למנהל כספי אחרים מוסדי ע"פ כללים מסוימים ועד גובה דמי הניהול הקבועים בלבד
הכנסות נוספות (השאלות, ריביות, דיבידנד, קופונים) שייכים במלואם לבעלי היחידות בקרנות
דמי ניהול משתנים (רצועת ביטחון) ניתן לקבוע דמי ניהול משתנים (רצועת בטחון) בטווח של עד 0.1%\0.2%\0.3% – בהתאם לסוג הקרן ועל פי שיקול דעתו של מנהל הקרן

 

 

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

 

 

מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודו”חות מיידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)