הכירו את התעשייה שצפויה לחולל מהפכה אנרגטית ואת פוטנציאל ההשקעה העצום שלה

מהי אנרגיה מתחדשת?

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה המופקת ממקורות טבעיים: אור השמש (סולארית), רוח, מים (הידרואלקטרית) ואדמה (גיאותרמית). בניגוד למקורות האנרגיה ה"מסורתיים" – כגון דלק, נפט, פחם וגז – שהמלאי שלהם מוגבל, מקורות האנרגיה הטבעיים אינם מתכלים או מצטמצמים בעקבות השימוש בהם, והם אינם מזהמים את הסביבה.

כיום, כ-19% מסך החשמל בעולם כבר מיוצר ממקורות של אנרגיה מתחדשת, לאור שורה של פריצות דרך טכנולוגיות שהובילו לירידה חדה במחירי עלויות הפקת חשמל ממקורות טבעיים ולהפיכתן של מערכות אגירת אנרגיה מתחדשת ליעילות וזולות יותר, ולאור החשיבות הרבה שרואות מדינות בשמירה על איכות הסביבה.

כיצד הירידות במחירי הנפט ומשבר הקורונה משפיעים על תחום האנרגיה המתחדשת?

להערכתנו, תחום האנרגיה המתחדשת שומר על פוטנציאל ההשקעה העצום גם בעת הנוכחית. מחירי הנפט כיום אינם זולים כפי שהיו בשיא משבר הקורונה (חבית מסוג WTI נסחרת כיום במחיר של 55 דולרים), אך גם כאשר חלו ירידות משמעותיות במחירי חביות הנפט במהלך שנת 2020, הן לא השפיעו על אטרקטיביות האנרגיה המתחדשת. ביצועי מניותיהן של חברות האנרגיה המסורתיות הגדולות וחברות האנרגיה המתחדשת משקפים כי השוק אינו מאמין כי הירידה החדה במחירי הנפט תימשך בטווח הארוך. למעשה, התנודתיות החדה במחירים אלו מקשה מאוד לתמחר כדאיות פרויקטים לטווחים ארוכים הנשענים על מחירי הגז הטבעי או הנפט. פרויקטים של אנרגיה נמשכים לרוב שנים ארוכות, ובמהלך התקופה מחירי הנפט והגז עשויים להשתנות באופן מהותי. מנגד, האטרקטיביות של הפקת אנרגיה ממקורות טבעיים רק עולה עם הזמן, הודות לקיטון מתמשך בעלויות וגידול ביעילות ובתפוקה.

בנוסף, הירידה במחירי הנפט לא משנה את היותו מקור אנרגיה מזהם. המודעות הגוברת לשמירה על הסביבה ועל נזקי האקלים מהווה מנוע צמיחה לתחום האנרגיה המתחדשת, בייחוד לאור הירידה החדה במדדי זיהום האוויר ברחבי העולם בשבועות האחרונים בעקבות הקורונה והצמצום הדרסטי בפעילות מזהמת כגון טיסות, תחבורה ומפעלים תעשייתיים. הקורונה הפכה את איכות הסביבה והאקלים למרוויחים הבלתי צפויים של המשבר (לפחות בטווח הקצר), תוך שהיא מספקת רוח גבית לארגונים הסביבתיים השונים להגביר את פעילותם ואת הלחצים בנושא. הקורונה גם עשויה להעניק למדינות ולאנשים פרטיים תמריצים נוספים להעדפת אנרגיה שאינה מזהמת, ובראשם עצמאות אנרגטית ארוכת טווח.

ירידה חדה בעלויות הפקת חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים הקפיצה את היקפי השימוש בהם (מקור: S&P Global)

מדוע הצמיחה בתעשיית האנרגיה המתחדשת צפויה להימשך?

תעשיית האנרגיה המתחדשת נתפסת בעיני רבים כבסיס למערכת כלכלית גלובלית חדשה וכמנוע למהפכה אנרגטית עולמית. בהתאם, תעשייה זו מרכזת סכומים גדולים מאוד: רק ב-2019 סך ההשקעות העולמי באנרגיות מתחדשות הסתכם בכ-282 מיליארד דולר ועד שנת 2025 שווי השוק של התעשייה, שנאמד כיום בלמעלה מטריליון דולר, צפוי לצמוח לכ-1.5 טריליון דולר. בנוסף, מקורות אנרגיה מתחדשת צפויים יותר מלהכפיל את חלקם בתעשיית ייצור החשמל ולצמוח לכ-38% עד שנת 2050, על חשבון חלקם של שאר מקורות האנרגיה (שצפוי לרדת, למעט גז טבעי שחלקו צפוי להישאר ללא שינוי).

