תחום ה-Energy Storage צפוי לעמוד במרכז מהפכת האנרגיה המתחדשת

נראה כי תחום ה-Energy Storage צפוי לרכז את מירב תשומת הלב במהפכה הכוללת של האנרגיה המתחדשת. להערכתנו, התחום מהווה חלק מרכזי בדרך להשגת היעד הנכסף של אפס פליטות פחמן עד לשנת 2050, ובהתאם נראה כי יקבל את המשאבים, התמיכה והתקציבים הדרושים להאצת צמיחתו.

הפחתת פליטת גזי החממה עוברת דרך ענף האנרגיה הסולארית

שינויים רבים עברו על תחום האנרגיה הסולארית מאז שנת 700 לפני הספירה, כשהשתמשו בקרני השמש ועדשות זכוכית כדי לייצר אש. כיום, תעשיית האנרגיה הסולארית מרכזת הרבה מאוד עניין, הן בקרב הציבור והן בקרב המשקיעים. אמנם יש לכך גורמים רבים, אך להערכתנו שני גורמים מרכזיים צפויים להמשיך ולהניע את התעשייה הזו קדימה.

Agribusiness: ליהנות מכל שרשרת הערך החקלאית

חברות ענף החקלאות נהנות בשנים האחרונות מצמיחה מתמשכת בפעילותן. הדבר ניכר במיוחד בשנה החולפת, שהתאפיינה בעלייה רוחבית במחירי הסחורות בכלל ובזינוק במחירי הסחורות החקלאיות בפרט. אחד התחומים שמעידים על הפוטנציאל הגלום בענף החקלאות הוא ה-Agribusiness (בתרגום חופשי: חקלאות מסחרית)

ביידן ממתג את עצמו כ"מגן האנושות" מפני משבר האקלים

בסוף השבוע האחרון נתן נשיא ארה"ב ג'ו ביידן את יריית הפתיחה בקדנציה שלו כמנהיג הברית העולמית למלחמה במשבר האקלים, ונראה שמנהיגי העולם לא שכחו את חשיבות המלחמה בהתחממות הגלובלית. אם יעמדו מנהיגים אלו במילתם, הדבר עשוי להוביל לכך שתעשיית האנרגיה המתחדשת תהיה זו שתעמוד בחזית – והכנסותיה יצמחו בהתאם.

רגע לפני פסגת האקלים, היחסים בין ארה"ב לסין מתחממים

לנשיא ארה"ב ג'ו ביידן היו לא מעט קלפים שסייעו לו לנצח את הנשיא הקודם טראמפ בבחירות 2020. אחד מהם היה התחייבותו לטפל במשבר האקלים ולקדם את המעבר לאנרגיה מתחדשת. לכן, ביידן הזמין 40 ממנהיגי העולם לפסגת אקלים וירטואלית. רגע לפני פסגת האקלים השיג ביידן רוח גבית מפתיעה: ארה"ב וסין הודיעו על שיתוף פעולה נדיר.

אנרגיה מתחדשת: שילוב מנצח בין כלכלה וסביבה

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה המופקת ממקורות טבעיים: אור השמש (סולארית), רוח, מים (הידרואלקטרית) ואדמה (גיאותרמית). בניגוד למקורות האנרגיה ה"מסורתיים" – כגון דלק, נפט, פחם וגז – שהמלאי שלהם מוגבל, מקורות האנרגיה הטבעיים אינם מתכלים או מצטמצמים בעקבות השימוש בהם, והם אינם מזהמים את הסביבה.

תתחדשו: הגל הירוק מגיע לבורסה בתל אביב

המובילות של ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת מתבטאת גם בביצועי החברות המקומיות. בשנים האחרונות נרשמת בכל רחבי העולם מגמה של מעבר לאנרגיות מתחדשות, כלומר הפקת חשמל ממקורות טבעיים: אור השמש (סולארי), רוח, מים (הידרואלקטרי) ואדמה (גיאותרמי). כעת, לאחר שישראל העלתה הילוך בתחום האנרגיה המתחדשת, הגל הירוק מגיע לבורסה בתל אביב.

