בזמן שממשלות, תאגידים וחברות מאוימים על ידי האקרים על בסיס יומיומי ומתקפות סייבר ניצבות בראש רשימת האיומים הגלובליים, תעשיית הסייבר ממשיכה לשמור על אטרקטיביות השקעה.
תעשיית אבטחת הסייבר נאמדה בכ-118 מיליארד דולר בשנת 2018. לפי התחזיות של ארגון Mordor Intelligence, התעשייה צפויה יותר מלהכפיל את שוויה עד שנת 2024, לכ-268 מיליארד דולר – המשקפים צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR) של 14.5%. להערכתנו, הזינוק הצפוי בשווי תעשיית אבטחת הסייבר ינבע, בין היתר, מהטמעת טכנולוגיות ענן, גידול במכשירי IoT, וכן גידול בדרישות הרגולטוריות מהחברות וארגונים להתמודדות עם מתקפות סייבר ושמירה על מאגרי הנתונים.

השימוש בטכנולוגיית ענן בארגונים, יגדיל את הביקוש לפתרונות אבטחת ענן

הגידול במספר הארגונים העושים שימוש בטכנולוגיות ענן מעלה בחדות את המודעות והצורך להגנה מפני איומי סייבר. תחום הענן כולו מוערך כיום בכ-190 מיליארד דולר. אנו מעריכים כי אסטרטגיית שימוש בטכנולוגיית ענן בקרב חברות יגדיל את הביקוש לפתרונות אבטחה מפני מתקפות סייבר בהיקף של כ-12 מיליארד דולר עם צפי לצמיחה מידי שנה בכ-25% עד שנת 2023.

תחום ה-IoT אחד ממנועי הצמיחה של תחום הסייבר

המהפכה שתחולל טכנולוגיית ה-5G, הדור החדש של הרשתות הסלולריות, צפויה להאיץ, בין היתר, את השימוש ב-IoTי (IoT – Internet of Things) ולהגדיל את הביקוש להגנה על מוצרים אלה מפני מתקפות סייבר. מספר המכשירים המחוברים לרשת יגדל מדי שנה, מכ-7 מיליארד כיום לכ-75 מיליארד מכשירים מחוברים עד שנת 2025,שבניהם מכשירים לבישים, טלפונים סלולאריים, צעצועים, רכבים אוטונומיים ועוד – מה שהופך את תחום ה-IoT לאחד ממנועי הצמיחה של תעשיית הסייבר. תחום אבטחת ה-IoT צפוי לגדול מדי שנה בשיעור ממוצע של כ-30%, צמיחה שתישען על ההאצה במספר המכשירים המחוברים לרשת וריבוי ההתקפות הצפוי על מכשירים אלה.

הרגולציה מתהדקת והחברות נדרשות ליישר קו

כאמור, כמות המידע שנאספת על גולשים ברשת ואחסונו בשרתים ובענן גדל בהתמדה ולשם כך הרגולטורים הטילו על החברות תקנות מחמירות למנגנוני אבטחת סייבר. תקנות אלה, כמו למשל תקנות הגנת הפרטיות באירופה – GDPR, מעלים את הביקוש לפתרונות הגנת המידע (Data Protection Market).
התקנות המחמירות של ה-GDPR באירופה מהוות את עיקר הצמיחה. לפי תקנות אלה, חברה שמאחסנת בשרתיה נתונים אודות תושב אירופאי או שיש לה קשר כלשהו לאירופה, לרבות מיקום השרתים או שירותי הענן שלה, מחויבת לעמוד בכללי הגנת הפרטיות באירופה. כלומר על חברות אלו חלה חובה לאבטח את המערכות והשרתים שלהן בהתאם לדרישות, אחרת הן ייקנסו או ייתבעו על ידי הרשויות האירופיות, דבר שצפוי להגדיל את הביקוש לפתרונות אבטחת מידע. בנוסף, גופים פיננסיים הגדילו משמעותית את המשאבים שהם משקיעים באבטחת המידע ובהטמעת טכנולוגיות ניטור והגנה. הסיבה לכך היא כי ההערכה שמתקפות סייבר מהוות את הסיכון הגבוה ביותר למערכת הבנקאות, אף יותר מסיכוני רגולציה, כפי שעלה מסקר הסיכונים של הפיקוח על הבנקים בישראל. לכן, ובכדי לעמוד בכללי הרגולציה, ענקיות הפיננסים משקיעות סכומי עתק מדי שנה בפתרונות אבטחת סייבר.

בשורה התחתונה

לפי התחזיות של ארגון Mordor Intelligence, עד שנת 2024 תעשיית אבטחת הסייבר תיהנה מצמיחה שנתית ממוצעת של 14.5% לכ-268 מיליארד דולר, שתישען בין היתר על הצורך לעמוד בכללי הרגולציה, הטמעת טכנולוגיות ענן וההאצה במספר המכשירים המחוברים לרשת.

 

הסקירה הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע"מ ("מגדל”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד פרסומה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הנמען. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או ללקוחותינו ו/או לחברות מקבוצת מגדל שוקי הון עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל.  לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/fundsdisclosure/. התאגידים הקשורים למגדל והנכסים הפיננסיים שלמגדל יש זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מגדל בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מגדל כל חובה להודיע על שינוי כאמור. יצוין, כי התאגיד הקשור למגדל – מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינו עוסק בייעוץ השקעות.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)