גילוי נאות

מגדל קרנות נאמנות בע"מ ("מנהל הקרן") הוא תאגיד קשור לגופים המוסדיים הבאים: מגדל חברה לביטוח בע"מ, יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, וכמו כן הוא תאגיד קשור למגדל שוקי הון (1965) בע"מ, מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ, מגדל הנפקות בע"מ, מגדל עשיית שוק בע"מ, טאואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, פידר 3 מגדל שוקי הון בע"מ ואם.סי.אם אגד קרנות אלטרנטיביות בע"מ  (להלן: "התאגידים הקשורים").

מנהל הקרן הוא בעל זיקה לנכסים המפורטים להלן,  שכן מנהל הקרן ו/או מי מהתאגידים הקשורים לו, אשר מנהל הקרן מצוי בקשרי שליטה עמם, עשויים לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים המפורטים להלן או בקשר עם המשך החזקתם, שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכסים הללו, ובכלל זה לטובת הנאה מן הגופים הנוספים הנזכרים בסעיף זה:

 

נכסים פיננסיים

א. קרנות נאמנות המונפקות על ידי מנהל הקרן, ובהן גם קרנות סל, אשר מגדל עשיית שוק בע"מ משמשת בהן כעושה שוק.

ב. קרנות השתלמות המנוהלות על ידי קבוצת מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.

ג. נכסים פיננסיים אחרים שאינם בבעלותם ו/או בניהולם של תאגידים מקבוצת מגדל, ואשר תאגידים קשורים לחברה זכאים בגינם לעמלה ו/או לטובת הנאה, שלא מהרוכש או המחזיק בהם:

Fuchs Asset Management S.A., Arctic Asset Management AS, Sculptor Credit Opportunities Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCCO Overseas Fund, Sculptor Institutional Income Overseas Fund GP, LP, the general partner of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Capital IV LP, the general partner of the SCRE4 Fund, Sculptor Capital LP, the investment manager of the SCCO Overseas Fund, SCMF Overseas Fund and SCEN Overseas Fund, Sculptor Loan Management LP, the investment manager of the SCII Overseas Fund, and Sculptor Real Estate Advisors LP, the investment manager of the SCRE4 Fund , ותאגידים קשורים להם.

מנהל הקרן ו/או התאגידים הקשורים עשויים להעדיף את הנכסים הפיננסיים האמורים, על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם לנמען לנכסים הפיננסיים האמורים.

 

נכסים אחרים

נכסים בבעלות ו/או בניהול התאגידים הקשורים:

ד. מ.ש.ה פידר אלקטרה 3, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר השותף הכללי שלה הינו תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה (לרבות באמצעות תאגידים נוספים) של מגדל שוקי הון קרנות השקעה בע"מ.
ה. מ.ש.ה פידר אלקטרה 4, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר השותף הכללי שלה הינו תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה (לרבות באמצעות תאגידים נוספים) של מגדל שוקי הון קרנות השקעה בע"מ.
ו. מ.ש.ה פידר אלקטרה הוספיטליטי 1, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר השותף הכללי שלה הינו תאגיד בבעלות ובשליטה מלאה (לרבות באמצעות תאגידים נוספים) של מגדל שוקי הון קרנות השקעה בע"מ.
ז. פוקסטרוט אם. סי. אם, שותפות מוגבלת ישראלית – קרן השקעה אלטרנטיבית, אשר בה משמשת אם.סי.אם אגד קרנות אלטרנטיביות בע"מ, כשותף הכללי (באמצעות תאגידים בשליטתה ובבעלותה המלאים).

 

נכסים אחרים שאינם בבעלותם ו/או בניהולם של תאגידים מקבוצת מגדל, ואשר תאגידים קשורים לחברה זכאים בגינם לעמלה ו/או לטובת הנאה, שלא מהרוכש או המחזיק בהם:

ח. American Landmark Electra Multifamily Investments Fund III, L.P.
ט. Electra America Principal Hospitality, L.P
י. Electra America Hospitality Feeder 2, L.P
יא. LEMIF IV-A, L.P
יב. Pagaya Auto Loans Manager, L.P
יג. הלמן-אלדובי איי2פ1, שותפות מוגבלת ישראלית

לרשימת הנכסים הפיננסיים המונפקים על ידי מנהל הקרן ו/או מי מהתאגידים הקשורים, אשר למנהל הקרן יש זיקה אליהם כאמור לעיל, ראו בקישורים להלן:

 

לרשימת הנכסים הפיננסיים אשר למנהל הקרן יש זיקה אליהם כאמור לעיל ושאינם מונפקים על ידי מנהל הקרן ו/או התאגידים הקשורים נא ללחוץ כאן >>

כמו כן, טאוואר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, עשויה לשווק קרנות השתלמות המנוהלות על ידי התאגידים הקשורים המנויים בסעיף ב'  לעיל וכן על ידי גופים אחרים, אשר אינם נמנים על קבוצת התאגידים אליה משתייך מנהל הקרן.

בנוסף לאמור לעיל, מגדל הנפקות בע"מ משמשת כמפיץ בהנפקות, ולא מן הנמנע שיהיה ניגוד עניינים בין עניינו של הלקוח לבין עניינו של מנהל הקרן ו/או החברה האמורה.

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)