חודש ספטמבר היה רווי באירועים משמעותיים בעולם. אסונות טבע, הסלמת המתיחות עם צפון קוריאה, הודעה של ה-FED על צמצום המאזן, בחירות בגרמניה ועוד. שוק המניות מסיים עוד חודש חיובי בשיא חדש עם תנודתיות נמוכה מאוד, על אף האירועים מסביב.

הסופות בארה"ב אכן הביאו לנתונים חלשים, אולם השוק "מבין וסולח" ללא שום תגובה על רקע עניין זה. גם טילים שעפים מעל יפן הינם עניין שבשגרה וחולפים על פני השוק ללא פגע. באופן כללי עניינים ביטחוניים-פוליטיים הפכו ל"נון אישו" מוחלט. השוק כהרגלו השנה נותן משקל גבוה בהרבה לאירועים חיוביים. בסוף החודש טראמפ חזר לבמה של הכלכלה (לאחר המופע על הבמה של האו"ם), עם הצגת רפורמת המס. כמובן שהדרך ליישום עדיין רחוקה מלהיות סגורה, אולם זה מספיק בשביל המניות הקטנות בעיקר לעלות חזק החודש.

בבנקים המרכזיים בעולם נשמעים יותר קולות בכיוון של צמצום מוניטארי, כאשר בנוסף לארה"ב גם בקנדה מעלים ריבית, בבריטניה מדברים על העלאת ריבית קרובה ובאירופה צפויה בקרוב הכרזה על צמצום היקף הרכישות.

 

אירועים כלכליים מרכזיים שהתרחשו בחודש ספטמבר 2017

ארה"ב

דו"ח תעסוקה חלש יחסית עם יצירה של 156 אלף משרות, לעומת צפי של 180 אלף, ותיקון למטה של 60 אלף משרות ביוני-יולי. החדשות הטובות הן שאוגוסט תמיד יוצא מתחת לצפי, וכן שעיקר הפספוס למטה נובע מהמגזר הממשלתי ולא הפרטי. השכר השעתי נותר על קצב שנתי נמוך יחסית של 2.5%.

מדד ה-ISM למגזר התעשייה עלה בחדות לרמה של 58.8, הרבה מעל הצפי, ובמדד השירותים לרמה של 55.3, מעט מתחת לצפי.

ה-Fed הודיע על תוכנית לצמצום המאזן, תוכנית שתהיה מאוד הדרגתית ומתונה. הטון לגבי הריבית היה מעט ניצי והעלה את ההסתברות להעלאת ריבית בדצמבר בחזרה מעל ל 50%, אולם תחזית הריבית הנייטראלית לטווח ארוך ירדה, כך שסך ההשפעה על שוק האג"ח הייתה מתונה.

קצב האינפלציה עלה מעט החודש לקצב שנתי של 1.9% במדד הכללי ו-1.7% במדד הליבה, בין היתר על רקע עליית מחירי הדלק.

הנתונים המאוחרים יותר שפורסמו החודש, כגון מכירות קמעונאיות ותפוקה תעשייתית, יצאו חלשים מאוד עקב השפעת סופות ההוריקן. השוק כמובן לא התרגש וקיבל בהבנה את המצב.

הנשיא טראמפ הגיע להסכם עם הקונגרס לדחיית מועד ההצבעה על תקרת החוב, דבר שנותן לו אוויר לנשימה בשביל להניע את רפורמת המס. עיקרי הרפורמה הוצגו וכוללים הורדת מס חברות ל 20% וכן הורדה ופישוט מדרגות המס ליחידים. מנגד טראמפ עדיין מתקשה לגבש הסכם לשינוי אובמה-קר.

אירופה

הצמיחה בגוש האירו עלתה לקצב שנתי של 2.3%. המכירות הקמעונאיות ירדו מעט, אך עדיין ברמה גבוהה ביחס לשנים האחרונות. מדדי מנהלי הרכש ממשיכים לעלות, בעיקר בתעשייה, וסנטימנט משקי הבית נמצא ברמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2001. האינפלציה נותרה מתונה בקצב שנתי של 1.5% וירידה באינפלציית הליבה לקצב של 1.1% לעומת 1.2% בחודש הקודם.