75% מהישראלים לממשלה: יש להיערך למשבר האקלים

ממצאים מטלטלים על התמיכה במאבק בהתחממות גלובלית: סקר רחב היקף שבחן לראשונה את עמדות הציבור בישראל סביב ההתחממות הגלובלית חושף דרישה חוצת מגזרים להצבת הנושא בצמרת סדר העדיפויות, ונכונות להירתם למאבק המשבר שמעבר לפינה

Asia Pacific to invest $1.5 trillion in power generation by 2030

Investments in renewables have overtaken fossil fuel power since 2013 and are expected to continue increasing its share in investments to be made, according to the study. The solar and wind energy sectors are expected to represent 66% or a $1 trillion investment opportunity in the region through 2030

Renewable Energy Capacity at Record Level Worldwide in 2019

The share of renewable energies in global electricity generation increased again last year and capacity financed by investments even reached a record level in 2019, according to a recent report on global investments in renewables, EURACTIV Germany reports.

Time To Overweight Renewable Energy

Global oil demand may never fully recover to pre-coronavirus levels, according to some analysts, which makes alternative and renewable energy producers even more attractive from a long-term investment point of view.

This is how much was invested in clean energy in 2019

The total sum of global investment into renewable energy reached $282.2 billion last year. This was supported by a 28% annual increase in investment from the U.S., totaling $54.6 billion. Europe financed $54.6 billion, down 7% from 2018

(1) Indxx” הוא סימן מסחר של LLC Indxx (להלן: "אינדקס") והוא ניתן בהרשאה לשימוש למטרות מסויימות על ידי מנהל הקרן. הקרנות אינן תחת חסות, נתמכות, נמכרות או מקודמות על ידי אינדקס. אינדקס אינה מצהירה כל הצהרה או התחייבות, במפורש או במשתמע, כלפי בעלי היחידות בקרנות או כלפי כל חבר בציבור בקשר לכדאיות ההשקעה בניירות ערך, בכלל, או בקרנות בפרט. לאינדקס אין כל מחוייבות לקחת בחשבון את צרכי מנהל הקרן או צרכי בעלי היחידות בקרנות בקביעה, בהרכבה או בחישוב של המדד. אינדקס אינה אחראית ולא השתתפה בקביעת התזמון, הכמות או התמחור של הנפקת יחידות הקרנות או בקביעה או בחישוב המשוואה שבאמצעותה יחידות הקרנות יומרו למזומן. לאינדקס אין כל התחייבות או אחריות בקשר עם הניהול השיווק והמסחר בקרנות.

(2) ביום 1.8.20 הועברה פעילות המדדים של BlueStar Global Investors LLC ל-MV Index Solution. מדד “Bluestar Solar Energy Industry Index”,“BSOLRNTR” (להלן, יחד – “המדד של בעל הרישיון TM”) הוא רכושה הבלעדי וסימן מסחר רשום של MV Index Solutions, והוא ניתן לשימוש ברישיון למטרות מסוימות על ידי קרן עוקבת של מגדל (קרן מחקה). מוצרים המבוססים על המדד של בעל הרישיון TM אינם ממומנים, מאושרים נמכרים או מקודמים על ידי MV Index Solutions, ו-MV Index Solutions אינה נותנת כל מצג בנוגע לכדאיות המסחר במוצרים אלה.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

הכתבות והידיעות המובאות כאן הינן אינפורמטיביות בלבד, ולא נועדו לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הכתבות והידיעות הובאו כמו שהן, כפי שפורסמו באמצעי התקשורת ו/או באתרים הרלוונטיים. אין הכתבות והידיעות מתיימרות להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בהן, ועל כן אנו מניחים כי הן ייקראו יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות הינן של הכתב/עורך הכתבה או הידיעה ואינן מטעמנו ולא נבדקו על-ידינו, ולא אנו ולא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותם או לדיוקם. הדעות והנתונים המובאים בידיעות ובכתבות נכונים למועד הכתבה/ידיעה בלבד, ועשויים להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין באמור כדי להווה ייעוץ/שיווק להשקעות ואין הוא בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בכתבות ובידיעות. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את האמור לעיל ו/או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)