שם קרןמספר ני"עתאריך נכונותשווי יחידה אינדיקטיבימינוף הקרן
MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (2846.50)117109928/06/20221328.821.58

 

 

הנתונים האמורים מפורסמים באתר מגדל שוקי הון בהתאם להוראה בדבר קרנות שבמדיניות ההשקעות שלהן התחייבות לחשיפה גבוהה לנכסים ובדבר תדירות האיזון הנדרשת בקרנות מחקות. הנתונים האמורים נכונים למועד שצוין בהם בלבד ואין לראות בהם אינדיקציה לקיומם בעתיד. למנהל הקרן ולחברות הקשורות אליו לא תהיה כל אחריות לנזק ו/או להפסד שיגרמו כתוצאה משימוש בנתונים האמורים, אם וככל שיגרמו. האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות תעשה על פי תשקיף ודוחות מיידיים שבתוקף. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)