כך תחום ה-ESG צובר פופולאריות בשוקי ההון בעולם

השקעות אחראיות (ESG) הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר כיום בעולם, עם למעלה מ-30 טריליון דולר המנוהלים לפי גישה זו. מדובר בגישת ניהול השקעות אטרקטיבית המאפשרת להציף ערך כלכלי, באמצעות התמקדות בחברות הבולטות הן בפרמטרים פיננסיים-עסקיים והן בפרמטרים סביבתיים (Environment), חברתיים (Social) וממשל תאגידי (Governance). תחום ה-ESG צובר פופולאריות בשוקי ההון בעולם, כשברקע המודעות לנושא ורוח גבית חזקה מהרגולטורים, המעודדים את המוסדיים להשקיע בשיטה זו. אולם לצד ההיבטים הערכיים, השקעות ESG ממשיכות לצמוח גם בזכות אטרקטיביות ההשקעה שלהן.

כשברקע הזינוק האדיר שנרשם בשנים האחרונות בהיקף הנכסים המנוהלים לפי כללי ESG, חלה עלייה מטאורית גם בביקוש למוצרי השקעה המשלבים פרמטרים של ESG  עם שיקולי ההשקעה המסורתיים. קרנות נאמנות וקרנות סל (ETF) המתמקדות בהשקעות אחראיות גייסו במהלך 2019 כ-21 מיליארד דולר – פי 5 מהסכום שהן גייסו בשנת 2018 – ונכון לסוף 2019 הקרנות הללו כבר ניהלו נכסים בהיקף של כ-138 מיליארד דולר.

על פי נתוני חברת S&P, סך הנכסים המנוהלים בקרנות סל (ETF) יESG לבדן כבר חצה את רף ה-44 מיליארד דולר, כאשר מתוכם 22 מיליארד דולר מהם גויסו במהלך 9 החודשים הראשונים של 2019.

 

הזינוק בהיקף גיוסי קרנות ESG (מקור: Morningstar)
הזינוק בהיקף גיוסי קרנות ESG (מקור: Morningstar)

 ETFי ESG גייסו 22 מיליארד דולר תוך 9 חודשים (מקור:S&P )
ETFי ESG גייסו 22 מיליארד דולר תוך 9 חודשים (מקור:S&P )

 

שיקולי ESG מציפים ערך בקבלת החלטות השקעה

כללי ESG מהווים כלי תומך שלא היה קיים עד היום בתהליך קבלת החלטת השקעה: שקלול כמותי של פרמטרים, שלרוב אינם נכללים בדוחות כספיים אך עשויה להיות להם השפעה על ביצועי החברות – ובהתאם גם על פוטנציאל ההשקעה בהן.

האטרקטיביות בהשקעה לפי שיקולי ESG נובעת, בין היתר, מכך שהם מאפשרים לזהות ולבחון סיכונים כלכליים הטמונים בחברה מהיבטים סביבתיים, חברתיים ומנהליים – ולייצר ערך למשקיע . כך למשל, חברות מזהמות כפופות לרגולציה כבדה שעשויה לפגוע ברווחיות שלהן, ואילו חברות שהעניקו לעובדים יחס הוגן ו/או שמקפידות על גיוון בכוח העבודה משיגות ביצועים פיננסיים טובים יותר. ציון ESG משקלל כאמור גם כללי ממשל תאגידי, המגדירים נורמות להתנהלות תקינה של חברות, מגבירים את איכות הפיקוח והבקרה עליהן ומקטינים את אי הוודאות מבחינת התנהלותן. זאת, בין היתר מתוך ההבנה שכללי ממשל תאגידי מהווים אינדיקציה לסיכונים פוטנציאליים ולפגיעה אפשרית בביצועי חברה.

הרקע לצמיחה: 3 כוחות שוק מרכזיים שמניעים זה את זה

הצמיחה המתמשכת של תחום ה-ESG נובעת משילוב של 3 כוחות שוק גדולים שמניעים זה את זה:
1. החברות, שמטמיעות כללי ESG בפעילותן במטרה לקבל ציון גבוה שיעלה את אטרקטיביות ההשקעה בהן;
2. הגופים המוסדיים, שהיקף הכספים שהם מנהלים לפי כללי ESG עולה;
3. והרגולטורים ברחבי העולם, שמרחיבים את התערבותם בכל הקשור לגילוי  ESG בהשקעות.

