מגוון קרנות נאמנות לבחירתך

מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

מניות בחו"ל

לפי ענפים

ענפים אחרים בחו"ל

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4D) מניות סייבר 5131313 לפרטים נוספים מגדל (4D) מניות סייבר

מניות גאוגרפי

אירופה חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (M.Q.Model (4D מניות אירופה 5122361 לפרטים נוספים מגדל (M.Q.Model (4D מניות אירופה

אירופה מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) גרמניה מגודרת מט"ח 5116173 לפרטים נוספים מגדל (4A) גרמניה מגודרת מט"ח
מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מגודרת מט"ח 5104666 לפרטים נוספים מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מגודרת מט"ח

ארה"ב חשופת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (M.Q.MODEL (4D מניות ארה"ב 5117536 לפרטים נוספים מגדל (M.Q.MODEL (4D מניות ארה"ב

ארה"ב מוגנת מט"ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב – מגודרת מט"ח 5103148 לפרטים נוספים מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב – מגודרת מט"ח

סין

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל דיקלה (4D) סין קרן נאמנות 5131438 לפרטים נוספים מגדל דיקלה (4D) סין קרן נאמנות

שווקים מתעוררים

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4D) הודו קרן נאמנות 5103759 לפרטים נוספים מגדל (4D) הודו קרן נאמנות
מגדל (4D) שווקים מתעוררים 5131339 לפרטים נוספים מגדל (4D) שווקים מתעוררים
מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית קרן נאמנות 5100912 לפרטים נוספים מגדל (4D) ברזיל ואמריקה הלטינית קרן נאמנות

מניות כללי בחו"ל

מניות כללי בחו''ל מוגנת מט''ח

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (4A) טכנולוגיות חדשניות – מנוטרלת מט"ח 5116165

מניות כללי בחו"ל - חשופת מט"ח

מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח

מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח

מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח

מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח

מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)