מגוון קרנות נאמנות לבחירתך

מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ - מדינה

אג"ח מדינה כללי

ללא מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (0A) מדינה בניהול שמרני 5115324 לפרטים נוספים מגדל (0A) מדינה בניהול שמרני
מגדל (‏B‏0)‏‎ ‎אג"ח מדינה ללא מניות 5131131 לפרטים נוספים מגדל (‏B‏0)‏‎ ‎אג"ח מדינה ללא מניות
מגדל (0A) אג"ח מדינה ללא חברות קרן נאמנות 5116140 לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח מדינה ללא חברות קרן נאמנות
מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס 5131479 לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס
מגדל (‏‎0A‎‏) אג"ח ממשלתי ללא חברות 5104419

עד 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 5103957 לפרטים נוספים מגדל (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט
מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10% 5131057 לפרטים נוספים מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10%

אג"ח מדינה כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (2B) אג"ח מדינה + 15% 5113683 לפרטים נוספים מגדל (2B) אג"ח מדינה + 15%

אג"ח מדינה צמוד מדד

אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A) מדד קרן נאמנות 5131172 לפרטים נוספים מגדל (1A) מדד קרן נאמנות
מגדל (1B) אפיקים צמודה – קרן נאמנות 5126719 לפרטים נוספים מגדל (1B) אפיקים צמודה – קרן נאמנות

צמודי מדד לטווח ארוך (מעל ארבע שנים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A) מדדית קרן נאמנות 5103254 לפרטים נוספים מגדל (1A) מדדית קרן נאמנות

צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A) צמוד בינוני 2-4 שנים 5131396 לפרטים נוספים מגדל (1A) צמוד בינוני 2-4 שנים

צמודי מדד לטווח קצר (עד שנתיים)

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות 5112842 לפרטים נוספים מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות

אג"ח מדינה שקליות

אג"ח ממשלתיות

אג"ח מדינה משולבת - עד 10% מניות

אג"ח מדינה משולבת - ללא מניות

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)