לפי ה-EIA, עד שנת 2050 צפוי גידול של 50% בצריכת האנרגיה העולמית. הדבר יביא לעלייה של כ-80% בייצור החשמל, כאשר מקור האנרגיה הצומח ביותר יהיה אנרגיה מתחדשת. לפי התחזיות, צריכת האנרגיה המתחדשת ברחבי העולם צפויה לעלות בכ-3.1% מדי שנה (בעוד שנפט, פחם וגז טבעי יגדלו בשיעורים מתונים של 0.6%, 0.4% ו-1.1%, בהתאמה), וחלקה בתעשיית האנרגיה העולמית יגדל כאמור בהיקף משמעותי.

הירידה החדה במחירי עלויות הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת הפכה אותן ליעילות וזולות יותר. המשמעות היא שהמעבר לאנרגיה מתחדשת הפך לתהליך שמתרחש באופן טבעי, בדומה לזה שהתרחש בסוף המאה ה-19 כשבני האדם החליפו את הדלקים הביולוגיים (BioFuel, כגון עץ) בפחם ולאחר מכן באמצע המאה ה-20 עם המעבר לשימוש בנפט וגז.

לצד הפיכתה לכלכלית ואטרקטיבית לשימוש, המעבר לאנרגיה מתחדשת נמצא בראש סדר היום במדינות רבות ברחבי העולם, לנוכח השינויים הקיצוניים במזג האוויר – שהם תוצר של שימוש מתמשך באנרגיות מזהמות. לכן, מדינות רבות כבר חוקקו חוקים ותקנות שמטרתם לתמוך בהגדלת ייצור החשמל מהמקורות המתחדשים ולהקטין את ייצור החשמל מהמקורות המזהמים. המעבר לאנרגיה מתחדשת והאקטיביזם הסביבתי הפכו גם לחלק מסדר היום התקשורתי, על רקע הלחצים הכבדים והמתמשכים שארגוני איכות הסביבה מפעילים בנושא. מזה תקופה שכלי התקשורת מעניקים רוח גבית לטיפול בנושאי הסביבה והאקלים, כמו למשל מגזין "טיים" שבחר בגרטה תונברג –  הנערה השוודית בת ה-16 שהפכה לסמל המאבק בממשלות העולם לצמצום פליטות גזי חממה והמלחמה בהתחממות הגלובלית – כאשת השנה של 2019.

מקורות אנרגיה מתחדשים ימשיכו לצמוח על חשבון מקורות האנרגיה המסורתיים (מקור: EIA)
מקורות אנרגיה מתחדשים ימשיכו לצמוח על חשבון מקורות האנרגיה המסורתיים (מקור: EIA)

מהם מנועי הצמיחה של תעשיית האנרגיה המתחדשת?

שני הסגמנטים הבולטים ביותר בתעשיית האנרגיה המתחדשת הם אנרגיה סולארית ואנרגיית הרוח, שעלויות השימוש בהן ירדו משמעותית: מאז 2010 מחיר הפאנלים הסולאריים נחתך בכ-85% ומחיריהן של טורבינות הרוח צנחו בכ-50%.

ה-EIA (מנהל המידע של משרד האנרגיה בארה"ב) צפה כי השימוש באנרגיה סולארית ורוח במהלך 2020 עתיד לצמוח בכ-17% וכ-14% בהתאמה. כאמור, להערכתנו שני סגמנטים אלה צפויים להמשיך ולהוביל את תעשיית האנרגיה המתחדשת וזאת על רקע השיפור המתמשך בכדאיות הכלכלית שלהם והעובדה שבמרבית האזורים שמש ורוח הפכו למקורות אנרגיה היציבים וכלכליים ביותר לטווח ארוך להפקת חשמל (בהשוואה לכל סוג אחר של אנרגיה לא מתחדשת):

אנרגיה סולארית: אנרגיה זו הופכת את אור השמש לחשמל באמצעות פאנלים סולאריים. הודות לפריצות דרך טכנולוגיות, עלויות הייצור של פאנלים אלה צנחו מכ-66 דולר בשנת 1976 לכ-0.3 סנט בשנת 2018. במקביל, גם מחירי הסוללות שאוגרות את האנרגיה נחתכו בחדות (כ-85%) ויעילות ניצול האנרגיה עלתה בכ-25% – מה שהפך את האנרגיה הסולארית לאטרקטיבית ולאחד ממנועי הצמיחה של תעשיית האנרגיה המתחדשת. חלקה בתעשיית האנרגיה העולמית צפוי לצמוח מכ-2% כיום לכ-18% עד שנת 2050.

