מגוון קרנות נאמנות לבחירתך

מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ - כללי

אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1B)י 10/90 Buy Side 5125406 לפרטים נוספים מגדל (1B)י 10/90 Buy Side
מגדל (1A) 10/90 תיק עד 3 שנים 5115332 לפרטים נוספים מגדל (1A) 10/90 תיק עד 3 שנים
מגדל 10/90 (1A) – קרן נאמנות 5102710 לפרטים נוספים מגדל 10/90 (1A) – קרן נאמנות
מגדל (1A)י 10/90 M.Q.Model 5105572 לפרטים נוספים מגדל (1A)י 10/90 M.Q.Model
מגדל (1B)(!) 10/90 פלוס 5118195 לפרטים נוספים מגדל (1B)(!) 10/90 פלוס
מגדל (1B) 10/90 פרימיום קרן נאמנות 5115282 לפרטים נוספים מגדל (1B) 10/90 פרימיום קרן נאמנות
מגדל (1B) תיק השקעות 5120423 לפרטים נוספים מגדל (1B) תיק השקעות
מגדל אפיקים (1A) אג"ח פלוס קרן נאמנות 5114681 לפרטים נוספים מגדל אפיקים (1A) אג"ח פלוס קרן נאמנות
מגדל (1C)(!) אפיקים אג"ח אקטיבית – קרן נאמנות 5108055 לפרטים נוספים מגדל (1C)(!) אפיקים אג"ח אקטיבית – קרן נאמנות
מגדל אפיקים אג"ח (1B)(!) – קרן נאמנות 5108030 לפרטים נוספים מגדל אפיקים אג"ח (1B)(!) – קרן נאמנות
מגדל (‏‎1B‎‏)(!) תשואה כוללת + 10%‏ 5106208 לפרטים נוספים מגדל (‏‎1B‎‏)(!) תשואה כוללת + 10%‏
מגדל (1A) תיק אג"ח אקטיבי 5122379 לפרטים נוספים מגדל (1A) תיק אג"ח אקטיבי
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 5102637

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)