התנאים הפיננסים ממשיכים להיות מאוד חיוביים עבור שוק המניות

החודש החולף היה דומה מאוד לקודמו מבחינת סביבת המאקרו. המגמה הפרו- אינפלציונית נמשכת ביתר שאת, עם עלייה בסביבת האינפלציה בארה"ב לרמות שלא נראו מזה הרבה מאוד שנים. גם באירופה מתחילים לחוש עליה מסוימת בלחצים האינפלציוניים. מחירי הסחורות התעשייתיות אמנם ירדו ברובן, אולם מחירי האנרגיה המשיכו לנוע כלפי מעלה וסקרי חברות שונים ממשיכים להצביע על לחץ מצד מחירי תשומות והתארכות זמני אספקה. בזמן שסך המשרות הפנויות בארה"ב שובר שיאים, אנשים מעדיפים לשבת בבית ולקבל משכורת מהמדינה, דבר שמקשה על חברות לגייס עובדים, להגדיל את התפוקה שלהן ולהקל על צווארי הבקבוק. התפרצות הווריאנט ההודי בבריטניה והחשש מזליגה לשאר אירופה גם לא צפויים להקל על הבעיה. על אף המגמה האינפלציונית שהכלכלה חווה בחודשים האחרונים, שוק האג"ח מגיב באדישות תמוהה לנתונים ברבעון החולף.

היציבות של שוק האג"ח, על רקע שטף נתונים אינפלציוניים, הוסברה בין היתר על ידי טון מאוד נחוש של הבנק המרכזי לגבי זמניות האינפלציה ואי כוונה לדון על שינוי במדיניות המוניטארית. ואולם, בחודש החולף החלו לצוץ סדקים גם מכיוון זה: חברי ה-FED מודים כי גובה האינפלציה מפתיע אותם, חל עדכון כלפי מעלה של תחזית האינפלציה לשנה הנוכחית וכן הקדמה של צפי להעלאת הריבית ל 2023. כמו כן, הבנק המרכזי הצהיר כי הוא מתכוון לדון בקרוב על צמצום תוכנית רכישות האג"חים.

הכלכלן הממוצע, שגם ככה מיואש מלהסביר את אדישות השוק להתפתחויות האינפלציוניות האחרונות, כנאה שלא ידע הרבה נחת לאחר תגובת השוק לישיבת ה-FED. התשואות הקצרות עלו, אולם הארוכות ירדו ואף בחדות בשלב המיידי. נכון שתהליך של עליות ריבית מביא להשתטחות של עקום התשואות, אולם אנחנו עדיין רחוקים מאוד משלב זה. למעשה, השלב הראשון אמור להיות צמצום רכישות, פעולה שאמורה דווקא להביא לעליית תשואות והיתללות של העקום. כמו כן, עליות ריבית לא יצליחו לפתור את בעיות ההיצע והאספקה שהעולם מתמודד עמן כעת. על כן, אין סיבה ששינוי הטון של ה-FED הוא שיאט את כיוון האינפלציה בטווח הנראה לעין ויקל על תשואות האג"חים.

נראה שהשוק מתמחר תרחישים לטווח זמן הרבה יותר רחוק מבעבר. נהוג לחשוב שהשוק מתמחר תרחישים לחצי שנה עד שנה קדימה. ההשתטחות הקיצונית של עקום התשואות לאחר הודעת ה-FED מתאימה לתרחיש של ריסון מוניטארי בשלבים מתקדמים יותר, המביאים להאטה צפויה בפעילות הכלכלית ובמגמה האינפלציונית. אין כיום סימנים המעידים שאנו מתקרבים לתרחיש זה. הסבר נוסף שיכול להצדיק את המגמה בשוק האג"ח הינו יישור קו עם ההנחה של ה-FED לגבי זמניות האינפלציה, ולכן לכשתעלה הריבית, הלחצים האינפלציוניים שאנו חווים כיום כבר יהיו מתונים בהרבה ולא יצריכו עליית ריבית משמעותית.