בישיבת ECB רמז דראגי כי בישיבה באוקטובר יכריזו על צמצום רכישות האג"חים. דראגי ציין שוב את הנתונים הטובים של הכלכלה מחד, והחשש מפני התחזקותו החדה של האירו מאידך. דראגי עדיין רואה במדיניות המרחיבה תנאי נחוץ להתבססות הצמיחה של הכלכלה האירופאית.

בבריטניה מתגברים הסיכויים להעלאת ריבית בקרוב, עקב עלייה באינפלציה, ירידה באבטלה וכן לאחר שמספר חברי וועדה בבנק המרכזי כבר תומכים בצעד זה. השוק מתמחר סיכוי של 75% להעלאת ריבית בדצמבר.

אחר

הודו בלטה לרעה החודש על רקע נתוני צמיחה מאכזבים. החל מיולי נכנסה לתוקף רפורמת מס מרחיקת לכת שמטרתה להביא לשיטת מיסוי אחידה בכל המחוזות במדינה. תהליך זה אמור להועיל לכלכלה בטווח הארוך, אולם בהינתן המצב הקיים הוא יוצר פקק בירוקרטי בטווח הקצר שעשוי להכביד על הפעילות העסקית בחודשים הקרובים.

הנפט התחזק משמעותית החודש על רקע חזרת הביקושים מצד בתי הזיקוק בדרום ארה"ב שהושבתו בסופות, ירידה במלאים וירידה בקצב התפוקה העולמי עקב קיצוצי אופ"ק.

ביצועי מניות וסקטורים

מדד ה-S&P 500 עלה 1.9% לשיא חדש, ה-Eurostoxx 600 עלה 3.9% ואילו מדד השווקים המתעוררים ירד 0.4%. בשווקים המתעוררים הייתה שונות גדולה בין ברזיל ורוסיה שעלו על רקע העלייה במחירי הנפט, מול ירידות במרבית מדדי אסיה.

חודש ספטמבר בארה"ב התנהל בסימן עלייה מחודשת בציפיות לרפורמות כלכליות, בדגש על רפורמת המס. המניות הקטנות הניבו תשואה עודפת משמעותית על הגדולות, כפי שקרה לאחר הבחירות בשנה שעברה. מבחינה סקטוריאלית, סקטור האנרגיה "כיכב" על רקע העלייה החדה במחירי הנפט וסקטור הפיננסים בלט גם הוא על רקע עליית התשואות. הסקטורים שבלטו לרעה הינם תשתיות וצריכה בסיסית, המושפעים לשלילה מעליית התשואות. תת סקטור תעשיות ביטחוניות ממשיך גם לבלוט לחיוב על רקע המתיחויות הפוליטיות, על אף שהדבר אינו משפיע על שאר השוק.

היחלשות הדולר נבלמה החודש והוא התחזק מעט מול סל המטבעות העולמי. הפאונד התחזק משמעותית בעולם עקב ציפיות לעליית ריבית קרובה בבריטניה. תשואות האג"חים הציגו תנודתיות רבה החודש, כאשר ה-10Y האמריקאי ירד ל-2.05% בתחילת החודש ועלה ל-2.35% בסופו. עליית התשואות חלה על רקע עליה מתונה באינפלציה, עליה חדה במחירי הנפט, טון ניצי יחסית של ה-FED והתנעה של תהליך העברת רפורמת המס. עליית התשואות וירידת השערים חלה גם באג"חים בדירוג השקעה, אולם אפיק ה-HY עלה וצמצם מרווחים עקב ההשפעה החיובית של מחירי הנפט על חברות רבות באפיק וכן הסנטימנט החיובי של החברות הקטנות.

 

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע”מ ("מגדל שוקי הון”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

 

 

 

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)