מגוון קרנות נאמנות לבחירתך

מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

אג"ח בארץ - חברות והמרה

חברות והמרה אחר

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A)(!) אג"ח חברות Buy Side 5125695 לפרטים נוספים מגדל (1A)(!) אג"ח חברות Buy Side
מגדל‎ (0A) ‎צמודה 5116926 לפרטים נוספים מגדל‎ (0A) ‎צמודה
מגדל (‏A‏0)‏‎ ‎עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 5100680 לפרטים נוספים מגדל (‏A‏0)‏‎ ‎עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי
מגדל (‏‎0A‎‏)(!) אג"ח רכיב בטוחה 5112909 לפרטים נוספים מגדל (‏‎0A‎‏)(!) אג"ח רכיב בטוחה
מגדל פלטינום (0A)(!) אג"ח חברות 5104427 לפרטים נוספים מגדל פלטינום (0A)(!) אג"ח חברות
מגדל (00) אג"חA ‎‏ ומעלה – עד 3 שנים 5112669 לפרטים נוספים מגדל (00) אג"חA ‎‏ ומעלה – עד 3 שנים
מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה 5112677 לפרטים נוספים מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה
מגדל (0A)(!) אג"ח חברות 5104849 לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) אג"ח חברות
מגדל (1A) תיק השקעות קונצרני 5106190 לפרטים נוספים מגדל (1A) תיק השקעות קונצרני
מגדל (0A)(!) אג"ח רכיב בטוחה- מדורג 5103239 לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) אג"ח רכיב בטוחה- מדורג

חברות והמרה בסיכון גבוה

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות 5126511 לפרטים נוספים מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות
מגדל (1B) (!) אג"ח High Yield 5118187 לפרטים נוספים מגדל (1B) (!) אג"ח High Yield

תל בונד-אחר

תל בונד צמוד מדד

שם הקרן מספר נייר ערך לפרטים נוספים
מגדל (00) אג"ח חברות מדורג 5117932 לפרטים נוספים מגדל (00) אג"ח חברות מדורג

תל בונד שקלי

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)