מגוון קרנות נאמנות לבחירתך

מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

מניות בחו"ל

מניות גאוגרפי

אירופה מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) גרמניה מנוטרלת מט"ח 5116173 לפרטים נוספים מגדל (4A) גרמניה מנוטרלת מט"ח
מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מנוטרלת מט"ח 5104666 לפרטים נוספים מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מנוטרלת מט"ח

ארה"ב חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (M.Q.MODEL (4D מניות ארה"ב 5117536 לפרטים נוספים מגדל (M.Q.MODEL (4D מניות ארה"ב

ארה"ב מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב – מנוטרלת מט"ח 5103148 לפרטים נוספים מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב – מנוטרלת מט"ח

סין

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל דיקלה (4D) סין קרן נאמנות 5131438 לפרטים נוספים מגדל דיקלה (4D) סין קרן נאמנות

שווקים מתעוררים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4D) הודו קרן נאמנות 5103759 לפרטים נוספים מגדל (4D) הודו קרן נאמנות
מגדל (4D) שווקים מתעוררים 5131339 לפרטים נוספים מגדל (4D) שווקים מתעוררים
מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית קרן נאמנות 5100912 לפרטים נוספים מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית קרן נאמנות

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)