ליהנות מהגאות בשוק הנדל"ן למגורים בלי לרכוש ישירות נכס בארה"ב

נדל"ן למגורים בארה"ב הפך בשנה החולפת לאחד המצרכים המבוקשים והחמים. המחיר החציוני של בית בארה"ב הגיע לכמעט 375 אלף דולר נכון לסוף הרבעון השני של 2021, המהווים עלייה של 16.2% ביחס לרבעון המקביל ב-2020 ועלייה של 4.5% מתחילת השנה. ישנן מגוון סיבות לזינוק במחירים, אולם מרביתן נשענות על השפעות נגיף הקורונה: יש כאלו שהסגרים הובילו אותם לרכישת נכסים עם חלל גדול יותר הכולל או מרפסות או חצר; עובדים רבים שעברו לעבוד מהבית ורצו להוסיף פינת עבודה או משרד; רוכשים שחסכו כספים הודות לירידה בהוצאות על בידור וחופשות ובזכות הצ'קים שניתנו לאזרחים כסיוע מהממשל. לכך יש להוסיף את סביבת הריבית הנמוכה, שהביאה את ריבית המשכנתאות הממוצעת בארה"ב לשפל הסטורי של 2.79% – המאפשרת לרוכשי הבתים ליהנות ממימון זול.

במקביל, גם מחירי השכירויות בארה"ב נמצאים בגאות. אם במהלך שנת 2020 משכירי הדירות באו לקראת השוכרים באמצעות הורדות מחירים, פריסת תשלומים ואף כמה חודשי שכירות ללא עלות, הרי שברבעונים האחרונים התמונה השתנתה לגמרי.

שכר הדירה החציוני הלאומי בארה"ב עלה במחצית הראשונה של 2021 ב-11.4%, לעומת עלייה של 3.3% בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. התאוששות שוק העבודה האמריקאי מגדילה את הוודאות בקרב השוכרים ומחזירה לשוק השכירות יותר ויותר צעירים שעוזבים את בית הוריהם. מגמה נוספת שתורמת להתחממות שוק הדיור למגורים בארה"ב הוא השינוי בשיעור האבטלה, שבחודש אוגוסט ירד ל5.2% – רמתו הנמוכה ביותר מאז פרוץ משבר הקורונה (לעומת 14.7% בתחילת המגיפה). במקביל, גם השכר הממוצע במשק האמריקאי מתאושש.

המחיר החציוני של דירה ב-20 השנים האחרונות (מקור: https://fred.stlouisfed.org)

משקיעים רבים מנסים את מזלם בהשקעה בנדל"ן בארה"ב, בין אם בקניית נכס ישירות או בצורה פאסיבית באמצעות אנשי מקצוע הרוכשים את הנכסים עבורם. אולם אחת הדרכים הפופולריות, הנגישות ואולי אף הפשוטות ביותר, היא השקעה דרך קרנות ריט – Real Estate Investment Trust. קרן הריט היא בעצם צורת התאגדות משפטית, המחויבת להשקיע לפחות 75% מנכסיה בנדל"ן ולחלק למשקיעיה לפחות 90% מההכנסה כדיבידנד. קרן כזו מאפשרת להיחשף לפורטפוליו רחב של נכסים ב"קליק אחד" וליהנות מעליית ערך הונית באמצעות שערוכים/מימושי נכסים ברווח ככל שיהיו כאלה, וכן ליצור תזרים שוטף שנגבים כדמי שכירות. קרן ריט חוסכת למשקיע את הזמן הנדרש בלימוד חקר שוק, הוצאות ומשאבים בענייני מקרקעין ודינים משפטיים, בטיפול השוטף בנכסים, בחיפוש אחר השוכרים המתאימים ביותר ובגביית דמי השכירות.

אחת מקרנות הנדל"ן למגורים הגדולות בארה"ב היא AvalonBay Communities, הנסחרת בשווי שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר ומתמחה בניהול נכסי מולטי-פמילי פופולריים בארה"ב. הקרן מתמקדת בבחירת נכסים בערי מטרופולין המאופיינות בצמיחה דמוגרפית גבוהה מהממוצע, שיעור תעסוקה גבוה וייצוג של מגוון ענפים וסקטורים שעובדיהם נהנים משכר גבוה. לקרן למעלה מ-85,000 דירות המפוזרות ברחבי 11 מדינות שונות בארה"ב.

לסיכום, נדל"ן למגורים בארה"ב מסתמן כאחד מאפיקי ההשקעה החמים של שנת 2021. הידע המקצועי שברשותן, פיזור הנכסים הרחב ביותר (שלרוב אינו נגיש למשקיע פרטי) והגמישות הגדולה בנזילות כספי המשקיעים – כל אלה מקנים לקרנות הריט יתרון גדול בהשקעה בסקטור המגורים. לכן,  חשיפה לתחום זה באמצעות קרנות ריט עדיפה, להערכתנו, על קנייה ישירה של נכס בארה"ב.

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות למנהל התיקים ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בנכסים המוצגים בה ו/או אחזקות בנכסים המפורטים בסקירה. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, מסמך זה ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)