תחום ה-Energy Storage צפוי לעמוד במרכז מהפכת האנרגיה המתחדשת

נראה כי תחום ה-Energy Storage צפוי לרכז את מירב תשומת הלב במהפכה הכוללת של האנרגיה המתחדשת. להערכתנו, התחום מהווה חלק מרכזי בדרך להשגת היעד הנכסף של אפס פליטות פחמן עד לשנת 2050, ובהתאם נראה כי יקבל את המשאבים, התמיכה והתקציבים הדרושים להאצת צמיחתו.

הפחתת פליטת גזי החממה עוברת דרך ענף האנרגיה הסולארית

שינויים רבים עברו על תחום האנרגיה הסולארית מאז שנת 700 לפני הספירה, כשהשתמשו בקרני השמש ועדשות זכוכית כדי לייצר אש. כיום, תעשיית האנרגיה הסולארית מרכזת הרבה מאוד עניין, הן בקרב הציבור והן בקרב המשקיעים. אמנם יש לכך גורמים רבים, אך להערכתנו שני גורמים מרכזיים צפויים להמשיך ולהניע את התעשייה הזו קדימה.

Sustainable Investment: A Bubble Or A Sea-Change?

The rise of environmental, social and corporate governance investment (ESG) as a prioritization strategy is driving change in the financial landscape, obliging many companies to get on board

30 טריליון דולר לא טועים: מה עומד מאחורי הזינוק המטאורי בהשקעות ESG

השקעות אחראיות (ESG) הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר כיום בעולם. למעלה מ-30 טריליון דולר כבר מנוהלים לפי גישה זו, ועד 2025 סכום זה צפוי לזנק ליותר מ-53 טריליון דולר. גישת ניהול השקעות אטרקטיבית זו מאפשרת להציף ערך כלכלי, באמצעות התמקדות בחברות הבולטות הן בפרמטרים פיננסיים-עסקיים והן בפרמטרים סביבתיים (Environment), חברתיים (Social) וממשל תאגידי (Governance).

משקיעים באחריות לעתיד טוב יותר

בתחילת 2020 מגדל שוקי הון נכנסה לעולם מוצרי המדדים בתחום ה-ESG – אחד התחומים הפופולאריים והצומחים כיום בעולם. כניסתנו לתחום כללה, בין היתר, הנפקת קרנות MTF מחקות מדד (שהיו ראשונות מסוגן בישראל) והקמת מסלול ייעודי בחברת ניהול התיקים, לצד יישום מהלכים מתחום ה-ESG ברמה הארגונית. כל זאת, במסגרת תהליך ארוך טווח שאנו מאמינים בו ותופסים […]

משקיעים צריכים לבחון השפעת תאגידים על החברה והסביבה

לוגו גלובס
יותר מ-30 מיליארד דולר מוזרמים להשקעות אחראיות ואימפקט שמטרתן להשיג רווחים תוך שמירה על ערכים חברתיים • אך אין דרך לדעת איזו השפעה חברתית יש למוצרים ולאופי הפעולות של החברות • על הממשלות להכריח חברות לפרסם את נתוני האימפקט

המפקח על הבנקים: "המתנה פסיבית להתממשות סיכונים סביבתיים ואקלימיים אינה אופציה מועדפת"

לוגו גלובס
האם בקרוב המערכת הפיננסית תדחוף קדימה השקעות ירוקות ותבסס עקרונות התמודדות עם סיכוני משבר האקלים? המפקח על הבנקים מסמן את הדרך בנושא • השרה להגנת הסביבה: "לא ייתכן שגופים מוסדיים ישקיעו את חסכונות הציבור בחברות שמזהמות ומקצרות את חיי החוסכים"

דויטשה בנק קובע חוקים מקיפים וקריטריונים למימון השקעות ESG

דויטשה בנק הודיעה היום כי הבנק יתחיל באופן מידי את פעילותו בתחום מימון השקעות אחראיות ומוצרים פיננסיים אחראיים בהתאם לתוכנית השקעות אחראיות שמכריז עליה הבנק היום ותואמת בצורה הטובה האפשרית לחוקי המיסוי של האיחוד האירופי