אנרגיית רוח: אנרגיה זו מתבססת על הפיכת תנועת הרוח לאנרגיה זמינה. אנרגיה זו מהווה כיום כ-6% משוק ייצור החשמל העולמי. גם השימוש באנרגיית הרוח גדל לאור הירידה בעלויות הפקתה: בשנת 2010 עמדה עלות זו על כ-1 דולר למגה וואט, ובסוף 2018 היא כבר צנחה לכ-0.3 סנט. מגמה זו הובילה לירידות דרמטיות בעלויות ההקמה של פרויקטים מבוססי טורבינות רוח, שירדו בשיעורים חדים של כ-69%-83%.

כאמור, הירידה בעלויות הפקתה הפכה את ההשקעה באנרגיה מתחדשת לאטרקטיבית מבחינה כלכלית כך שכיום גם ההשקעה בתחנות סולאריות ובטורבינות רוח חדשות זולה מהוצאות על תחזוקה שוטפת של תחנות פחם וגז. כדאיות זו משפיעה על ענף האנרגיה כולו: 60% מתחנות האנרגיה שהוקמו בשנת 2019 מתבססות על אנרגיה מתחדשת.

 

אנרגיה סולארית ורוח יניעו את צמיחת תעשיית האנרגיה המתחדשת (מקור: EIA)
אנרגיה סולארית ורוח יניעו את צמיחת תעשיית האנרגיה המתחדשת (מקור: EIA)

היכן תעשיית האנרגיה המתחדשת צפויה לצמוח?

היקף האימוץ של האנרגיה המתחדשת צפוי לצמוח בכל העולם, שכן אין מדובר בשינוי שמתרחש במדינות עתירות שמש, רוח או מים בלבד.

אירופה נחשבת לפורצת דרך בהטמעת אנרגיות מתחדשות, ובעשור האחרון 84% מהגידול בשימוש באנרגיות מתחדשות ברחביה נשען על אנרגיה סולארית ורוח. בכדי שתוכל לעמוד בקצב הפקת החשמל הנוכחי ביבשת, אירופה נדרשת להגדיל את תפוקת החשמל מאנרגיה מתחדשת בכ-18% עד 2030.

להערכתנו ישנן מספר מדינות אשר צפויות להוביל את המשך המהפכה האנרגטית:

קנדה כ-17% מסך החשמל במדינה כבר מיוצר מאנרגיה מתחדשת ובכוונת הקנדים להגדיל סך זה לכ-90% עד שנת 2030; ארה"ב בדומה לשכנתה הקנדית, גם בארה"ב כ-17% מסך החשמל במדינה מיוצר באמצעות אנרגיה מתחדשת (נכון ל-2018) ולפי הערכות, עד 2050 תעשיית האנרגיה הסולארית צפויה לספק כמחצית מהחשמל בארה"ב, אנרגית הרוח תספק כ-25% והאנרגיה ההידראולית (מבוססת מים) תספק כ-19%. למעלה מ-100 ערים ברחבי ארה"ב, לרבות קליפורניה והוואי שטופות השמש שכבר הצהירו כי בכוונתן להעביר את כלל הערים בשטחן לשימוש באנרגיה מתחדשת בלבד; סין נכון ל-2018, היקף החשמל המיוצר מאנרגיה מתחדשת עומד על כ-27% מסך החשמל במדינה, והיא מתכננת כי עד 2030 היקף זה יצמח לכ-35%.

למה כדאי להשקיע בתחום ולמה דווקא עכשיו?

להערכתנו, פוטנציאל ההשקעה באנרגיה מתחדשת הינו עצום. תעשייה זו צפויה לחולל מהפכת אנרגיה עולמית והיא נמצאת בנקודת כניסה אטרקטיבית: הירידה המשמעותית בעלויות הפקת חשמל ממקורות טבעיים הפכה את האנרגיה המתחדשת לאלטרנטיבה זולה, יעילה יציבה וזמינה לביצוע פרויקטים אלו ויצרה שוק כלכלי מתפתח בעל כדאיות השקעה.