פניית פרסה מרשימה במגמות הסקטוריאליות של שוק המניות

על מנת לסבך עוד יותר את תמונת המצב בשווקים, החודש חלה גם פניית פרסה מרשימה במגמות הסקטוריאליות של שוק המניות. למרות המשך התעצמות הסביבה האינפלציוניות והצפי להימשכות מחסור בחומרי גלם, המניות המחזוריות הניבו תשואת חסר משמעותית ומניות הצמיחה חוו סנטימנט חיובי לאחר תקופה ממושכת של חולשה. על פניו, העובדה שמניות הצמיחה והטכנולוגיה מתפקדות טוב לא מנותקת  מהמציאות, שכן התוצאות של החברות בתחום והתחזיות קדימה ממשיכות להצביע על צמיחה חזקה ומואצת. היקפי ההשקעה בתשתיות טכנולוגיות וחדשניות, הן של המגזר העסקי והן הממשלתי, לא צפויים להאט. החודש גובשה בסנאט תוכנית דו מפלגתית להשקעה בסך של 250 מיליארד דולר בחדשנות, על מנת לתת מענה להתעצמות הטכנולוגית של הסינים. זאת בנוסף לתוכניות השקעה באנרגיות מתחדשות, תחבורה חשמלית, הגנות סייבר ועוד.

בשורה התחתונה, אנו נמצאים במצב בו ישנם תהליכים קצרי טווח שתומכים במניות מחזוריות כגון פיננסים, תעשיה, מתכות ואנרגיה, ותהליכים מבניים רב שנתיים שממשיכים לתמוך במניות צמיחה וחדשנות. כשהשווקים משנים כיוון וטעמים באופן חד ומהיר, המצב מחייב לשמור על פוזיציה מאוד מאוזנת בין שתי האסטרטגיות.

דבר נוסף שיכול להסביר את החזרה למניות הצמיחה הינו התפשטותו של הווריאנט ההודי במספר מדינות בעולם. אם חשבנו שנחזור לדבר על מסכות רק בהקשר של פורים, אז טרם נפרדנו לשלום מ"מסכות הקורונה". מבחינת שוק ההון, המשמעות היא שישנו חשש מסוים מחזרה למגבלות תנועה וריחוק חברתי, מגבלות שהביאו לקפיצה באימוץ של פלטפורמות דיגיטליות בשנה שעברה. מנגד, הדבר עשוי להרחיק עוד יותר את החזרה לשגרה של הענפים הרגישים ביותר להתפשטות המגיפה, כגון תיירות ותעופה. כפי שזה נראה כעת, הווריאנט החדש גורם אכן לעלייה בקצב ההדבקות, לרבות אנשים שקיבלו חיסון, אולם הוא אינו מביא לעליה בכמות האשפוזים, במיוחד במצב קשה. עומס על מערכת הבריאות אינו נתפס כתרחיש בסיס, ולכן התגובה לעלייה האחרונה בתחלואה תהיה הרבה יותר תלויה ב"חרדתיות" של מקבלי ההחלטות מאשר נתונים בשטח שיחייבו סגרים. למעט מגבלות על ענפי התעופה והתיירות, בהם החיכוך בין אנשים ממדינות שונות הוא הגבוהה ביותר, לא נראה כרגע שיש צורך במגבלות שיכולות לפגוע משמעותית בפעילות של מגזרים אחרים. מבחינת שוק האג"ח והמניות, מצב של "קורונה לייט" יכול דווקא להשפיע באופן חיובי, שכן זה ישהה עוד יותר שינויי מדיניות של בנקים מרכזיים ויפחית חששות להתפרצות אינפלציונית מצד הביקוש. מצד שני, זה ממש לא יעזור לפתרון הפקקים בשרשרת האספקה הגלובאלית.

