מנהיגי העולם לא שכחו את חשיבות המלחמה בהתחממות הגלובלית

בסוף השבוע האחרון נתן נשיא ארה"ב ג'ו ביידן את יריית הפתיחה בקדנציה שלו כמנהיג הברית העולמית למלחמה במשבר האקלים. ביידן אירח וירטואלית כ-40 מנהיגים ברחבי העולם למפגש פסגה וחלקם אף שיגרו הבטחות והצהרות שעשויות למצב את העולם במקום טוב יותר. פסגה זו היתה הכנה גנרלית לוועידת האקלים של האו"ם שתתקיים בחודש נובמבר 21 בסקוטלנד, במטרה להציב את מדינות העולם עם יעדים שאפתניים עוד לפני החלטות רשמיות שיתקבלו באו"ם.

שתי המדינות שנחשבות למזהמות ביותר הן סין וארה"ב. עוד בטרם התחילה הפסגה, נפגש השליח המיוחד של ביידן בנושא האקלים, ג'ון קרי, עם בכירים בשלטון הסיני בעיר שנחאי. שתי המדינות פרסמו הודעה משותפת ומוסכמת לפיה הן יעבדו יחד לקביעת יעדים יותר שאפתניים יותר בכל הנוגע לכמות הפליטות של גזי החממה, וכן שישתפו פעולה לספק השקעות ומימון למדינות מתפתחות, על מנת שיוכלו להסב את כלכלתן לנקייה יותר. בפסגה עצמה התחייבה סין להתחיל להפחית בצריכת הפחם בתקופה שבין 2026 – 2030, ולפני כשנה אף יצא הנשיא הסיני בהצהרה שעד שנת 2060 תהיה מדינתו עם אפס פליטות.

ארה"ב עצמה התחייבה בפסגת האקלים להפחית ב-50% לפחות את פליטות גזי החממה עד לשנת 2030 ואפס פליטה עד לשנת 2050 – היפוך מגמה מתקופת הנשיא הקודם טראמפ שפרש מהסכם פריז וביטל למעלה מ-100 חוקים ותקנות סביבתיים שהקשו על תעשיית האנרגיה המסורתית. יעד שאפתני זה מתיישב היטב עם תכנית התשתיות של ביידן, עליה הרחבנו בסקירתנו הקודמת, שם הוקצו כ-100 מיליארד דולר לשדרוג מערכות ורשת החשמל לתשתיות סולאריות, כ-46 מיליארד דולר לתשתיות מתחום האנרגיה המתחדשת ועוד כ-174 מיליארד דולרי להעברת תעשיית הרכב מסולר ובנזין לחשמל.

לצד ארה"ב וסין, נשמעו בפסגה הצהרת כוונות והבטחות ממדינות נוספות: נשיא ברזיל, ג'איר בולסונארו, התחייב לסיים כריתת יערות בלתי חוקית במדינה עד לשנת 2030 ולהשיג ניטרליות בפליטות הפחמן עד 2050, קנדה התחייבה להפחית את הפליטות ב40%-45% עד לשנת 2030, הודו לא סיפקה יעד פליטות חדש, אך כן התחייבה להתקין 450 ג'יגה וואט של אנרגיה מתחדשת עד שנת 2030, יפן התחייבה לרסן את הפליטות בכ-46% עד לשנת 2030 בהשוואה לרמות ב-2013 ולאפס פליטות עד לשנת 2050 ורוסיה העניקה התחייבות כללית של "הפחת משמעותית" בכמות הפליטות במדינה במהלך שלושת העשורים הקרובים.

מקור: BBC, בתאריך 23.4.21

 

ג'ו ביידן הבין ש-40 המדינות שהשתתפו בפסגה לבדן לא יוכלו להספיק בשביל לעמוד ביעד הגבלת ההתחממות הגלובלית לרף של 1.5 מעלות צלזיוס בלבד. לכן, הוא הודיע שבכוונתו לחדש את השתתפות מדינתו במספר יוזמות בקרב עשרות מדינות מתפתחות, במטרה להגדיל את התקציבים המופנים למחקר, פיתוח ופריסה של ייצור חשמל ממקורות סולאריים, מים ורוח. בנוסף, הנשיא האמריקאי פירט על המספר הגבוה של מקומות העבודה שייווצרו במדינות שיבחרו בהשקעה ומעבר לאנרגיות מתחדשות. גם הפילנתרופ ביל גייטס הבהיר את חשיבות המשך ההשקעה הפרטית והציבורית בטכנולוגיות חדשניות בכדי לעמוד ביעדים השאפתניים שניתנו בפסגה האקלים ולעצור את שינויי מזג האוויר הקטסטרופליים.

לסיכום, הצהרות המנהיגים בפסגת האקלים מלמדות שלמרות 4 שנות כהונתו של דונלד טראמפ במוסד הנשיאות בארה"ב, העולם לא שכח את חשיבות המלחמה בהתחממות הגלובלית. אם יעמדו מנהיגים אלו במילתם, הדבר עשוי להוביל לכך שתעשיית האנרגיה המתחדשת תהיה זו שתעמוד בחזית – והכנסותיה יצמחו בהתאם.

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי למגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ ("מנהל התיקים") ו/או לחברות קשורות אליה ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בסקטור הנזכר בה ו/או אחזקות בנכסים המשתייכים לסקטור זה, וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בסקטור הנזכר בסקירה, אשר השקעותיהם יכללו ניירות ערך/נכסים פיננסיים המשתייכים לסקטור הנזכר בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים ו/או לסקטורים הנזכרים במסמך זה או למדדים ו/או סקטורים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, מסמך זה ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://www.msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)