בשנים האחרונות גדל בהתמדה מספר החברות שמשלבות אלמנטים סביבתיים וחברתיים במודלים העסקיים שלהן. הסיבה המרכזית לכך היא ההשפעה שיש לאלמנטים הללו על ציון ה-ESG שלהן וחשיבותו ההולכת וגוברת: כיום, לכל החברות במדד S&P 500 יש ציון ESG (למעט חברות שהונפקו לאחרונה), לעומת 20% בלבד בשנת 2013.

הגידול במספר החברות שמעניקות חשיבות לציון ה-ESG שלהן נובע, בין היתר, מכך שכללי ESG הפכו משמעותיים בתהליכי ההשקעה של גופים מוסדיים. לפי נתונים של SFI, כל דולר שני באירופה וכל דולר רביעי בארה"ב שמנוהלים על ידי גופים מוסדיים, מנוהלים בגישת ESG. אירופה מובילה את מהפכת ההשקעות האחראיות עם כמחצית (15 טריליון דולר) מהנכסים המנוהלים בתחום ה-ESG ב-2018. למעשה, למרות הגידול המשמעותי היקף הנכסים המנוהלים לפי כללי ESG, פוטנציאל הצמיחה של התחום עדיין עצום.

 

המשקיעים מזרימים טריליוני דולרים לתעשיית ה- ESG (מקור: Financial Times)

דחיפה רגולטורית להשקעות אחראיות ומוצרי ESG בישראל

תחום ה-ESG מתחיל להתעורר גם בישראל. רק החודש אמרה יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, בכנס כי על החברות הציבוריות לאמץ את תחום ה-ESG כמרכיב הדומיננטי בשיקוליהן, תוך שהיא דורשת מהמוסדיים הישראלים לקחת אחריות ולהפוך את תחום ה-ESG למרכיב דומיננטי במכלול השיקולים שעומדים כיום בפני החברות הציבוריות. עוד היא ציינה, כי גופים בעולם שרוצים לגייס כסף בשוק הציבורי ואינם יכולים לענות בפשטות ובבהירות מה דירוג או איכות ה-ESG שלהם, לא יוכלו בעתיד הקרוב ליהנות מזרמי השקעות משמעותיים – אלא אם ישנו את האופן בו הם מתייחסים לנושאים האלה שחשובים למשקיעים.

כשהמדד המרכזי בארה"ב פוגש את יתרונות ה-ESG

  • הצמיחה המתמשכת והביקוש הגובר למוצרי השקעה תואמי ESG הובילו את חברת S&P העולמית להשיק את מדד S&P 500 ESG. מדד זה כולל אך ורק חברות שנכללות ב-S&P 500 – המדד המרכזי בארה"ב –  תוך שהוא משלב את יתרונות ההשקעה לפי כללי ESG.
  • המדד מודד את ביצועיהן של חברות אשר מניותיהן נכללות במדד S&P 500, העומדות בדרישות הקשורות לערכים של אחריות סביבתית וחברתית וממשל תאגידי, תוך שמירה על משקולות סקטורים באופן שיהיו תואמים ככל האפשר למשקולות הסקטורים במדד S&P 500. חברות מתעשיית הטבק והנשק, שאינן עומדות בדרישות של ערכי המדד, נגרעות אוטומטית.
  • בנוסף, נגרעות 5% מהחברות עם ציון UNGC הכי נמוך מבין כלל החברות הנסקרות (ציון UNGC מתבסס על עקרונות שנקבעו על ידי ארגון האומות המאוחדות ביחס לזכויות אדם, זכויות עבודה,  איכות הסביבה, ומלחמה בשחיתות). לבסוף, במטרה להשיג חשיפה רחבה ואיכותית ככל האפשר לסקטורים שמרכיבים את מדד S&P 500, נגרעות 25% החברות בעלות הניקוד הנמוך ביותר כך שבמדד נותרות המניות שהונפקו על ידי חברות שלהן ציון S&P DJI ESG הגבוה ביותר, בכל אחד מהסקטורים שבמדד הייחוס. העיקרון הכללי לפיו נקבע משקל כל נייר ערך במדד הינו שווי שוק. (מדד S&P 500 ESG הושק בתאריך 28.1.19).

 

 

 

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות למנהל התיקים ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בנכסים המוצגים בה ו/או אחזקות בנכסים המפורטים בסקירה , וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחום הנזכר בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים הנזכרים במסמך זה או למדדים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, מסמך זה ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)