נכסים פיננסיים אשר לחברה יש זיקה אליהם ושאינם מונפקים על ידי מי מהתאגידים הקשורים

 

Fuchs Asset Management S.A. – NHS-SICAV II MCM ISRAELI IT-SECURITY FUND

ARCTIC NORWEGIAN EQUITIES

ARCTIC NORWEGIAN VALUE CREATION

ARCTIC NORDIC EQUITIES

ARCTIC HIGH RETURN

ARCTIC RETURN

ARCTIC NORDIC INVESTMENT GRADE

SCULPTOR CREDIT OPPORTUNITIES OVERSEAS FUND, LP

SCULPTOR OVERSEAS FUND II, LTD.

SCULPTOR INSTITUTIONAL INCOME OVERSEAS FUND, LP

SCULPTOR ENHANCED OVERSEAS FUND, LTD.

SCULPTOR REAL ESTATE PARALLEL FUND IV C, LP

 

נכון לחודש מאי 2022

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)