נראה כי הקורונה לא הצליחה לפגוע באיתנות הבנקים הגדולים בארה"ב

 

שנת 2020: מחוסר וודאות לאופטימיות

נגיף הקורונה הביא עימו נזקים בריאותיים וחברתיים ולצידם גם נזק כלכלי כבד. בארה"ב, הנחשבת בעיני רבים כמובילת כלכלת העולם, שיעורי האבטלה נסקו לרמות שיא, המוני עסקים קטנים נאלצו לפשוט רגל ושרשראות ייצור ואספקה נפגעו קשות. אלא שבניגוד למשברים קודמים, דוגמת הסאב פריים, נראה כי הקורונה לא הצליחה לפגוע באיתנות הבנקים הגדולים בארה"ב – שהציגו יציבות פיננסית איתנה, כריות מזומנים והון עצמי מספק.

שנת 2020 היתה רצופת אתגרים גם למגזר הפיננסי: בעוד שתוצאות הרבעון השני שיקפו את אי הוודאות הגדולה לגבי משבר הקורונה (כלומר הפרשות גדולות להפסדי הלוואות ולחובות מסופקים), ברבעונים השלישי והרביעי החרדה פחתה. זאת, כשברקע הממשל האמריקאי החל בתהליך חיסון האוכלוסייה נגד הקורונה ובהענקת חבילות תמריצים נדיבות. בראשן, עומדת תכנית בהיקף 1.9 טריליון דולר של הנשיא החדש ג'ו ביידן ושרת האוצר ג'נט ילן, אשר הגדילה את מענקי הממשל לאזרחים מ-600 דולר ל-2,000 דולר סה"כ.

דוחות כספיים: תוצאות חזקות בשני הרבעונים הראשונים של השנה

עונת הדוחות של הרבעון הראשון לשנת 2021 היתה מוצלחת מאוד לבנקים האמריקאים, שהצליחו להכות את התחזיות המוקדמות. זאת, במקביל להתאוששות הכלכלה האמריקאית והגידול באשראי בעקבות כך. מורגן סטנלי, למשל, יותר מהכפיל את הרווח הנקי שלו בהשוואה לרבעון הראשון של 2020 וההכנסות שלו זינקו ב-60% לשיא רבעוני.  גם גולדמן זאקס היכה את תחזיות השוק לרבעון הראשון של השנה, והציג ביצועים חזקים – הודות לבנקאי ההשקעות וסוחרי המניות של הבנק. בנק אוף אמריקה הכפיל את הרווח הנקי ברבעון הראשון ל-8.1 מיליארד דולר (או 86 סנט למניה).

הרבעון השני של הבנקים היה אף טוב יותר מהרבעון הראשון, כשהשורה התחתונה שלהם מחולקת לשניים: עמידה במבחני הלחץ של הפד וביטול מחיקות אשראי שנמחק בשיא משבר הקורונה. בעניין זה, וולס פארגו שחרר 1.6 מיליארד דולר להפסדי הלוואות שהפריש בשנה שעברה, וזאת הודות לשיקום המתמשך ממגפת הקורונה. בתוך כך, הבנק עקף את התחזיות המוקדמות בדומה לבנקים השונים. ג'יי.פי מורגן, הבנק הגדול בארה"ב, רשם ברבעון השני של 2021 זינוק של 153% ברווח הנקי, שהסתכם ב-11.9 מיליארד דולר, לעומת 4.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2020.

אחת הסיבות שג'יי.פי מורגן ובנקים אחרים נהנו מגידול ברווח הנקי היתה הפרשה גדולה לטובת הפסדים על הלוואות שרשמו שנה קודם לכן, עם פרוץ משבר הקורונה. מאחר שרבים מההפסדים האלה לא התגשמו – כי אנשים פרעו את ההלוואות במועדן – הבנק רשם תוספת של 2.3 מיליארד דולר לרווח הנקי ברבעון האחרון.

גולדמן סאקס, בנק ההשקעות הידוע, היכה גם הוא את התחזיות ברבעון השני של 2021, עם רווח נקי של 5.35 מיליארד דולר (לעומת 197 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020). הרווח למניה עמד על 15.02 דולר למול תחזית ל-10.25 דולר. הכנסות הבנק עלו ב-15.7% – גם הן מעבר לתחזיות – והסתכמו בכ-15.39 מיליארד דולר.

רווחים יוצאי דופן

צמיחה של 148% ברווחי סקטור הפיננסים בארה"ב (בהשוואה לרבעון המקביל שנה שעברה)

(מקור: BLOOMBERG, 15.8.21)

גם הרווח המצרפי של סקטור הפיננסים הפתיע והיה גבוה ב-26% מהצפי

(מקור: BLOOMBERG, 15.8.21)

עמדו במבחני הלחץ

ב-1.7.21 ערך הבנק המרכזי בארה"ב 'מבחני לחץ' ל-23 הבנקים הגדולים (בחינת אופן התמודדות של המערכת הבנקאית עם תרחישי קיצון). לאור התוצאות, החליט להסיר הבנק המרכזי להסיר את ההגבלות שהתקין במהלך שיא המשבר. החל מה-25.6.21 ניתן לבנקים, לפחות באופן זמני עד להחלטה אחרת, לחלק דיבידנדים (מינואר 2021 הותר להם לבצע רכישה עצמית של מניות אחרי חצי שנה של איסור). מורגן סטנלי הוביל את הבנקים בארה"ב בהעלאת החלוקה למשקיעים, באמצעות הגדלת דיבידנדים או הודעה על תוכניות לרכישה חוזרת של מניות. זאת, לאחר שצבר כמות מזומנים שאפשרה לו לעמוד בקלות בדרישות ההון של הפדרל ריזרב.

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

 

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי (לרבות תשואה עודפת) ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ ("מנהל התיקים") ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בסקטורים ו/או בתחומים הנזכרים בה ו/או אחזקות בנכסים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים אלה, וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחומים ו/או בסקטורים הנזכרים בסקירה, אשר השקעותיהם יכללו ניירות ערך/נכסים פיננסיים המשתייכים לתחומים ו/או לסקטורים הנזכרים בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים ו/או לסקטורים הנזכרים במסמך זה או למדדים ו/או סקטורים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת, ואין כל הכרח כי המגמות המתוארות בסקירה לגבי הסקטורים ו/או התחומים ו/או ניירות הערך ו/או המכשירים הפיננסיים הנזכרים בסקירה, תימשכנה בעתיד. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במסמך זה, אם יגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את המידע ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)