רצ"ב קישור לדיווח על הזוכה במכרז לפעילות בנגזרים בחו"ל

https://maya.tase.co.il/reports/details/1276265


ביום 30/10/2019 פרסם מנהל הקרן באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך מכרז לפעילות בנגזרים בחו"ל.

רצ"ב קישור לדיווח : https://maya.tase.co.il/reports/details/1260192

ביום 06/11/2019 האריך מנהל הקרן את המועדים המקוריים שהיו קבועים בפרסום המכרז. רצ"ב קישור לדיווח https://maya.tase.co.il/reports/details/1261545

ביום 05/01/2020 דיווח מנהל הקרן על דחייה בקבלת ההחלטה על הזוכה ליום 20/01/2010 ובפרסום הזוכה במכרז ליום 15/02/2020. רצ"ב קישור https://maya.tase.co.il/reports/details/1272750

 

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)