הצרכנים מעדיפים לרכוש באינטרנט ותעשיית המסחר המקוון ממשיכה לצמוח

תחום ה- Ecommerce (איקומרס, מסחר מקוון) צומח במהירות ואתרי המכירות האינטרנטיים זוכים לפופולריות עצומה בקרב הגולשים בארץ ובכל העולם. מגמה זו התעצמה עם התפרצות הקורונה, בהובלת קמעונאיות המזון שנכנסו לתחום משלוחי האינטרנט, והיא ממשיכה לצמוח ולהתרחב לתחומים נוספים.

GLOBAL E-COMMERCE: מגמות אחרונות

המהפכה הטכנולוגית של העשור האחרון הביאה עמה מספר אלמנטים חדשניים ששינו את האופן בו מתנהלים חיינו. אחד האלמנטים המרכזיים הינו האופן שבו אנו צורכים מוצרים או שירותים.

Top E-Commerce Trends That Shaped 2020

The increasing number of online shoppers presents a huge growth opportunity for e-commerce and retail companies to explore and utilize as a key component for business growth

A Unique Moment in Time for E-Commerce

E-commerce is experiencing rapid growth with no sign of slowing down. Retailers and brands are finding that the new normal in retail and e-tail marketing is much like trying to hit a moving target

סמנכ"ל סחר ושיווק בשופרסל: "בהזמנות אונליין – קפצנו 4 שנים קדימה תוך מספר שבועות"

אורי קילשטיין בוועידה המקוונת של כלכליסט, "היו לנו אתגרים לא פשוטים לאורך התקופה. היינו ערוכים לספק ל-100 אלף משפחות ברמה שבועית את סל המזון והביקוש עלה ב-10%-15%. ילשטיין לא מודאג מכניסה לתחום המשלוחים של תנובה ושטראוס, "בסוף אתה לא רוצה לקנות רק חלב ופיצות, אלא רק סל שלם ירצה את הלקוחות"

Delivery and digital services thrive on coronavirus outbreak

Food delivery and digital subscription services are witnessing a surge in sales while department stores, fashion chains and restaurants are taking a hit, as consumers opt to stay in with a takeaway to avoid the recent storms and the coronavirus outbreak

ההיסטוריה המקוצרת של הסחר המקוון

הבסיס לחנויות האינטרנט הראשונות היה קיים עוד משנות השבעים, אך רק ב-1991 החלו להופיע בשטח. משם צמחו אימפריות כעליבאבא ואמזון, ומשם גדל עולם השופינג ברשת כפי שאנו מכירים אותו היום. לאן מועדות פניו?

(1) Indxx” הוא סימן מסחר של LLC Indxx (להלן: "אינדקס") והוא ניתן בהרשאה לשימוש למטרות מסויימות על ידי מנהל הקרן. הקרנות אינן תחת חסות, נתמכות, נמכרות או מקודמות על ידי אינדקס. אינדקס אינה מצהירה כל הצהרה או התחייבות, במפורש או במשתמע, כלפי בעלי היחידות בקרנות או כלפי כל חבר בציבור בקשר לכדאיות ההשקעה בניירות ערך, בכלל, או בקרנות בפרט. לאינדקס אין כל מחוייבות לקחת בחשבון את צרכי מנהל הקרן או צרכי בעלי היחידות בקרנות בקביעה, בהרכבה או בחישוב של המדד. אינדקס אינה אחראית ולא השתתפה בקביעת התזמון, הכמות או התמחור של הנפקת יחידות הקרנות או בקביעה או בחישוב המשוואה שבאמצעותה יחידות הקרנות יומרו למזומן. לאינדקס אין כל התחייבות או אחריות בקשר עם הניהול השיווק והמסחר בקרנות. (2)  בקרן שאינה מנוטרלת מט"ח – ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן המחושב במט"ח, ומשיעור השינוי במטבע בו מחושב נכס המעקב של הקרן.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

הכתבות והידיעות המובאות כאן הינן אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדו לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הכתבות והידיעות הובאו כמות שהן, כפי שפורסמו באמצעי התקשורת ו/או באתרים הרלוונטיים. אין הכתבות והידיעות מתיימרות להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בהן, ועל כן אנו מניחים כי הן ייקראו יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות הינן של הכתב/עורך הכתבה או הידיעה ואינן מטעמנו ולא נבדקו על-ידינו, ולא אנו ולא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותם או לדיוקם. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות נכונים למועד הכתבה/ידיעה בלבד, ועשויים להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין באמור כדי להווה ייעוץ/שיווק להשקעות ואין הוא בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בכתבות ובידיעות. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את האמור לעיל ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)