The role of AI in cloud computing

As Artificial Intelligence (AI) is gaining in popularity, it is now clear that its evolution also complements the growth of cloud computing

Where's the value from cloud investments?

Across the board, business and technology leaders from a range of sectors agree that cloud computing tools are critical for a company's growth, a new PwC survey shows

תחום הענן עומד לצמוח לגבהים חדשים

תחום מחשוב הענן, שבשנים האחרונות הצטיין גם מבחינת המשקיעים, הפך בעקבות הקורונה לאטרקטיבי יותר גם בטווח הארוך. מה עומד מאחורי הפוטנציאל של תעשיית הענן וכיצד הוא הפך למצרך מבוקש בכל סקטור?

Coronavirus and the big shift to cloud

For small and medium-sized businesses, the key to survival during covid-19 has been a rapid revamp of IT infrastructure in search of new business models and ways of working

Cloud Computing is Helping Deal with Coronavirus

The ongoing coronavirus outbreak is changing the manner in which individuals live their day-to-day lives and interact with one another.  One innovation that shouldn’t be disregarded during the coronavirus episode is cloud computing

האם השליטה של אמזון בשוק של 270 מיליארד דולר נמצאת בסכנה

לוגו גלובס
התחרות בשוק הענן הולכת ומתחממת: עקיצות הדדיות בפומבי ובחדרי חדרים, תביעה נגד ממשל טראמפ מאחר שנתן למיקרוסופט חוזה של 10 מיליארד דולר, וניסיונות עיקשים לפתות לקוחות • כך נראית זירת הקרב החמה ביותר בין ענקיות הטכנולוגיה

מהפכת הענן רק החלה, והפוטנציאל עדיין גדול

לוגו גלובס
אם חברה רוצה לשמור על מעמדה התחרותי, היא חייבת לעבור לענן כדי להפחית עלויות ולתת מענה לצרכי ה-IT העסקיים המשתנים של לקוחותיה ועובדיה • מגמת הצמיחה בתחום הענן צפויה להיטיב עם החברות הישראליות

אמזון משיקה בארץ תשתית לשירות הענן AWS

בכך, הופכת ישראל למדינה ה-32 שבה תשתית ייעודית לשירות הענן הארגוני של הענקית האמריקאית. התשתית נפרסה בעלות של מיליוני דולרים רבים, ולטענת אמזון תוכל להאיץ בעד 75% את ביצועי שירותים המקושרים ל-AWS

טכנולוגיית ענן – השמיים הם הגבול

טכנולוגיית הענן, שעד לפני כמה שנים שימשה ארגונים גדולים ועתירי משאבים, כבר נחשבת לנחלת הכלל. זוהי טכנולוגיה מהפכנית שצומחת באופן מטאורי, תוך שהיא ממשיכה לשבור את שיאי התחזיות - בעיקר בשל הפשטות, הנוחות והפוטנציאל הרב שגלום בה.

מחיר הסטרימינג: אפל תקנה מאמזון שירותי ענן ב-1.5 מיליארד דולר

יצרנית האייפון מרחיבה את שירותיה המקוונים כאפיק הכנסה משמעותי, ולשם כך רכשה מאמזון תשתיות מתאימות; החברה משלמת כיום כ-30 מיליון דולר בחודש על שירותי AWS, ומסתמכת גם על שירותי גוגל ומיקרוסופט בתחום. כמו כן, תבנה מרכזי נתונים חדשים בעצמה

(1) Indxx” הוא סימן מסחר של LLC Indxx (להלן: "אינדקס") והוא ניתן בהרשאה לשימוש למטרות מסויימות על ידי מנהל הקרן. הקרנות אינן תחת חסות, נתמכות, נמכרות או מקודמות על ידי אינדקס. אינדקס אינה מצהירה כל הצהרה או התחייבות, במפורש או במשתמע, כלפי בעלי היחידות בקרנות או כלפי כל חבר בציבור בקשר לכדאיות ההשקעה בניירות ערך, בכלל, או בקרנות בפרט. לאינדקס אין כל מחוייבות לקחת בחשבון את צרכי מנהל הקרן או צרכי בעלי היחידות בקרנות בקביעה, בהרכבה או בחישוב של המדד. אינדקס אינה אחראית ולא השתתפה בקביעת התזמון, הכמות או התמחור של הנפקת יחידות הקרנות או בקביעה או בחישוב המשוואה שבאמצעותה יחידות הקרנות יומרו למזומן. לאינדקס אין כל התחייבות או אחריות בקשר עם הניהול השיווק והמסחר בקרנות. (2)  בקרן שאינה מנוטרלת מט"ח – ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לתשואה המורכבת משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן המחושב במט"ח, ומשיעור השינוי במטבע בו מחושב נכס המעקב של הקרן.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

הכתבות והידיעות המובאות כאן הינן אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדו לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הכתבות והידיעות הובאו כמות שהן, כפי שפורסמו באמצעי התקשורת ו/או באתרים הרלוונטיים. אין הכתבות והידיעות מתיימרות להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בהן, ועל כן אנו מניחים כי הן ייקראו יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות הינן של הכתב/עורך הכתבה או הידיעה ואינן מטעמנו ולא נבדקו על-ידינו, ולא אנו ולא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותם או לדיוקם. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות נכונים למועד הכתבה/ידיעה בלבד, ועשויים להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין באמור כדי להווה ייעוץ/שיווק להשקעות ואין הוא בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בכתבות ובידיעות. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את האמור לעיל ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)