בשנה האחרונה חלה נקודת מפנה: הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים הפכה גדולה יותר מהפקת אנרגיה על ידי פחם ולפי התחזיות, עד שנת 2050 צפוי גידול משמעותי בצריכת האנרגיה העולמית ובהיקף ייצור החשמל. משמעות הדבר היא שהאנרגיה המתחדשת תהפוך בהדרגה למנוע הצמיחה של תעשיית האנרגיה העולמית וחלקה בתעשייה זו יותר מיוכפל. להערכתנו, הירידות שהתרחשו במחירי הנפט בשנת 2020 במהלך משבר הקורונה לא השפיעו על אטרקטיביות ההשקעה בתחום האנרגיה המתחדשת. בעוד שמחירי הנפט והגז מתאפיינים בתנודתיות והם עשויים להשתנות באופן מהותי, האטרקטיביות של הפקת אנרגיה ממקורות טבעיים עולה עם הזמן הודות לקיטון בעלויות, גידול ביעילות ובתפוקה והעצמאות האנרגטית.

כמובן שאיננו צופים כי חברות הפחם והנפט ייעלמו, אך להערכתנו היקף הכספים שמושקעים בחברות אנרגיה מבוססת מקורות טבעיים ימשיך לגדול בהתמדה. זאת, על רקע שורה של גורמים אשר מאיצים את קצב האימוץ של האנרגיה המתחדשת, ובראשם הגידול הדראסטי הצפוי בצריכת האנרגיה של האנושות, ההתחממות הגלובלית, הירידה באטרקטיביות ייצור חשמל במודלים הישנים (המבוססים על מקורות אנרגיה מתכלים ומזהמים) והצורך המתגבר למנוע את המשך הנזק הסביבתי החמור שנגרם מהשימוש בהם.

 

לסקירות ומאמרים נוספים בנושאי השקעות לחצו כאן >>

 

קבל הצעה לניהול תיק השקעות
(לבעלי הון פנוי של 300 אלף ₪ ומעלה)

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)

 

אין באמור משום התחייבות או הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או להשגת תשואה כלשהי ו/או רווח כלשהו ו/או מניעת הפסדים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם, והוא אינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות למנהל התיקים ו/או לחברות קשורות אליו ו/או ללקוחותיהם עניין אישי במידע המוצג בסקירה זו, לרבות בנכסים המוצגים בה ו/או אחזקות בנכסים המפורטים בסקירה , וכי מנהל התיקים ו/או חברות קשורות אליו מנהלים ו/או עשויים לנהל מכשירי השקעה בתחום הנזכר בסקירה. תיקי ההשקעות שבניהול מנהל התיקים מושקעים בפועל בניירות ערך ובנכסים ספציפיים, ולא בהכרח נצמדים למדדים הנזכרים במסמך זה או למדדים כלשהם. מסמך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ולא נועד לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. האמור מבוסס על מידע, אשר מנהל התיקים  סבור כי הוא מהימן. עם זאת, לא מנהל התיקים, לא כל מי שפועל מטעמו יכול לערוב לשלמותו או לדיוקו של האמור מסמך. האמור במסמך אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי המסמך ייקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות במסמך נכונות למועד פרסום הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. יודגש כי הערכות מנהל התיקים, המופיעות במסמך זה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה וודאית ואינם בשליטת מנהל התיקים. בנוסף האמור במסמך מתבסס על נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים, ואשר תוכנם לא נבדק באופן עצמאי על-ידי החברה ולפיכך מנהל התיקים אינו אחראי לנכונותם. בסקירה עלולות ליפול טעויות ובמידע המובא בה עשויים לחול שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות במסמך זה לתוצאות בפועל. סקירה זו אינה מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע המובא בה. מנהל התיקים אינו מחויב להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע המובא בסקירה מראש או בדיעבד. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, מסמך זה ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מנהל התיקים. לפירוט על אודות התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שלמנהל התיקים יש זיקה אליהם, ראו את פסקת הגילוי הנאות בקישור הבא : https://msh.co.il/migdal-capital-markets/investment-portfolio-management/full-disclosure/. התאגידים הקשורים למנהל התיקים והנכסים הפיננסיים שיש לו זיקה אליהם עשויים להשתנות מעת לעת, והעדכון על אודות השינוי יופיע באתר האינטרנט של מנהל התיקים בכתובת הנ"ל, וזאת מבלי שתחול על מנהל התיקים כל חובה להודיע על שינוי כאמור.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)