מהפכת הרכבים האוטונומיים עוד רגע כאן

המכוניות האוטונומיות מתקרבות במהירות לחיינו, ועמן המהפכה הצפויה בתעשיית כלי הרכב. המהפכה הטכנולוגית הובילה בשנים האחרונות לירידת מחירים והתייעלות חברות רבות, ותעשיית הרכבים האוטונומיים צפויה ליהנות משינויים אלו. בהתאם, שווי השוק של תעשיית הרכבים האוטונומיים צפוי לצמוח לכ-37 מיליארד דולר בשנת 2023.

Autonomous car market to grow 36% by 2023

The global autonomous car market is expected to grow by 36% and be worth $37 billion by 2023, according to data presented by BuyShares.co.uk The company predicts that 5,4 million cars with at least level 3 autonomy will be on the planet’s roads by then

אפל תציג מכונית אוטונומית ב-2024

אפל "מחייה מחדש"  את פרויקט הרכב האוטונומי וכן תפתח סוללה לרכב שאמורה להגדיל את טווח הנסיעה ולהוזיל עלויות. בשוק מתלהבים – מניית אפל טיפסה ומנגד טסלה צנחה

אינטל היזהרי, קוואלקום נכנסת לשוק הרכב האוטונומי ועשויה לעקוף בסיבוב

ענקית שבבי המובייל השיקה ב-CES את פלטפורמת המחשוב לרכב אוטונומי וחכם שלה. בניגוד לאינטל ואנבידיה המתחרות, כל הפיתוח בוצע על ידה ולא מתבסס על רכישה. בנוסף לחברה יתרון חשוב בזכות היותה יצרנית מוכרת לשבבי תקשורת למכוניות

פולקסווגן מודיעה רשמית על הקמת חטיבה אוטונומית; תתמקד ברכבים שיתופיים

מרכז ראשון של "פולקסווגן אוטונומי" יוקם בגרמניה, ואחריו יוקמו מרכזים בעמק הסיליקון ובסין. החברה תתמקד בפיתוח וייצור מוניות שיתופיות ורכבים שמיועדים לשינוע מטען. היום חשף כלכליסט שב-2022 תתחיל החברה בניסוי בת"א ברכב אוטונומי ללא נהג

ישראל – מגרש המשחקים העולמי של מפתחי הרכב האוטונומי

סביבה טכנולוגית ועסקית משגשגת, לצד רגולציה תומכת, הופכות את ישראל למקום מועדף על חברות הרכב לערוך בו ניסויים בכלי רכב אוטונומיים ■ ראש התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה: "המטרה היא למלא את ישראל בתחבורה אוטונומית, יעילה וחשמלית".

(1) ביום 1.8.20 הועברה פעילות המדדים של BlueStar Global Investors LLC ל-MV Index Solution. המדדים המוזכרים (להלן, יחד – “המדד של בעל הרישיוןTM”) הם רכושה הבלעדי וסימן מסחר רשום של MV Index Solutions, והם ניתנים לשימוש ברישיון למטרות מסוימות על ידי קרנות עוקבות של מגדל (קרנות מחקות). מוצרים המבוססים על המדד של בעל הרישיוןTM אינם ממומנים, מאושרים נמכרים או מקודמים על ידי MV Index Solutions, ו-MV Index Solutions אינה נותנת כל מצג בנוגע לכדאיות המסחר במוצרים אלה.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

הכתבות והידיעות המובאות כאן הינן אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדו לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הכתבות והידיעות הובאו כמות שהן, כפי שפורסמו באמצעי התקשורת ו/או באתרים הרלוונטיים. אין הכתבות והידיעות מתיימרות להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בהן, ועל כן אנו מניחים כי הן ייקראו יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות הינן של הכתב/עורך הכתבה או הידיעה ואינן מטעמנו ולא נבדקו על-ידינו, ולא אנו ולא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותם או לדיוקם. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות נכונים למועד הכתבה/ידיעה בלבד, ועשויים להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין באמור כדי להווה ייעוץ/שיווק להשקעות ואין הוא בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בכתבות ובידיעות. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את האמור לעיל ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)