מבלי להיכנס לשאלה האם ישנה הצדקה ליציבות והעמידות של תשואות האג"חים על רקע הסביבה האינפלציונית, יציבות זו ממשיכה להוות בסיס חיובי מאוד לשוק המניות. עליית הציפיות האינפלציוניות, במקביל ליציבות בתשואות הנומינאליות, מורידה את הריבית הריאלית ומגדילה את האטרקטיביות של מניות כנכס אינפלציוני. בנוסף לכך, אינדיקציה נוספת לעליה באטרקטיביות ובחוסן של החברות ניתן לראות בירידה של היקפי חדלות הפירעון ב-12 החודשים האחרונים לרמה נמוכה משמעותית מהממוצע הרב שנתי, זאת על אף שבחלק מהתקופה הכלכלה עדיין התמודדה עם משבר הקורונה.

כמו כן, לאחרונה חל גידול נאה בהיקף ההחזר לבעלי המניות מצד החברות, בדגש על גידול ב-buybacks. בעיצומו של משבר הקורונה נראה היה שעקב עוצמת המשבר והתערבויות רגולטוריות כאלו ואחרות, היקפי הרכישות החוזרות של החברות ירד משמעותית ולתקופה ממושכת. כיום, התחזית לשנת 2021 מדברת על היקף רכישות חוזרות בסך 700 מיליארד דולר בארה"ב. לא שיא, אבל לא רחוק מכך והרבה מעבר לממוצע ההיסטורי. בסוף החודש, לאור מבחני לחץ חיוביים מאוד של הבנקים, הוסרו מגבלות חלוקה עבורם ורובם הכריזו על גידול משמעותי בסך הדיבידנדים והרכישות החוזרות לשנה הקרובה. לסיכום, מדדי המניות נמצאים ברמות שיא והתמחורים אינם זולים, אולם התנאים הפיננסים בשוק ממשיכים להיות מאוד חיוביים עבור שוק המניות.

אירועים כלכליים מרכזיים מהחודש החולף:

ארה"ב

 • חודש נוסף של אכזבה מדו"ח התעסוקה. המשק האמריקאי הוסיף 559 אלף משרות, מול צפי לתוספת של 650 אלף. נתוני החודשים הקודמים עודכנו מעט כלפי מעלה ב-27 אלף משרות. ענפי פנאי ואירוח ממשיכים להוביל בגיוסים, אולם תוך האטה בקצב לעומת חודשים קודמים. בסה"כ המגזר הפרטי הוסיף פחות משרות מהצפי. שיעור האבטלה ירד ל-5.8% מ 6.1% בחודש הקודם והשכר השעתי עלה ב-0.5%.
 • ה-FED נקט בגישה ניצית יחסית החודש, כאשר התחזית להעלאת ריבית הוקדמה ל-2023 מ-2024. כמו כן, תחזיות הצמיחה והאינפלציה עודכנו כלפי מעלה. לעומת זאת, לא חל שינוי בינתיים בנוגע להיקף רכישות האג"חים החודשי.
 • לפי הקריאה האחרונה, ברבעון הראשון צמח התוצר בארה"ב ב-6.4% במונחים שנתיים, בדומה לקריאה הקודמת.
 • שיעור האינפלציה עלה החודש שוב מעל הצפי. המדד הראשי עלה ב-0.6% לרמה שנתית של 5% ואילו אינפלציית הליבה עלתה ב-0.7% לרמה שנתית של 3.8%.
 • מדד ה-ISM למגזר התעשייה עלה לרמה של 61.2 נקודות מ-60.7 בחודש הקודם. מדד ה-ISM למגזר השירותים עלה לשיא חדש של 64 נקודות מ-62.7 בחודש הקודם.
 • המכירות הקמעונאיות ירדו החודש ב-1.3%, לעומת צפי לירידה של 0.8%. עיקר הירידה חלה במוצרים פיזיים לעומת עליה בעיקר בצריכת שירותים.

