אפיק ההשקעה הרלוונטי למי שצופה שההתאוששות הכלכלית תימשך

במבט לאחור על שנת 2020, נראה כי הענף שחווה את השנה המאתגרת ביותר הוא ענף הקמעונאות, וכנגזרת גם ענף הנדל"ן המסחרי (מרכזי הקניות בהן ממוקמות הרשתות הקמעונאיות השונות). עקב הסגרים והגבלות התנועה על קהל הצרכנים, חנויות נותרו סגורות למבקרים במשך חודשים ארוכים, וכמוהן גם הקניונים ומרכזי הקניות. לאור זאת, בעלי שטחי מרכזי הקניות בארה"ב (בדומה לשאר חלקי העולם) חוו קשיים בגביית שכירויות שוטפות ונאלצו להגיע להסדרים שיאפשרו פריסת חוב שתאפשר לקמעונאים להמשיך להתקיים. בחלק מהמקרים הם אף נאלצו לוותר על חלק מהסכום הנקוב בחוב.

אלא שמרכזי הקניות הפתוחים (Shopping Centers) פחות נפגעו מההגבלות. מיקומם באוויר הפתוח אפשר להם למשוך קהל צרכני רב, שעד לפני הקורונה נטה ללכת יותר לקניונים הסגורים (Regional Malls). בנוסף, מרכזי קניות רבים מאופיינים בשוכרי עוגן גדולים, כגון רשתות הענק וול מארט, קוסטקו וטארגט. רשתות אלה נחשבות עסק חיוני, ועל כן הן נותרו פתוחות גם במהלך הרבעון השני של 2020 (שיא תחלואת הקורונה). מגמה זו סייעה למרכזי הקניות לשמור על שיעור גבייה גבוה של כ-75%. בנוסף, מרכזי קניות רבים השכילו להקצות את שטחי המסחר הפנויים שלהם לטובת נקודות איסוף ושילוח לחברות צד שלישי – שכידוע נהנו מהאצת השימוש במסחר מקוון זמן הקורונה – ובכך יכלו גם להתמודד עם הדומיננטיות של אמזון.

על אף הקשיים הרבים שמרכזי הקניות נאלצות להתמודד עמם, קרנות הריט בארה"ב – שמפעילות מרכזי קניות ברחבי היבשת – דווקא צולחות את האתגרים. זאת, באמצעות גלגול התחייבויות והלוואות שהן נטלו בשיעורי מימון סבירים (שנגזרים משיעורי הריבית הנמוכים בשווקים ותכנית רכישות האג"ח בידי הפד). ברשימת הנהנים מהצלחתן של קרנות אלה נמצא גם הציבור האמריקאי. בארה"ב, מרכזי הקניות רבים נמצאים בבעלות הציבור, שמחזיק בהם דרך קרנות ריט (Real Estate Investment Trust). קרן ריט, נזכיר, מחויבת להשקיע לפחות 75% מנכסיה בנדל"ן, לחלק למשקיעיה לפחות 90% מרווחיה כדיבידנד ושיהיו לה לפחות 100 בעלי מניות. מטרתה היא לאפשר לציבור להשקיע בנכסי נדל"ן (מסחרי, משרדי ומגורים) בצורה פשוטה וקלה, "לדלג" על הליכים משפטים, בירוקרטיים ורגולטורים, ולהנגיש גם לאזרחים עם הון נמוך יחסית חשיפה לפורטפוליו נכסים רחב ומגוון. ואכן, על פי נתוני רשות המיסים האמריקאית, קרוב ל-90 מיליון אזרחים אמריקאים מושקעים כיום בקרנות ריט בהיקף של 2-3 טריליון דולר, הן באופן ישיר והן באמצעות קרנות הפנסיה שלהם.

לצד יתרונות פיננסיים, מה שעוד סייע לקרנות הריט להפגין חוסן הוא קצב החיסונים המהיר של האמריקאים וצימאונם לחזור לשגרה. כפי שמרכזי הקניות היו מהראשונים לסבול מהשלכות נגיף הקורונה, כך הם גם נהנו מקצב התחסנות האוכלוסייה בארה"ב (נכון לסוף יולי למעלה ממחצית האוכלוסייה התחסנה בשתי מנות). בנוסף, ארה"ב לומדת לחיות לצד הקורונה ולחזור לשגרת החיים, כשברקע צרכנים רבים חסכו כספים במהלך השנה וחצי האחרונות (בעקבות הפחתה בגלל הנסיבות בבילויים וחופשות, וכן בגלל הצ'קים הישירים שהממשל רשם לטובת כלל האזרחים בצורה רוחבית).

המגמות הללו, שנשענות גם על התאוששות הכלכלה האמריקאית, משתקפות בביצועיהן של קרנות הריט. כך למשל, בדוחותיה הכספיים של קרן Kimco Reality – אחת מקרנות הריט הגדולות בעולם המפעילה כ-400 מרכזי קניות ברחבי ארה"ב. הקרן ניפצה את התחזיות המוקדמות בשורת ההכנסות ושורת הרווח, ואף העלתה את תחזיותיה להמשך שנת 2021. זאת, לאחר שמנכ"ל החברה דיווח שנפח תנועת הצרכנים במרכזי החברה חזרו לתקופות השיא טרום הקורונה במהלך שנת 2019 – הרבה לפני מה שהוא צפה, לטענתו.

לסיכום, אנו מעריכים שהקורונה לא תיעלם מעולמנו במהרה, אבל שהעולם ילמד לחיות לצדה מבלי לחזור לסגרים והגבלות תנועה קיצוניות. לכן, קרנות הריט בארה"ב מהוות אפיק השקעה הרלוונטי למי שצופה שההתאוששות הכלכלית תימשך. הן גם מתאימות למשקיעים המבקשים להיחשף לחברות המתאפיינות בתשואת דיבידנד גבוהה ביחס למדד ה-s&p 500: תשואת הדיבידנד בקרן Agree Reality, למשל, היא 3.65%; קרן Simon Property עם תשואת דיבידנד של 4.14% ואילו קרן וSprit Reality Capital מציגה תשואת דיבידינד של קרוב ל-5% .

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי (לרבות תשואה עודפת) ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ ("מנהל התיקים") ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בסקטורים ו/או בתחומים הנזכרים בה ו/או אחזקות בנכסים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים אלה, וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחומים ו/או בסקטורים הנזכרים בסקירה, אשר השקעותיהם יכללו ניירות ערך/נכסים פיננסיים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים הנזכרים בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים ו/או לסקטורים הנזכרים במסמך זה או למדדים ו/או סקטורים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת, ואין כל הכרח כי המגמות המתוארות בסקירה לגבי הסקטורים ו/או התחומים ו/או ניירות הערך ו/או המכשירים הפיננסיים הנזכרים בסקירה, תימשכנה בעתיד. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את המידע ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)