הכלכלה הגרמנית ממשיכה להפגין חוזק אל תוך שנת 2017

הכלכלה הגרמנית ממשיכה לצמוח בקצב יפה  – תוסיפו לזה שוק עבודה חזק, ריבית מוניטארית אפסית והגירה חיובית ותקבלו שוק מניות אטרקטיבי להשקעה.

  • כלכלת גרמניה לא הראתה סימני האטה ברבעון הראשון של 2017, במהלכו צמחה ב-0.6%+, התחזית לקצב הצמיחה השנתי ב-2017 עומדת על 1.8%.
  • ריבית נמוכה, המשך השקעה ממשלתית, הגירה חיובית למדינה וחיזוק של שוק העבודה המקומי הינם הגורמים להמשך הגידול בצריכה הפרטית.
  • מעבר חברות והשקעות מבריטניה לגרמניה על רקע פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי צפויים להשפיע באופן חיובי על הכלכלה.

הכלכלה הגרמנית המשיכה את קצב צמיחתה הגבוה ברבעון הראשון ב-2017, עם צמיחה של 0.6%+. הערכות מדברות על צמיחה של 1.8% בשנה הנוכחית במדינה, הודות להמשך הגידול בצריכה הביתית. האינדיקטורים המובילים בכלכלה הגרמנית המשיכו להיראות גבוהים ולמרות שמדד ה-PMI ירד מעט בחודש יוני האחרון (56.1 מול 57.4 בחודש מאי), מדד ה-Institute Business Confidence רשם שיא חדש של 115.1 נק' (לעומת 114.6 נק' חודש קודם). שני האינדיקטורים הללו מדגימים את התמיכה החזקה שהתנאים הכלכליים העולמיים מציעים לכלכלה הגרמנית. הביקוש המקומי צפוי להמשיך ולהתחזק ברבעון השני של 2017.

עלייה בפעילות הכלכלית במדינה, בדגש על הצריכה הפרטית

ברבעון הראשון של 2017 התרחבה הפעילות הכלכלית במדינה על רקע היחלשות היורו והגידול בביקוש מארה"ב ומסין אשר הוביל לגידול בייצוא. הבניה במדינה המשיכה לצמוח אף היא על רקע הצורך בבתים חדשים עבור המהגרים הרבים שנכנסו בשעריה והריבית הנמוכה שמגבירה את הביקוש למגורים. מחירי הבתים המשיכו לעלות יחד עם עלייה במחירי השכירות. לעומת זאת, העלייה בשכר אינה משמעותית ולא תואמת את המגמות לעיל (למרות נתוני שפל באבטלה), ניתן לייחס זאת לכך שמהגרי עבודה התקבלו למקומות תעסוקה בשכר נמוך וכן לכך שעובדים ותיקים נוטים יותר להתפשר בדרישות שכרם.
הצריכה הפרטית הינה הקטר של הכלכלה הגרמנית. הנטייה הגרמנית באופן מסורתי היא להעדיף חיסכון על פני מותרות. כיום ישנם מספר גורמים אשר מובילים לשינוי בסדר העדיפויות הזה בקרב האזרחים. ראשית, הריבית הנמוכה, הנהוגה במדינה מעודדת אזרחים רבים להוציא את החסכונות מהבנקים. במקביל, האזרחים נהנים מעליה בהכנסה הפנויה על רקע גידול בהוצאות הממשלתיות על שירותים ציבוריים והתחזקות שוק התעסוקה (הצפי הוא שאחוז האבטלה במדינה שעמד על 4.2% ב-2016 ירד לרמה של 3.8% ב-2017). אספקט נוסף אשר נותן דחיפה לכלכלה המקומית הינה ההגירה החיובית לגרמניה. בניגוד למדינות אחרות באיחוד, גרמניה לוקחת את המהגרים הנכנסים לשטחה, מלמדת אותם את השפה ומשכנת אותם במתחמים ייעודיים, ואחרי מספר חודשים, מכניסה אותם למעגל העבודה.

המשך מדיניות פיסקאלית ורפורמות בחינוך

המדיניות הפיסקאלית של הממשלה צפויה להתרחב בשנים 2017 ו-2018. המשך אינטגרציית המהגרים, הוצאות בריאות ארוכות טווח וכן הוצאות ביטחון פנים על רקע העלייה באירועי הטרור בשנים האחרונות צפויים להשפיע על התקציב במידה רבה. הממשלה הפדרלית הגדילה העברת כספים אל המחוזות השונים לצורך השקעה בתחומם. במקביל ההוצאות על קצבאות לאוכלוסייה המזדקנת עולות, זאת במקביל לעלייה בהוצאות השכר למגזר הציבורי והוצאות ממשלתיות במסגרת הטבות מס למשפחות. על פי המלצות דו"ח ה-OECD על הממשלה להוסיף בסדר העדיפויות שלה רפורמות בחינוך והטבות במיסוי, בדגש על יצירת מעונות יום וימי לימוד ארוכים לילדים. יישום ההמלצות עשוי להגדיל את רמת החינוך בקרב ילדים בעלי מעמד סוציו אקונומי נמוך ולהוביל לעליה בתעסוקת אמהות.

מעבר מבריטניה לגרמניה

על רקע יציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי, נשמעים יותר ויותר קולות הקוראים למעבר חברות בינלאומיות מבריטניה לערים החברות באיחוד האירופי. בסקטור הפיננסי, שלונדון מהווה עבורו מרכז משמעותי, קיימת הערכה כי פרנקפורט, מרכזה הפיננסי של גרמניה ומקום מושבה של הבורסה הגרמנית, מצטיירת כאלטרנטיבה סבירה. כניסה של חברות בינלאומיות וכניסת השקעות למדינה עשויה לתרום רבות למדינה לא רק מהיבטי מיסוי אלא גם בכך שיובליו לשיפור נוסף בנתוני התעסוקה.

 

 

סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני”ע ו/או נכסים פיננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון (1965) בע”מ ("מגדל שוקי הון”) סבורה כי הוא מהימן. עם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיווק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לחברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים בסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ,  לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הון.

 

 

 

כתבות מומלצות

לפרטים נוספים צור קשר
שדות חובה מסומנים בכוכבית (*)