אירופה

 • על פי האומדן הסופי, התכווץ גוש האירו ב-0.3% ברבעון הראשון של השנה, שיפור לעומת 0.6%- באומדן הקודם. על אף התכווצות בצריכה הפרטית, עקב מגבלות הקורונה, חלה עלייה נאה בהשקעות של המגזר העסקי המצביעות על אופטימיות לגבי הפעילות הכלכלית קדימה.
 • שיעור האינפלציה השנתי של גוש האירו עלה ל-2% מ-1.6% בחודש הקודם. אינפלציית הליבה עלתה לקצב שנתי של 1% מ-0.7% לפני חודש.
 • מדד מנהלי הרכש למגזר התעשייה בגוש האירו נותר ללא שינוי החודש, ברמה של 63.1 נקודות, ושומר על סביבה של רמות שיא. מדד מגזר השירותים עלה לרמה של 58 נקודות מ-55.2 בחודש הקודם, הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2007.
 • המכירות הקמעונאיות ירדו החודש ב-3.1%, לעומת צפי לירידה מתונה יותר של 1.2%. הקצב השנתי עלה ל-23.9%, עקב השפעת הקצה מול התקופה המקבילה לפני שנה.
 • הייצור התעשייתי בגוש האירו עלה החודש ב-0.8%, מעל הצפי ל-0.4%. הקצב השנתי עלה ל-39.3%, בעקבות אפקט הקצה מול שנה שעברה.
 • שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לרמה של 8% מ-8.1% בחודש הקודם.

ישראל

להלן עיקרי החדשות הכלכליות בחודש החולף:

 • סיום הלחימה בעזה בשילוב פתיחת הכלכלה הובילו לעליה מחודשת בהיקף הרכישות בכרטיסי אשראי. העלייה החדה בצריכה הפרטית והאצת הצמיחה תומכים בהמשך העלייה בגביית המיסים, כאשר הנתונים הללו לא נעלמו גם מעיני כלכלני האוצר. האחרונים עדכנו כלפי מעלה את תחזית הגרעון לשנתיים הקרובות – התחזית הנוכחית הפחיתה את הגירעון השנה בכחצי אחוז ובכאחוז אחד בשנת 2022.
 • תעסוקה – שיעור האבטלה המורחב ירד במחצית הראשונה של מאי לשיעור של 9.6% לעומת 10.6% באפריל, אולם לאור מבצע שומר חומות שיעור האבטלה חזר אחורנית מעט לשיעור של 9.9%.
 • גרעון – השיפור במשק הביא לירידה של הגירעון מ-11.2% תמ"ג ל-10.5% בחודש מאי. המשמעות היא כי ייתכן ובהמשך השנה צרכי הגיוס של האוצר יפחתו , דבר שעשוי לתמוך בתשואות האג"ח הממשלתיות.
 • מדד המחירים לחודש מאי עלה בשיעור של 0.4% והיה נמוך במעט ממוצע תחזיות החזאים. ייתכן מאוד וחלק מסעיפי המדד הושפעו לרעה מהמבצע הצבאי בעזה, בדומה למה שנחזה במבצעים צבאיים קודמים. אולם, בהחלט ייתכן כי ה"פיצוי" במדד יבוא לידי ביטוי במדדי יוני ויולי. במאמר מוסגר, מחירי הדירות שאינם נכללים במדד המחירים לצרכן עלו במאי ב-1% תוך שהם משלימים עלייה שנתית ( 12 חודשים חולפים) של 5.6%. ברקע, עליית מחירי תשומות הבנייה כתוצאה מעליית מחירי חומרי הגלם ורמה נמוכה של התחלות בניה בשנה החולפת ובעתיד הקרוב.
 • ריבית ב"י נותרה החודש ללא שינוי, בהתאם לצפי. בהודעת הבנק התייחס נגיד הבנק למדיניות המוניטרית של הבנק וציין כי היא תמשיך ללוות את היציאה של המשק מהמשבר הכלכלי – כלומר תיוותר מרחיבה לאורך זמן.

