הודעה בדבר מיזוג חברי הבורסה

לקוחות נכבדים,
שלום רב,

תאריך עדכון ההודעה : פברואר 2016

בהמשך להודעתנו בנוגע למיזוג חברי הבורסה מגדל שרותי בורסה (נ.ע.) בע"מ ושרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ ("מגדל שירותי בורסה״ ו- ״אי.בי.אי", בהתאמה) הננו להודיעכם, כי בתאריך 19.2.2016 הושלם יישום תהליך המיזוג של החברות, במסגרתו פעילותה של מגדל שירותי בורסה עברה במלואה לאי.בי.אי

פרטי התקשרות

הכתובת : אחד העם 9 , מגדל שלום קומה 21 , ת.ד 29161 ת"א 61291 .
שירות לקוחות:  03-5197933
חדרי מסחר המסחר בארץ: 03-5197931
חדרי המסחר בחו"ל:  03-5197932

 

מערכות מסחר בארץ ובחו"ל

שם המשתמש והסיסמא למערכות המסחר בארץ ובחו"ל יהיה ללא שינוי – הכניסה היא באמצעות אתר האינטרנט של IBI בכתובת הבאה:
http://www.ibi.co.il

 

למערכת המסחר אורדרנט

https://ibi.ordernet.co.il/Login.aspx

לקוחות שמשתמשים באפליקציית המסחר באמצעות מכשיר אייפון יש להוריד את האפליקציה של IBI בכתובת הבאה:
https://itunes.apple.com/il/app/ibi-trade/id388963801?mt=8

לקוחות שמשתמשים באפליקציית המסחר באמצעות מכשיר אנדרואיד יש להוריד את האפליקציה של IBI בכתובת הבאה:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opentech.fmr.ibi

 

פרטים לצורך העברת מזומן ו/או ני"ע

העברת כספים בש"ח או במט"ח לחשבונך ב- IBI:

חשבון ע"ש :שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ בנאמנות ללקוחות
או Israel brokerage and Investment I.B.I customer trust account
(במקרים שונים במידה ומעבירים מט"ח יש צורך להשתמש בשם החברה באנגלית):
בנק הפועלים (12) סניף מרכזי (600) מס' חשבון 118470
מספר זהב 250126000000000118470 IL
יש לשלוח אסמכתא לפקס שמספרו 03-5190329 או לכתובת ibitrade@ibi.co.il

 

העברת ניירות ערך ישראלים וניירות ערך זרים –ארה"ב:

העברה למסלקת הבורסה לחבר מס' 2303 ע"ש אי. בי. אי. בע"מ
לטובת חשבון מספר _____ (יש להשלים את מספר החשבון באי.בי.אי ).
יש לשלוח אסמכתא לפקס שמספרו 03-5190329 או לכתובת ibitrade@ibi.co.il.

 

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)