מודאגים גם מהאקלים: 89% מהישראלים – הממשלה צריכה לשפר את המוכנות למשבר

מודאגים גם מהאקלים: 89% מהישראלים – הממשלה צריכה לשפר את המוכנות למשבר לפי סקר בנושא שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה, 39% מהנשאלים אמרו גם שמשבר הקורונה הגביר את דאגתם מסכנות משבר האקלים. מדענים מתריעים זה זמן מה שאחת ההשלכות האפשריות של משבר האקלים היא עלייה בסיכון להתפרצות מגיפות חדשות.

Why ESG Matters in a Crisis

The global pandemic and resultant economic stress have revealed many new normals, including the efficacy of ESG

How S&P maximize positive impact

Essential Positive Impact Analytics by Trucost, part of S&P Global, provides mission critical insight to maximize the positive impact of corporations and financial intuitions through the universal lens of the United Nations Sustainable Development Goals.

ESG investing has moved to the mainstream

Company boards have realised that, unless they want to be on the wrong side of history, they have to comply more fully with environmental, sustainable and governance principles.

The Evolution Of Sustainable Investing Rewards

Answering to investors’ growing demand for robust and comprehensive ESG metrics, the S&P Global ESG Scores were made accessible to the global investment community on 18th May 2020 – in the midst of a global crisis that has seen large outflows from mainstream funds and inflows into sustainable investments as global sustainability indices have outperformed […]

"אם בעלים של חברה רואה שבעל מניות מיעוט לא מרוצה, זה חייב להשפיע עליו"

שיקולי איכות סביבה, יחס לעובדים וממשל תאגידי חייבים להיות במערך השיקולים של מנהל השקעות כמו כל גורם סיכון אחר, כך לפי דניאל סאמרפילד, ראש מחלקת תאגידים בקרן הפנסיה השנייה בגודלה בבריטניה; "דרך הפעלת לחץ על החברות בנושאים חברתיים נגרום להן להקטין את הסיכונים האלה"

(1) המדדים המוזכרים הינם מוצרים של S&P Dow Jones Indices LLC, שהינה יחידה של S&P Global או של המסונפים אליה (“SPDJI”) והם ניתנים ברישיון לשימוש על ידי מנהל הקרן. Standard & Poor’s® ו-S&P® הינם סימני מסחר רשומים של Standard & Poor’s Financial Services LLC, שהינה יחידה של S&P Global (“S&P”). Dow Jones®הוא סימן מסחר רשום של Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”), וסימני מסחר אלו ניתנו ברישיון לשימוש על ידי SPDJI וכן ניתנו ברישיון משנה לצרכים מסוימים למנהל הקרן. הקרנות אינן ממומנות, מאושרות, נמכרות או מקודמות על ידי SPDJI, Dow Jones, S&P, או מי מהמסונפים להם והם לא מצהירים כל הצהרה בקשר לכדאיות ההשקעה בקרן והם אינם אחראים לגבי טעויות, מחדלים או הפרעות לגבי המדד. (2)  בקרן שאינה מנוטרלת מט"ח – ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן המחושב במט"ח, ומשיעור השינוי במטבע בו מחושב נכס המעקב של הקרן.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

הכתבות והידיעות המובאות כאן הינן אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדו לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הכתבות והידיעות הובאו כמות שהן, כפי שפורסמו באמצעי התקשורת ו/או באתרים הרלוונטיים. אין הכתבות והידיעות מתיימרות להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בהן, ועל כן אנו מניחים כי הן ייקראו יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות הינן של הכתב/עורך הכתבה או הידיעה ואינן מטעמנו ולא נבדקו על-ידינו, ולא אנו ולא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותם או לדיוקם. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות נכונים למועד הכתבה/ידיעה בלבד, ועשויים להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין באמור כדי להווה ייעוץ/שיווק להשקעות ואין הוא בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בכתבות ובידיעות. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את האמור לעיל ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)