אחר

 • החודש חלה האטה מסוימת בייצוא הסיני, כאשר קצב הצמיחה השנתי ירד ל-27.9% מ-32.3% בחודש הקודם. הייבוא עלה לקצב שנתי של 51.1% מ-43.1% בחודש הקודם, עקב עליה במחירי הסחורות וביקוש מקומי חזק. שיעור האינפלציה השנתית בסין עלה ל-1.3%, נמוך מהצפי ל-1.6% ועל אף זינוק של מדד המחירים ליצרן לרמה שנתית של 9%.

ביצועי האפיקים השונים בחודש החולף (בסוגריים מתחילת השנה):

מניות

חודש חיובי במרבית מדדי המניות בעולם. ה-S&P 500 עלה ב-2.2% (14.4%) ומדד ה-Eurostoxx 600 האירופאי הוסיף 1.5% (15.2%). מדד השווקים המתעוררים הסתפק בעלייה של 0.3% (7.6%), עם שונות בין ברזיל ורוסיה שעלו באופן נאה לעומת שווקי מזרח אסיה שתפקדו פחות טוב.

מבחינה סקטוריאלית, חל מהפך לעומת המגמה ששלטה בשוק האמריקאי בחודשים האחרונים. סקטור הטכנולוגיה הניב את הביצועים הטובים ביותר, כאשר ענפי צמיחה נוספים הניבו גם כן תשואות עודפות. סקטור האנרגיה היה גם הוא בין המובילים על רקע המשך עליית מחירי הנפט. מנגד, מרבית הסקטורים המחזוריים תפקדו לא טוב, בדגש על חומרי גלם ופיננסים. ירידת מחירי המתכות והשתטחות עקום התשואות הובילו לביצועי חסר אלו.

בישראל, מדדי המניות הגיבו באדישות יחסית לנעשה בעולם – מדד ת"א 35 ירד בשיעור של 0.84% ומדד ת"א 90 עלה בשיעור זניח של 0.15%. השפיע לרעה מדד הבנקים, שירד בשיעור של 2.56% על רקע ירידה במניות הבנקים בחו"ל עם ירידת עקום התשואות בארה"ב.

מטבעות ואג"ח

שוק האג"ח המשיך לתפקד עם יציבות מרשימה. תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדו החודש ב-13 נ"ב (55+), על אף שינוי הטון של הבנק המרכזי והמשך פרסום נתונים המצביעים על עלייה בסביבת האינפלציה. מדד אג"ח חברות בדירוג השקעה עלה ב-0.4% (0.5%-) ומדד אג"ח HY עלה ב-1.2% (3%) והמשיך לסגור מרווחים באופן מרשים.

הדולר התחזק בחדות החודש מול סל המטבעות העולמי ועלה ב-2.9% (2.8%). ההתחזקות היתה רוחבית ומשמעותית מול מרבית המטבעות המובילים בעולם, למעט הריאל הברזילאי אשר עלה בחדות החודש.

מול השקל נסחר החודש הדולר ללא שינוי כמעט והתחזק בשיעור של 0.22%.

מגמת ירידת התשואות בארה"ב חלחלה גם לשוק המקומי, על רקע ההערכות כי האינפלציה שהרימה ראש בחודשים האחרונים הינה זמנית. הדבר בא לידי ביטוי בעליה של 0.45% באג"ח הממשלתי הצמוד ו-0.37% באג"ח הממשלתי השיקלי.

באפיק הקונצרני התפצלו האג"ח הצמודות והשקליות – כאשר מדד תל-בונד 50 עלה בשיעור של 0.7% ואילו מקבילו הצמוד תל-בונד 60 נותר כמעט ללא שינוי.

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

הסקירה הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ("מגדל”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד פרסומה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הנמען. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או ללקוחותינו ו/או לחברות מקבוצת מגדל שוקי הון עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל.  לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/fundsdisclosure/. התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מגדל בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מגדל כל חובה להודיע על שינוי כאמור. יצוין, כי התאגיד הקשור למגדל – מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינו עוסק בייעוץ השקעות.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)