סין צפויה להמשיך ולחלוש על למעלה ממחצית שוק המסחר המקוון העולמי

בעוד שברחבי העולם ממשיכים להתמודד עם אתגרי הקורונה, הכלכלה הסינית צמחה ברבעון הראשון של 2021 ב-18.3% (לעומת התקופה המקבילה אשתקד). שיעור צמיחה זה הוא הגבוה ביותר מאז החלה סין לפרסם את הנתון ב- 1992.

הצמיחה של הכלכלה הסינית מאפשרת לה לשמור על מעמדה כמובילת שוק המסחר האינטרנטי העולמי. זאת, על רקע שילוב של מעמד ביניים צרכני עם שאיפה לעצמאות בפיתוח וייצור טכנולוגיות ומובילותן של חברות מסחר מקוון סיניות.

בעשור האחרון, מתוך כל 2 דולר שהוקצבו להשקעות חדשות, דולר אחד זרם לאסיה ו-1 מתוך 3 דולרים לסין (לפי חברת המחקר McKinsey). מגמה זו הובילה לכך שבמדינות כמו סין והודו, שהיו בעברן הלא רחוק מדינות יצרניות בעיקר, צמח בשנים האחרונות מעמד ביניים חדש שהפך אותן לאחד ממרכזי הצריכה העולמיים – סטטוס שעד לא מזמן היה מזוהה בעיקר עם מדינות המערב. סין, נזכיר, גם פרסמה לפני כ-5 שנים תכנית בשם "Made in China 2025", במסגרתה היא שואפת להשיג עד 2025 עצמאות בפיתוח וייצור טכנולוגיות שונות.

על פי התחזיות, סין צפויה להמשיך ולחלוש על למעלה ממחצית שוק המסחר המקוון העולמי (52.1%). למרות הקורונה, המסחר המקוון בסין שמר על יציבות בשנת 2020. הצמיחה בשנה שעברה הייתה נמוכה ב-20% מהציפיות, והסתכמה ב-2.164 טריליון דולר. תחזיות הצמיחה ל-2021 עומדות על 18.5% – שיעור נמוך מזה שנרשם אשתקד, אך זהו עדיין שיעור הצמיחה השמיני המהיר ביותר בעולם.

"שלוש הגדולות" צפויות להמשיך לשלוט

החברות Alibaba, Pinduoduo ו- JD.com – המכונות גם "שלוש הגדולות" יתפסו השנה 77.2% מנתח שוק המסחר המקוון הסיני. Alibaba אמנם חתמה שנה מאכזבת, לאחר שב-2020 חלקה בשוק המסחר המקוון בסין ירד לראשונה מתחת ל -50%, אך היא נותרה שחקנית המסחר המקוון הגדולה בעולם מבחינת מכירות. את הרבעון השני של 2021 חתמה Alibaba עם גידול של 34% בהכנסות (בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) וגידול של 45 מיליון לקוחות. נכון לסוף יוני 2021 מספר לקוחות החברה עמד על כ-1.2 מיליארד, מהם 912 מיליון לקוחות בסין ו-265 מיליון לקוחות ביתר חלקי העולם.

בהשוואה ל- Alibaba, החברות Pinduoduo ו- JD.com צומחות הרבה יותר מהר: הצפי הוא שבשנת 2021 Pinduoduo תצמח לנתח של 13.2% ו- JD.com ל-16.9%.

ברבעון השני של השנה מכירות Pinduoduo זינקו ב-89% ל-3.6 מיליארד דולר, והרווח הנקי הסתכם ב-370 מיליון דולר. ענקית המסחר המקוון הסינית הכריזה שתתרום 1.5 מיליארד דולר מרווחיה לצדקה, מה שהוביל לכך שמניותיה קפצו בוול סטריט ב-15% ביום שלישי (25.8.12), והשלימו עלייה של 28% בחמישה ימי מסחר.

JD.com היכתה את התחזיות עם עלייה של ב-26% בהכנסות, שהסתכמו בכ-39 מיליארד דולר. במהלך הרבעון החברה הוסיפה 32 מיליון משתמשים לקהל לקוחותיה.

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי (לרבות תשואה עודפת) ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ ("מנהל התיקים") ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בסקטורים ו/או בתחומים הנזכרים בה ו/או אחזקות בנכסים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים אלה, וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחומים ו/או בסקטורים הנזכרים בסקירה, אשר השקעותיהם יכללו ניירות ערך/נכסים פיננסיים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים הנזכרים בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים ו/או לסקטורים הנזכרים במסמך זה או למדדים ו/או סקטורים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת, ואין כל הכרח כי המגמות המתוארות בסקירה לגבי הסקטורים ו/או התחומים ו/או ניירות הערך ו/או המכשירים הפיננסיים הנזכרים בסקירה, תימשכנה בעתיד. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את המידע ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)