עקום התשואות הופך תלול והבנקים נהנים מתזרימי מזומנים 

נגיף הקורונה הביא עימו נזקים בריאותיים וחברתיים ולצידם גם נזק כלכלי כבד. בארה"ב, אשר נחשבת בעיני רבים כמובילת כלכלת העולם, שיעורי האבטלה נסקו לרמות שיא, המוני עסקים קטנים נאלצו לפשוט רגל ושרשראות ייצור ואספקה נפגעו קשות. אלא שבניגוד למשברים קודמים כדוגמת הסאב פריים, נראה כי הקורונה לא הצליחה לפגוע באיתנותם של הבנקים הגדולים בארה"ב, שהציגו יציבות פיננסית איתנה, כריות מזומנים והון עצמי מספק.

שנת 2020 היתה רצופת אתגרים גם למגזר הפיננסי, והדוחות הכספיים השנתיים שפרסמו עד כה חלק מהבנקים הגדולים משקפים היטב את השונות הגדולה בין הרבעונים השונים. כך למשל, בעוד שתוצאות הרבעון השני שיקפו את אי הוודאות הגדולה לגבי משבר הקורונה (כלומר הפרשות גדולות להפסדי הלוואות ולחובות מסופקים), ברבעונים השלישי והרביעי החרדה פחתה. זאת, כשברקע הממשל האמריקאי החל בתהליך חיסון האוכלוסייה נגד הקורונה ובהענקת חבילות תמריצים נדיבות. בראשן עומדת תכנית בהיקף 1.9 טריליון דולר של הנשיא החדש ג'ו ביידן ושרת האוצר ג'נט ילן, אשר הגדילה את מענקי הממשל לאזרחים מ-600 דולר ל-2,000 דולר סה"כ.

בהסתכלות על תוצאות הבנקים ברמה השנתית, אמנם בשנת 2020 ההכנסות של החטיבות הקמעונאיות של הבנקים J.P Morgan, Citibank ו- Wells Fargoירדו ב-8%, 14% ו-5% בהתאמה, אך ברבעון האחרון שלושתם הכו את תחזיות האנליסטים המוקדמות בשורת הרווח הנקי. גם הצפי קדימה נראה מעודד יותר מהרבעונים הקודמים: Citibank, למשל, ביסס את תחזית ההלוואות שלו לפני שלושה חודשים על בסיס נתוני צמיחה שלילית של 5.1% בשנת 2020 ושיעור אבטלה של 6.6% בממוצע במשך השנתיים הבאות. כעת ,הבנק עדכן את התחזית שלו כלפי מעלה לירידה של 4% בתמ"ג ושיעור אבטלה של 6.1% בלבד. התחזיות המעודכנות עזרו לבנקים הגדולים לשחרר יתרות אשראי בהיקף מיליארדי דולרים אשר היו מיועדים לכיסוי הפסדי קרדיטים פוטנציאליים – ותרמו רבות לרווחיות הבנקים במהלך הרבעון האחרון. מלבד זאת, רווחיות חטיבות הבנקאות להשקעה של J.P Morgan עלתה ברבעון הרביעי ב-82% וב-Citigroup  ב-27% (ביחס לרבעון המקביל ב-2019) בזכות גאות בהנפקות ובגיוסי הון של חברות, ובעיקרן חברות צ'ק פתוח (SPAC) שהביאו לעלייה של יותר מ-80% בעמלות החיתום בשני הבנקים הללו.

הבנקים עומדים במבחני הלחץ ומוכנים לתרחישי קיצון

התוצאות והביצועים של הבנקים בארה"ב נשענים ברובם על הפקת לקחים ממשבר הסאב פריים. אחד מהם הוא "חוק הדוד פרנק" – חוק שהקונגרס האמריקאי העביר בשנת 2010 ומחייב את הבנקים להגדיל את יחס הלימות ההון ואת רזרבות המזומנים שלהם למקרה ויהיה ביקוש למשיכות כספים רבות ע"י הציבור. בנוסף, הבנקים הגדולים ששווי נכסיהם גדול מ-50 מיליארד דולר מחויבים לעבור "מבחני לחץ" של הפדרל ריזרב – מבחנים שבוחנים את מוכנות הבנקים למשברים כלכליים עתידיים. בנק שלא יעבור את מבחני הלחץ, לא יוכל להגדיל את חלוקת הדיבידנדים לבעלי המניות או לאשר תכניות רכישת מניות (Buy Back).

במהלך חודש דצמבר פרסם הפד את תוצאות מבחני הלחץ שערך לאחרונה לבנקים. התוצאות היו מעודדות והצביעו על מוכנות מספקת של הבנקים לקראת ותוך כדי מגפת הקורונה. הפד הודיע שכלל המאזנים של 34 הבנקים שנבחנו נותרו חזקים מספיק בכדי לשרוד את המשך המשבר הכלכלי. גם בתרחיש קיצוני של שיעור אבטלה דו ספרתי בסוף שנת 2021 והאטה כלכלית עולמית חדה, יחס ההון הכולל של הבנקים ירד לפי התחזיות מ-12.2% ל-9.6%, גבוה משמעותית מהדרישה המינימלית של 4.5%.

יחד עם זאת, הפד ציין שעדיין ישנה אי וודאות גדולה לגבי משך הזמן של המשבר הנוכחי והבנקים עדיין עלולים לספוג הפסדים מצרפיים של יותר מ-600 מיליארד דולר. על רקע זה החליט הפד להתיר לבנקים הגדולים לבצע רכישות Buy Back  (לאחר איסור של חצי שנה), אך בסכום מוגבל ומוסכם לפחות עד סוף הרבעון הראשון 2021. המשמעות היא שבאופן עקרוני, הבנקים יוכלו לעת עתה לחלק דיבידנדים ולבצע רכישת מניות עצמאיות עד לגובה הרווח הרבעוני הממוצע שלהם בארבעת הרבעונים האחרונים. הבנק הראשון שניצל את ההצלחה במבחן הלחץ הוא JP Morgan, שהודיע על תכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות בגובה 30 מיליארד דולר.

הבנקים ידועים ככאלה שנהנים מסביבת ריבית עולה. על אף שטווח ריבית הפד עומד כעת על 0%-0.25%, והבנק המרכזי כבר הודיע יותר מפעם אחת שסביבת הריבית הנמוכה תישאר איתנו לתקופה ארוכה, או לפחות עד לאחר שיתייצבו נתוני תביעות דמי האבטלה ושיעור התעסוקה וכאשר אינפלציית הליבה תעלה למעל יעד הפד (2%) למשך תקופה מספקת. ואולם, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2021 עקום התשואות של אג"ח ממשלת ארה"ב נהפך לתלול ביותר בארבע שנים האחרונות, כלומר הפער תשואות האג"ח הארוכות לקצרות גדל, וזאת כנראה כחלק מציפייה להתאוששות כלכלת ארה"ב. תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עמדו ב-19.2.21 על 1.34%, לעומת 0.65% בלבד באמצע 2020. ככל שתלילות העקום תמשיך לגדול, כך יוכלו הבנקים ליהנות ממרווחי אשראי גדולים יותר וליהנות מרווחים ותזרימי מזומנים בריאים עוד יותר.

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות למנהל התיקים ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בנכסים המוצגים בה ו/או אחזקות בנכסים המפורטים בסקירה. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, מסמך זה ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)