מגוון קרנות נאמנות לבחירתך

מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ - כללי

אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (2B)י 20/80 Buy Side 5125414 לפרטים נוספים מגדל (2B)י 20/80 Buy Side
מגדל (2B) אג"ח דינמית 5124789 לפרטים נוספים מגדל (2B) אג"ח דינמית
מגדל (‏‎2B‎‏) אג"ח ומניות עד 20% 5131099 לפרטים נוספים מגדל (‏‎2B‎‏) אג"ח ומניות עד 20%
מגדל (‏‎2B‎‏) תיק השקעות עד 15% 5112826 לפרטים נוספים מגדל (‏‎2B‎‏) תיק השקעות עד 15%
מגדל (2B) תיק השקעות פלוס 5122304 לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק השקעות פלוס
מגדל אפיקים (2C) אג"ח תשואה כוללת קרן נאמנות 5105259 לפרטים נוספים מגדל אפיקים (2C) אג"ח תשואה כוללת קרן נאמנות
מגדל 20/80 (2A) – קרן נאמנות 5104807 לפרטים נוספים מגדל 20/80 (2A) – קרן נאמנות
מגדל (2A) הכנסה חודשית קרן נאמנות 5131115 לפרטים נוספים מגדל (2A) הכנסה חודשית קרן נאמנות
מגדל ‏(‏‎2B‎‏)‏ עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 5104245 לפרטים נוספים מגדל ‏(‏‎2B‎‏)‏ עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט
מגדל 20/80 (2B) פרימיום קרן נאמנות 5113485 לפרטים נוספים מגדל 20/80 (2B) פרימיום קרן נאמנות
מגדל (2B)י 20/80 M.Q.Model 5118245 לפרטים נוספים מגדל (2B)י 20/80 M.Q.Model
מגדל (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 5102926 לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)