אמנת שירות

אנו, טאואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ ("טאואר"), מקבוצת מגדל שוקי הון, מחויבים בזאת לפעול בהתאם לחזון ולערכים שמובילה הקבוצה מיום היווסדה בשנת 1965, תוך שמירה על אמות מידה של אחריות, מקצועיות וחדשנות, כל זאת מתוך מחויבות מתמשכת במתן ביטחון וערך ללקוחותינו.

אמנה זו הינה כתב התחייבות מטעם טאואר, מנהליה ועובדיה, ביחס לתפיסת השירות בתחום השיווק הפנסיוני והיא מתבססת על ערכי היסוד שנקבעו בקוד האתי של קבוצת מגדל שוקי הון, המהווה כ"מגדלור אתי", שלאורו אנו פועלים בהתנהלות העסקית והארגונית שלנו. 


ערכי יסוד

אנו רואים בלקוחותינו כבסיס לקיומנו, ועל כן אנו בטאואר, מתחייבים בזאת, בפני לקוחותינו לבנות עמם מערכת יחסים הוגנת, אמינה, מתמשכת ואיתנה, ולפעול בין היתר בהתאם לערכים הבאים:

שירותיות

טאואר מחויבת לשירות ראוי ללקוחותיה, מתוך כבוד, אכפתיות, הקשבה והתאמת השירות לצרכיהם הייחודיים, ויוצרת עם לקוחותיה יחסים של אמון ושיתוף פעולה, ונוהגת, למען ביטחונם, באופן המבטיח את קיומה של החברה ואת פעילותה לטווח הארוך. טאואר מגלה אנושיות ומאמץ לשיקול דעת ולגמישות במקרים חריגים.  

ידע ומקצועיות

טאואר מכירה את הוראות הדין הרלוונטיות ואת המוצרים אותם היא משווקת. טאואר מתחייבת להיות בקיאה בשינויים ובעדכונים בתחום השיווק הפנסיוני ותשתתף מעת לעת בהכשרות והשתלמויות רלוונטיות. כן, פועלת טאואר ללא הרף להרחבת ולהעמקת הידע והמומחיות של עובדיה ויוזמת כלים והדרכות העוזרים לה לקיים רמת שירות גבוהה במענה ללקוחותיה ובטיפול בהם. 

שקיפות, סודיות וחיסיון המידע

טאואר מכירה בערך השקיפות ופועלת על מנת להגיע לאיזון ראוי בין העברת מידע בצורה פשוטה, בהירה ומובנת, לבין מורכבות הנושאים שבתחומים פעילותה. טאואר פועלת בהגינות, באמינות, בשקיפות וביעילות בטיפול בפניות לקוחותיה, ומשקיעה משאבים על מנת לספק להם מידע אמין ומדויק בשקיפות מלאה. כל זאת, תוך גילוי נאות של זכויותיהם, הפקת לקחים מתמדת ושמירה על סודיות המידע ופרטיות הלקוח. 

אחריותיות

טאואר רואה חשיבות רבה בפעילות עסקית מהימנה ובשיקול דעת תוך אימוץ סטנדרטים מקצועיים גבוהים ונטילת אחריות אישית וארגונית. טאואר מכבדת הסכמים ומעניקה ללקוחותיה את הביטחון שלו התחייבה לאורך זמן.  

מובילות צמיחה וחדשנות

טאואר, כחלק מקבוצת מגדל שוקי הון בכלולה, נחושה להמשיך ולהיות בין החברות המובילות את שוק ההון הישראלי על ידי צמיחה והתחדשות תמידית בכל מגזרי פעילותה. טאואר דואגת לספק ללקוחותיה מוצרים ייחודיים מותאמים לצרכיהם האישיים ולתקופה, אשר יהוון ערך מוסף מבחינתם.  

רגולטור ורשויות

טאואר מחויבת לציות ולעמידה בהוראות החוק ובהנחיות הרגולציה, ורואה בכך נדבך מרכזי באיתנותה וביציבותה לאורך זמן. 


זמני מענה

בהיותה של טאואר גורם מתווך בין הלקוחות בין מנהלי המוצרים, אין ביכולתנו להתחייב לגבי זמני המענה של מנהלי המוצרים. עם זאת, אנו בטאואר נעשה כל שביכולתנו בכל הנוגע לתחום פעילותנו, לקדם עבור לקוחותינו, את הטיפול מול מנהלי המוצרים.

טאואר תשאף לפעול בהתאם לזמני המענה הבאים, ובכפוף להוראות הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון בעניין זה:

  • פניית לקוח לקיום פגישה/שיחה – תוך 7 ימי עסקים מקבלת פניית לקוח
  • מענה ראשוני לפניה – תוך 2 ימי עסקים
  • העברת אישור, מסמך או בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר – תוך 7 ימי עסקים
  • מסירת מסמכים ללקוח, לרבות ללקוח לשעבר – תוך 3 ימי עסקים
  • מסירת מידע על אופן הגשת תביעה או בעניין זכויות הלקוח – תוך 2 ימי עסקים 
  • ייזום פניית שירות במקרה שהובא לידיעתנו כי חל שינוי במצבו  של הלקוח – תוך 7 ימי עסקים

זמני המענה המפורטים לעיל, הם בבחינת הצהרת כוונות של טאואר ואין לראות באמור משום התחייבות חוזית/הסכמית כלפי לקוחותיה ו/או צד ג' כלשהו. השירות ללקוח יינתן לפי מיטב שיקול דעתה של טאואר, והדבר לא ייחשב כהפרה של הוראות הדין, כל עוד פעלה טאואר בנסיבות מיוחדות ובכפוף לכך שפרקי הזמן בהם ניתן השירות היו סבירים בנסיבות העניין .

אופן קבלת שירות

ימי ושעות פעילות – ראשון-חמישי, בין 09:00-18:00
דוא"ל – tower@msh.co.il
טלפון- 03-5194150